0

Keresés:

Adó,számvit.Pénzügy

Rendezés:
 • Az Európai Unió Adójoga

  Az Európai Unió Adójoga

  Erdős Gabriella-Földes Balázs-Őry Tamás
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Magyarország uniós tagsága jelentős mértékben meghatározza a magyar jogrendszer, azon belül a magyar adójogi rendszer alakításának irányait. Egyértelművé vált, hogy az adózás, illetve az adójog kérdéskörével foglalkozó magyar jogászi és nem jogásziszakma mellett az egyetemi, főiskolai hallgatók és valamennyi, az adózásban érintett személy számára nélkülözhetetlen az Európai Unió adójogával, adóharmonizációs tevékenységével kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása. Ezt az ismeretanyagot szándékozik ekézikönyvként és tankönyvként egyaránt felhasználható kiadvány átadni az olvasónak.A kötet a hazai szakmai könyvpiacon egyedülálló módon az Európai Unió adóharmonizációs tevékenységének rendszeres feldolgozását adja. Ennek során bemutatja az adóharmonizáció alapvető kérdéseit, az uniós adójog alapvető jellemzőit, az uniósadóharmonizáció fontosabb intézményeit és az adóharmonizáció alapszerződésekben szereplő keretszabályait. Részletesen ismerteti a forgalmi és jövedéki adóztatás, a közvetlen adók és az uniós tagállamok közötti adóügyi együttműködés uniós jogszabályikereteit.
  Tovább
  ISBN: 9789632953045
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • Az Áfakötelezettség Keletkezésének Időpontja és A ..

  Az Áfakötelezettség Keletkezésének Időpontja és A ..

  Dr. Farkas Alexandra
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Kiskönyvtár az áfáról 4. kötetAz áfakötelezettség keletkezésének időpontja és a teljesítés helye
  Tovább
  ISBN: 9789632954219
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 455 Ft

  2 936 Ft(15%)

 • Professional English In Use - Finance (Inter-Adv.)

  Professional English In Use - Finance (Inter-Adv.)

  Ian Meckenzie
  Kiadó: Cambridge University Press
  ISBN: 9780521616270
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 850 Ft

  6 672 Ft(15%)

 • Controlling Esszék

  Controlling Esszék

  Dr. Sinkovics Alfréd
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  ISBN: 9789632951416
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 775 Ft

  4 909 Ft(15%)

 • Bérszámfejtés A Gyakorlatban

  Bérszámfejtés A Gyakorlatban

  Kovács Szabolcs
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  A kiadvány a következő témákkal foglalkozik részletesen: a biztosítási jogviszony bejelentése
  Tovább
  ISBN: 9789632955575
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Ameddíg a készlet tart (utolsó 1-10 pld)

  Bolti ár:

  2 835 Ft

  2 410 Ft(15%)

 • Összehasonlító Egészségügyi Jog - Orvos Etikai Kérdések Jogi

  Összehasonlító Egészségügyi Jog - Orvos Etikai Kérdések Jogi

  Dr Dósa Ágnes
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Egészségügyi Kiskönyvtár sorozat I. kötetA könyv az egészségügyi jog klasszikus területeit mutatja be az élet kezdetétől az élet végéig, úgy, mint asszisztált reprodukciós eljárások emberen végzett orvostudományi kutatások szervátültetés életvégi döntések (életfenntartó kezelés visszautasítása, eutanázia)A könyv minden témakört több nézőpontból is megvizsgál: foglalkozik a kérdés biológiai, orvosi alapjaival, bemutatja az etikai kérdéseket, az etikai viták csomópontjait, a jogi szabályozás kulcskérdéseit, ismerteti az egyes európai országokban alkalmazott jogi szabályozási megoldásokat, részletesen elemzi a hatályos magyar szabályozást.Az egészségügyi ellátórendszer egészen a legutóbbi időkig szinte teljes egészében jogi szabályozás nélkül működött, a szakmai önszabályozás elégségesnek bizonyult. Ez a helyzet mára megváltozott, hiszen - különösen az új, fejlett technológiát alkalmazóbeavatkozások esetében - kidolgozott szabályozással találkozunk. Ezen új technológiák rendkívüli kihívást jelentenek a jog számára, hiszen alapvető erkölcsi kérdéseket kell a jog eszköztárával megoldani, vagy legalábbis kezelni.A könyv alapvető célja tehát a magyar jogi környezet bemutatása, elemzése és az európai szabályozási irányok feltárása, összehasonlítása a vizsgált egészségügyi jogi területeken.
  Tovább
  ISBN: 9789632950631
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 250 Ft

  4 463 Ft(15%)

 • Példák Az Áfatörvény Alkalmazásához

  Példák Az Áfatörvény Alkalmazásához

  Dr. Farkas Alexandra
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Jelen kiadványunk olyan gyakorlati példatár, amely az általános forgalmi adózás területén leggyakrabban felmerülő jogeseteket és azok megoldását tartalmazza.Példatárunk foglalkozik többek között az áfaalanyiság, az egyes forgalmi adóztatás alá eső ügyletek kérdésével, a teljesítés helyének és idejének, az adóalapnak, az adómentességeknek, valamint a közösségi és az egyéb külföldi ügyleteknek a gyakorlatbanelőforduló legfontosabb problémáival. Ezen túl számos példát és megoldást tartalmaz a számlázással, a különös adózási módokkal, valamint a fordított adózása alá eső esetkörökkel kapcsolatban is. A példákon keresztül történő szemléltetés hathatóssegítséget nyújt a jogalkalmazóknak a gyakorlatban felmerülő áfaügyletek könnyebb kezeléséhez, megoldásához.A könyv rövid elméleti ismertetés mellett az egyes példák gyakorlati megoldására helyezi a hangsúlyt. Így hasznos gyakorlati kiegészítője a Kiskönyvtár az áfáról sorozatunkban eddig megjelent, elsősorban az elméleti joganyagok ismertetését célzó korábbiköteteinknek.
  Tovább
  ISBN: 9789632955094
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 455 Ft

  2 936 Ft(15%)

 • Kommentár A Közbeszerzési Törvényhez

  Kommentár A Közbeszerzési Törvényhez

  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Kommentár a közbeszerzési törvényhez című kiadványunk a 2015. november 1-jén hatályba lépő új közbeszerzési törvény rendelkezéseit magyarázza, a műfajnak megfelelően paragrafusról paragrafusra. A kommentár szerzői (szám szerint 23 szerző) mind a szakmakiválóságai, részben a témáért felelős minisztérium munkatársai, részben egyetemi oktatók, részben a jogalkalmazásban tevékenykedő gyakorlati szakemberek.A Kiadvány lektorai: dr. Kovács László és dr. Nagy GizellaA kiadvány szerkesztője: dr. Dezső Attila
  Tovább
  ISBN: 9789632955797
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  20 895 Ft

  17 761 Ft(15%)

 • Számviteli Ismeretek Érthetően, Szórakoztatóan

  Számviteli Ismeretek Érthetően, Szórakoztatóan

  Dr Laáb Ágnes
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  E számviteli könyv azoknak szól, akik - a szerzővel együtt - hisznek abban, hogy egy jó tankönyv úgy lehet lényegre törő és szakszerű, hogy egyben érthető és szórakoztató is. Olyan, amelynek definíciói és okfejtései jól követhetők és elsőnekirugaszkodásra meg is jegyezhetők. A számvitel és kettős könyvelés tudománya nagyon régi és rendszere évszázadok óta változatlan. Talán éppen azért, mert minden szabályszerűsége valójában bámulatba ejtően magától értetődő, világos és egyszerű.Laáb Ágnes ismert mesehősök köré szövi történeteit. Ahol a könyvben feltűnik az Aiszóposz meséjéből ismert Tücsök vagy Hangya meghökkentő karikatúrája, ott - történeteiken keresztül - várhatóan a legnehezebbnek tűnő számviteli fogalmak, könyvelésiszabályok is érthetővé és megjegyezhetővé válnak, Így válhat e könyv izgalmas kalandozássá és kalauzzá a számvitelben még járatlan érdeklődő számára a legalapvetőbb könyvelési bizonylatok, eszközök, eljárástechnikák között. Bemutatja akönyvelésmódszertan eredményeként létrejövő beszámoló részeit és sajátosságait, valamint azt, is, hogyan lehet mélyebb összefüggéseket feltárni a számviteli beszámolókból.Haszonnal forgathatják ezért a számviteli ismeretekben jártasságra vágyó diákok, oktatók, az üzleti világban forgolódó gazdasági és nem gazdasági vezetők, szakértők, vállalkozók, jogászok, egyszóval mindenki, aki jobban akarja érteni és beszélni azüzleti élet nemzetek feletti nyelvét, a számvitelt.
  Tovább
  ISBN: 9789632955872
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 240 Ft

  4 454 Ft(15%)

 • 57 Számviteli Eset Megoldása

  57 Számviteli Eset Megoldása

  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Sokak szerint a számvitel unalmas, száraz dolog, felesleges rajta töprengeni, a végén úgyis az adóhatóságnak lesz igaza.Bebizonyítjuk Önnek, hogy nem így van!A könyv konkrét számviteli eseteket és azok megoldásait írja le két, elismert szakértő tolmácsolásában.Egy-egy érdekes kérdést, az élet vagy a jogszabályok által létrehozott számviteli anomáliát dolgoznak fel a szerzők. Hasznos és olvasmányos kiadvány azoknak, akik nap mint nap hasonló esetekkel és problémákkal találkoznak. A könyv összesen 57 esetetjár körbe, példákkal, könyvelési lépések bemutatásával.A kiadvány tartalma részletekben elsőként a Kiadó Számviteli tanácsadó című folyóirata Meritum rovatában jelent meg hónapról-hónapra, hat éven keresztül. Most könyvben egy helyen, összerendezve és a 2015. március 31-i jogszabályi környezetrehatályosítva jelenik meg a teljes érdemi tartalom.Őszintén reméljük, hogy a könyvben kifejtett kérdések sok olvasó érdeklődését felkeltik, némelyeket együttgondolkodásra késztetünk, és egyúttal át tudunk adni a számvitel szeretetéből is egy adagot.
  Tovább
  ISBN: 9789632954820
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 980 Ft

  3 383 Ft(15%)

 • A Controlling és A Vezetői Számvitel Információ-Technológiáj

  A Controlling és A Vezetői Számvitel Információ-Technológiáj

  Fabricius Ferke György
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  A kézikönyv célja, hogy bővítse az információ-technológiai ismereteket a számvitel, azon belül is a vezetői számvitel területén.A könyv 3 szintre tagolódik:-Az I. szint az informatika használatával kapcsolatos problémákat mutatja be.-A II. szint ismerteti a szakemberek számára szükséges információ-technológiai ismereteket.-A III. szint az informatikában szokatlan kérdéseket és az ezekre adott válaszokat fogalmazza meg.Kinek szól a kézikönyv?-Cégvezetőknek, gazdálkodó szervek vezetőinek, vezetői számvitellel és controllinggal foglakozó szakembereknek.-Közgazdasági és pénzügyi-számviteli felsőfokú képzésben részt vevőknek és gazdasági informatikusoknak.-Informatikus mérnököknek, a számviteli rendszerek tervezőinek és üzemeltetőinek.
  Tovább
  ISBN: 9789632951430
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 670 Ft

  4 820 Ft(15%)

 • Számvitel A-Tól Z-Ig 2015 (11. Átdolgozott Kiadás)

  Számvitel A-Tól Z-Ig 2015 (11. Átdolgozott Kiadás)

  Dr.Szakács Imre
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Az Önök kérésére új, átdolgozott kiadás!A gyökeresen átdolgozott, bővített, immár tizenegyedszer megjelenő mű célja az, hogy az érdeklődőknek a 2015-ben hatályos számviteli törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok alapján bemutassa a számvitel lényegét, értelmét, összefüggéseit, alapvetőtudnivalóit. Segítségével Ön önállóan képes lesz az éves beszámoló elkészítésére, megtanul könyvelni, leltározni, mérleget, eredménykimutatást, szöveges értékeléseket, elemzéseket, számlarendet és számviteli politikát készíteni.A főkönyvi könyvelés bemutatása a cégalapítástól a folyamatos működésen keresztül az átalakulásig, illetve a megszűnésig tart.A tizenegyedik kiadás még több és részletesebb magyarázatot és példát tartalmaz, mint a korábbi kiadások. Ezen kívül megtalálhatók benne a jogszabályi hivatkozások, amelyek a könnyebb visszakereshetőséget teszik lehetővé a joganyagban.A tárgymutató segítségével pedig ? többek között ? a gazdasági események vagy azok részeseményei egyenként is megtalálhatók.A korábbi öt fő témakör két új témakörrel bővült: a számviteli alapismeretek a főkönyvi könyvelés az egyeztetések az éves beszámoló a számviteli szolgáltatások + a bizalmi vagyonkezelés + mikrogazdálkodói számvitel
  Tovább
  ISBN: 9789632954882
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  13 640 Ft

  11 594 Ft(15%)

 • A Közbeszerzési Törvény 2011-2015 - Jogszabálytükör

  A Közbeszerzési Törvény 2011-2015 - Jogszabálytükör

  Dr. Tátrai Tünde
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Az Országgyűlés szeptember 22-én elfogadta az új közbeszerzési törvényt, amelynek hatályba lépési időpontja 2015. november 1-je. A közbeszerzési törvény 2011-2015 kiadványunkból Ön átlatható és egyértelmű módon ismerheti a változásokat.A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja az új és a régi törvény tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés a régi törvényből indul ki, így a dokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobb oldalon - ennektükörképeként - az új törvény kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a két törvény közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt az új törvény megértéséhez ésalkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.
  Tovább
  ISBN: 9789632955414
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 095 Ft

  3 481 Ft(15%)

 • Költségvetési Szervek Gazdálkodása és Pénzügyei

  Költségvetési Szervek Gazdálkodása és Pénzügyei

  Szamkó Józsefné
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Szamkó Józsefné gyakorlatias tankönyve június végén jelenik meg.Ízelítő a tartalomból:Az államháztartás főbb jellemzőiA költségvetési szervek ismérveiTervezési folyamatA költségvetési módosítások, átcsoportosítási hatáskörök, feladatokA költségvetés végrehajtási folyamataMaradvány elszámolásokBeszámoló-készítési, adatszolgáltatási szabályokEU-hoz való kapcsolódás
  Tovább
  ISBN: 9789632952970
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 830 Ft

  4 106 Ft(15%)

 • Különös Adózási Módok Az Áfa Rendszerében

  Különös Adózási Módok Az Áfa Rendszerében

  Dr. Farkas Alexandra
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Kiskönyvtár az Áfáról 5.kötetAz áfa rendszerében számos különleges esetkörrel találkozhatunk, amelynek során nem, vagy nem kizárólagosan az általános előírások szerint történik az ügylet számlázása, kezelése: többek között az adó mértékében, az adóalap meghatározásában vagy azadófizetési kötelezettség keletkezési időpontja tekintetében találhatunk speciális előírásokat.Kiadványunk gyakorlati példákon szemléltetve részletesen ismerteti a különös adózási módok elméleti joganyagának lényegét. Ennek keretében azonban nemcsak a speciális előírásokat mutatjuk be. Amennyiben szükséges, úgy az általános áfaszabályokatugyancsak ismertetjük, annak érdekében, hogy teljes egészében láthatóvá váljék, miként működik az általános forgalmi adózás az adott speciális területen. Így a mezőgazdasági különös adózásnál a kompenzációs feláras rendszer mellett a könnyebbátláthatóság kedvéért a normál és fordított adózás szabályaira is kitérünk, az utazásszervezésnél pedig az általános és a különös szabályrendszer egymás melletti vizsgálatával teszünk kísérletet a különös adózási mód lényegi megvilágítására.
  Tovább
  ISBN: 9789632954622
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 455 Ft

  2 936 Ft(15%)

 • Ingatlanok és Közlekedési Eszközök Szerepe Az Áfában

  Ingatlanok és Közlekedési Eszközök Szerepe Az Áfában

  Dr. Horváth Dávid
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Az ingatlanok és a közlekedési eszközök központi helyet foglalnak el a gazdasági életben, hiszen a legtöbb vállalkozás rendelkezik legalább egy ingatlannal, amely a regisztrációjának, illetve a működésének helyszíne, valamint jellemzően legalább egygépjárművel, amely valamilyen formában hozzájárul a tevékenysége kifejtéséhez.E megkerülhetetlen jelleg okán ezen dolgok értékesítése, hasznosítása, az azokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása mindennaposnak tekinthető, amely az ingatlanok és közlekedési eszközök érintettségével teljesülő ügyletekre vonatkozó forgalmi adózásszabályainak ismeretét is nélkülözhetetlenné teszi.Kiadványunk ennek megfelelően a közös hozzáadottérték-adó és az általános forgalmi adó rendszerében előforduló jogszabályi rendelkezések elemzésével, gyakorlati példák bemutatásával igyekszik segítséget nyújtani a vállalkozások mindennapi működése soránelőforduló problémák megoldásához.
  Tovább
  ISBN: 9789632955490
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 455 Ft

  2 936 Ft(15%)

 • Számviteli és Gazdálkodási Változások Az Államháztartás-2015
  nincs raktáron

  Számviteli és Gazdálkodási Változások Az Államháztartás-2015

  Szamkó Józsefné-Sándorné Új Éva
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Az államháztartási területen könyvviteli szolgáltatást végzőknek - az elmúlt évekhez hasonlóan - 2015-ben is kötelező továbbképzésen kell részt venniük. Kiadványunk a 2015. évi továbbképzés nemzetgazdasági miniszter által meghatározott tematikája alapjánkészült.A fentieknek megfelelően a könyv az aktuális számviteli kérdések tekintetében tartalmazza a 2015-től hatályos államháztartási számviteli változások részletes bemutatását a főbb könyvelési tételekkel, valamint a változásokhoz kapcsolódó belső szabályzatokváltoztatási kötelezettségeit. A kiadványban szerepel egy rövid összefoglaló azokról a 2014. évi beszámoló elkészítésével összefüggő gyakorlati kérdésekről, melyek problémákat okoztak, és amelyek 2015-ben ismételten jelen lesznek a költségvetési szervekelszámolásaiban. Az elméleti anyagot - megoldással együtt - három gyakorló feladat egészíti ki, amelyek a legtöbbször felmerülő gazdasági eseményeket mutatják be.A számvitelt érintő jogszabályi környezet változásainak keretében kiadványunk ismerteti az államháztartási törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, valamint az adótörvények 2015-től hatályos, a költségvetési szervekrevonatkozó módosításait.
  Tovább
  ISBN: 9789632954806
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 900 Ft

  3 315 Ft(15%)

 • Kiskönyvtár Az Új Ptk-Hoz Gazdasági Szakembereknek

  Kiskönyvtár Az Új Ptk-Hoz Gazdasági Szakembereknek

  Andor Ágnes-Lakatos László Péter
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  ISBN: 9789632954103
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 455 Ft

  2 936 Ft(15%)

 • Döntéstámogató Vezetői Számvitel /Elm.És Módszertani Irányok

  Döntéstámogató Vezetői Számvitel /Elm.És Módszertani Irányok

  Laáb Ágnes Dr.
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Innovativitás és kísérletezés: ezek a jelen kötet gondolatvilágának legfontosabb jellemzői, amely azt célozza, hogy az olvasó a számvitelt, pontosabban annak vezetői ágát izgalmas, eleven, változatos világnak lássa. Nem traktálja az olvasótmegkérdőjelezhetetlen szabályokkal, hivatalos előírások végtelen sorozatával, hanem együttgondolkodásra készteti. Ehhez megadja az alapokat, a fontosabb definíciókat, biztosítja azt a minden vállalati ember számára nélkülözhetetlen alapműveltséget, ami aszámviteli kimutatások megértéséhez kell. Megmutatja a számvitelben a művészetet is, hiszen a számvitel akkor hasznos igazán, ha képes szolgálnia a döntéshozókat.A könyvben az érték nyomába eredünk - azt kutatjuk, hol van, hol és hogyan keletkezik, ki állítja elő, ki tesz hozzá és ki vesz el belőle. Izgalmas vadászat ez, a tétje nagy. Türelmet, figyelmet és kíváncsiságot kívánok hozzá, kedves olvasó! BőgelGyörgy
  Tovább
  ISBN: 9789632951423
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 460 Ft

  4 641 Ft(15%)

 • Költségvetési Szervek Gazdálkodása és Pénzügyei * (2015)

  Költségvetési Szervek Gazdálkodása és Pénzügyei * (2015)

  Szamkó Józsefné
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  A 2013. évi kiadvány átdolgozott kiadása, mely számos újdonság mellett a 2015-től hatályos módosításokat is tartalmazza. A jelen kiadvány elsődleges célja a költségvetési szervek mindennapos működéséhez szükséges gazdálkodási, pénzügyi ismeretekegyértelmű, egységes bemutatása, ahol lehet, illetve indokolt, ott konkrét gyakorlati példákon levezetve.Ízelítő a tartalomból: - az államháztartás és alrendszereinek bemutatása, a költségvetési szervek elhelyezkedési rendjéhez igazodóan, - a költségvetési szerv legfontosabb ismérvei, - a tervezési rendszer lényege a költségvetési szervek szempontjából (ideértve a kiadási/bevételi szerkezetet is), - a jóváhagyott költségvetések év közbeni módosítási, átcsoportosítási szabályai, - az intézményi költségvetés végrehajtásának vertikális és horizontális folyamatának részletezése, - a költségvetési gazdálkodási év végén keletkező maradványelszámolás szabályrendszere, - ?nanszírozási, számlavezetési szabályok, - a költségvetési szervek beszámolókészítési, adatszolgáltatási szabályai, ideértve a kormányzati funkciókat és a szakfeladatrendet is, - a költségvetési szervek adókapcsolatai, - az egyes szakmai ágazatokra vonatkozó jogszabályok és az ezekkel kapcsolatos eltérő gazdálkodási szabályok.
  Tovább
  ISBN: 9789632954707
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 051 Ft

  4 293 Ft(15%)

 • Oxford Dictionary of Finance and Banking 5E*

  Oxford Dictionary of Finance and Banking 5E*

  Kiadó: Oxford University Press
  Fully revised and updated, with over 5,200 entries - 150 new to this edition, including credit default swap, housing price index, quantitative easing, and the Independent Commission on BankingCovers all aspects of personal and international finance, from private investments and borrowing to European and American commerceUseful extended entries on areas requiring a fuller explanation, such as Financial Times Share Indexes, Bankruptcy Law, and Financial Reporting Standards (FRS)Expanded coverage of terminology relating to the economic crash of 2008-9, and its aftermathRecommended web links for many entries, accessible via the Dictionary of Finance and Banking companion websiteNew to this editionFully revised and updated with 150 new entriesCoverage of terminology relating to the economic crash of 2008-9, and its aftermathExpanded coverage of capital structure and corporate restructuring
  Tovább
  ISBN: 9780199664931
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 550 Ft

  3 867 Ft(15%)

 • Statisztika Ii. Feladatgyűjtemény+Táblázatok és Képletgy.

  Statisztika Ii. Feladatgyűjtemény

  Bakos-Dr.Kovács
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  A feladatgyűjtemény a feladatok tartalmát és jellegét tekintve elsősorban a felsőoktatási alapképzések gazdaságtudományi, üzleti képzésében résztvevő főiskolásoknak és egyetemistáknak készült. A feladatgyűjtemény tematikáját tekintve követivalamennyi gazdaságtudományi és üzleti alapképzés második féléves statisztika tárgyának tartalmát, így az egységesen szolgálhatja a hallgatók felkészülését minden felsőoktatási intézményben.Minden témakörnél található egy minden részletre kiterjedően, esettanulmány jelleggel kidolgozott példa, amely gyakorlatban, részletes levezetéssel, szöveges értelmezésekkel mutatja be az eljárásokat, módszereket, mutatókat. A feladatok témakörönkéntnehézségi sorrendben követik egymást, összesen közel 150 feladatot tartalmaz a kötet. A megoldások külön fejezetben találhatók, ezzel is ösztönözve az önálló feladat megoldást, de lehetővé téve az önellenőrzést.A kor követelményeinek megfelelően minden témakör tartalmaz számos olyan feladatot, amelyeket számítógép segítségével kell megoldani. A kiindulási adatok nemcsak nyomtatva szerepelnek a feladatgyűjteményben, hanem a forrás file-ok megtalálhatók majd aWolters Kluwer kiadó honlapján is.A feladatgyűjtemény egyik legnagyobb erénye, hogy minden kitűzött feladatnak tartalmazza a részletes megoldását, így az különösen alkalmas az anyag önálló, otthoni feldolgozásra is. Ebből kifolyólag ajánljuk a nappali képzésen túl a tipikusan alacsonyabbóraszámú esti, levelező tagozatos és távoktatási képzésben résztvevő hallgatóknak is.A Statisztika II. feladatgyűjteményhez tartozó képletgyűjtemény a Statisztika II. feladatgyűjtemény képletein kívül a Statisztika I. feladatgyűjtemény képleteit is tartalmazza.
  Tovább
  ISBN: 9789632955476
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 980 Ft

  3 383 Ft(15%)

 • Statisztika Táblázatok és Képletgyűjtemény

  Statisztika Táblázatok és Képletgyűjtemény

  Bakos-Dr.Kovács
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  A Statisztika II. feladatgyűjteményhez tartozó képletgyűjtemény a Statisztika II. feladatgyűjtemény képletein kívül a Statisztika I. feladatgyűjtemény képleteit is tartalmazza.
  Tovább
  ISBN: 9789632955810
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  725 Ft

  616 Ft(15%)

 • Áfalevonás és Áfa-Visszaigénylés (Áfa Kiskönyvtár 3.)

  Áfalevonás és Áfa-Visszaigénylés (Áfa Kiskönyvtár 3.)

  Dr. Farkas Alexandra
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Az áfalevonás, valamint az arra vonatkozó tilalomrendszer, illetve az áfa-visszaigénylés a hozzáadottérték-adózás rendszerének egyik alapvető kérdésköre.Jelen kiadványunkban az áfalevonás és -visszaigénylés témáján belül gyakorlati példákon keresztül bemutatjuk az adólevonási jog természetét, szabályait, az adólevonás általános és különös feltételeit, kitérve a speciális termék- és szolgáltatáskörökre.Ismertetjük továbbá az adólevonás tárgyi feltételeit, valamint az áfa-visszaigénylés jelenleg hatályos rendszerét.A kiadvány ezen túl részletes példákkal illusztrálva tartalmazza a levonható és a le nem vonható áfa megosztására vonatkozó szabályokat, a tárgyi eszközre vonatkozó levonási és arányosítási szabályokat, illetve ehhez kapcsoltan a 2014. január 1-jével ekörben hatályba lépett, a vagyoni értékű joggal kapcsolatos arányosítási rendelkezéseket is.Tartalom:Jogszabályi rövidítések1. Az adólevonási jog alapvető szabályai1.1. Az adólevonási jog keletkezése1.2. Az adólevonás általános feltétele1.3. Az adólevonás egyéb feltételei, a tételes levonási tilalmak rendszere1.4. A levonható és a le nem vonható áfa megosztásának szabályai1.5. A tárgyi eszköz és vagyoni értékű jog arányosítási szabályai2. Az adólevonási jog tárgyi feltételei3. Az áfa elszámolásának szabályai, a visszaigénylés3.1. A visszaigénylés rendszere3.2. A hatályon kívül helyezett megfizetettségi szabály
  Tovább
  ISBN: 9789632953809
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 140 Ft

  2 669 Ft(15%)

 • A Közösségi és Egyéb Külföldi Ügyletek Áfája És Számlázása 2

  A Közösségi és Egyéb Külföldi Ügyletek Áfája És Számlázása 2

  Dr. Farkas Alexandra
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Új, átdolgozott kiadás!A külföldi ügyletek számlázása és áfarendszerbeli kezelése minden gazdálkodó számára fontos terület. Manapság ugyanis egy vállalkozás bármikor érintett lehet valamilyen külföldi vonatkozású ügylettel, akár annak teljesítőjeként, akár annakmegrendelőjeként.A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása címet viselő könyvünk átdolgozott kiadása tartalmazza az Áfa törvény 58. ő-a 2016. január 1-jétől megváltozott szabályának (azaz a folyamatos teljesítésű ügyletek szabályának) az alkalmazásátmind a közösségi érintettségű termékügyletekre vonatkozóan, mind pedig a külföldi szolgáltatások kapcsán.A szerző ismerteti, hogy a külföldi ügyletek szempontjából hogyan kell értelmezni az elkésett számlák kapcsán gyakorolható adólevonásra vonatkozó,2016. január 1-jétől hatályos új szabályt. Ezen felül az átdolgozott kiadvány részletezi az időközbenhatályba lépett, a termékexportra vonatkozó 90 napon túli, de 360 napon belüli visszamenőleges adómentességi szabályt, illetve kitér az első kiadás óta uniós szinten bevezetett, a nem adóalanyok részére történő telekommunikációs, rádiós, audióvizuálismédia, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatások kezelésére, ha a szolgáltatást nyújtó és az igénybe vevő nem azonos országban telepedett le.A könyv tárgyalja a közösségi termékügyleteket (ideértve a közösségi termékbeszerzést és a közösségi adómentes értékesítést is), a harmadik országos termékügyleteket (a termékimport és a termékexport részletezése), ismerteti a közösségi és a harmadikországbeli vonatkozású szolgáltatások szabályrendszerét, valamint áttekinti a devizás számlák szabályait.A kiadványban az egyes jogszabályi rendelkezések magyarázata mellett számos gyakorlati példa illusztrálja a szabályokat, segítséget nyújtva a gazdálkodók, vállalkozások mindennapi működése során előforduló problémáinak megoldásához.
  Tovább
  ISBN: 9789632955551
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 455 Ft

  2 936 Ft(15%)

 • Kié A Pénzem?

  Kié A Pénzem? A Pénz Dologi Jogi Vizsgálata

  Dr Gárdos István
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  A kötet témája a pénz, a vizsgálat tárgyát képező kérdések pedig a polgári jog, azon belül elsősorban a dologi jog területére esnek, de számos vonatkozásban érintik a kötelmi jogot is.A pénz és a dologi jog két olyan terület, amely a magyar jogban az elmúlt bő félévszázad során meglehetősen mostoha bánásmódban részesült. A kellő szintű jogi tudás hiánya látványosan megmutatkozott abban a bizonytalanságban és értetlenségben, ahogy amagyar társadalom a Magyarországot a 2009-et követő években elérő pénzügyi válság következményeivel próbált szembenézni.E könyv célja, hogy felhívja a szakmai közvélemény figyelmét a pénzzel kapcsolatos nem mindig kellően tisztázott kérdésekre, visszahozza a szakmai viták körébe a dologi jogot és annak e különleges területét, és felkeltse az érdeklődést a pénz jogisajátosságai iránt.Az írás a pénz közgazdasági és jogi fogalmának áttekintésével kezdődik, majd pedig vizsgálja a pénz feletti tulajdonjog megszerzésének különféle módjait és sajátosságait, valamint e tulajdonszerzésnek az idegen dologbeli jogokra gyakorolt hatását. Azírás fókuszában a pénzzel kapcsolatos dologi jogi kérdések állnak, azonban, a pénz szerepéről és jogi megítéléséről rajzolt kép teljesebbé tétele érdekében, kitér arra is, hogy a pénz miként jelenik meg a kötelmi jogban. Végül pedig, a vizsgált kérdésekjobb megvilágítása érdekében, a pénzletét közelebbi vizsgálatával bemutatja, hogy egy konkrét jogviszonyban miként működnek a pénz feletti tulajdonjog és az azt terhelő korlátolt dologi jogok alakulásával kapcsolatban megfogalmazott elvek.A pénz fogalmának értelmezése még a polgári jogon belül sem egységes. Míg a dologi jog felfogása szerint pénznek csak a dologi természetű készpénz, a bankjegy és a pénzérme tekinthető, a kötelmi jog, a közgazdasági felfogással egyezően, pénznek tekintiaz immateriális természetű bankszámlapénzt is. Ezen írásnak egyik központi kérdése, hogy a jog miként kezeli a gyakorlati szempontból hasonló helyzeteket a pénz két - eltérő természetű vagyontárgyként megjelenő - formája, a készpénz és a számlapénzesetében.Az írás megmutatja, hogy a pénzre vonatkozó sajátos szabályok milyen összefüggésben vannak a pénz gazdasági funkcióival, és miként szolgálják e funkciók megvalósulását.A hatályos jogszabályok vizsgálata alapján, a szabályozási hiányosságokból fakadó bizonytalanságok megszüntetése érdekében, kritikai észrevételeket és néhány javaslatot is megfogalmaz egy jövendő jogalkotás számára.
  Tovább
  ISBN: 9789632955773
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 290 Ft

  5 346 Ft(15%)

 • A Munkaügyi Compliance Audit

  A Munkaügyi Compliance Audit

  Balogh Mónika
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  A munkaügyi compliance audit a vállalatok adminisztratív funkciói (HR, munkaügy, általános ügyek, stb.) nagy részének munkajogi, menedzsment, szakmai, etikai, és más vonatkozó piaci előírások alapján történő vizsgálatára létrejött vállalatirányításiaudit. Mai koncepciójának kialakulása ez elmúlt harminc-negyven év releváns ?kemény jog? és ?puha jog? teremtő ? ezeket alakító ? folyamatainak, az ezekből levont konzekvenciáknak, és a kapcsolódó vállalatirányítási gyakorlati tapasztalásoknak azeredménye.E kötet célja, hogy összefoglalja a munkaügyi compliance audit fogalmával, jelentőségével kapcsolatos főbb tudnivalókat, az új audit típus kialakulásának hátterében álló piaci előzményeket és fejlődési folyamatokat, meghatározza a munkaügyi complianceaudit helyét az egyéb ? a vállalatok működésének átvilágítását, vizsgálatát célzó ? eszközök között és információval szolgáljon az audit hatékony lebonyolításához. A szerző mindeközben kitér a vállalatok adminisztratív funkciói főbb jellemzőinekismertetésére, valamint az egyes területek tekintetében előforduló leggyakoribb munkajogi, menedzsment, szakmai, valamint etikai normák megsértésével kapcsolatos hibák, tendenciák és nem megfelelőségek rövid összefoglalására is.
  Tovább
  ISBN: 9789632955193
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  9 440 Ft

  8 024 Ft(15%)

 • A Számvitel Nagy Kézikönyve 2015 * Meritum

  A Számvitel Nagy Kézikönyve 2015 * Meritum

  Kardos Péter - Szakács Imre - Tóth Mihál
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  A kiadvány egy alapozó fejezetet követően egy cég életútján keresztül, a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan részletezi az év közbeni és év végi számviteli teendőket, az elszámolásokat, a leltározást, a beszámoló-készítést, annak elemzését, jóváhagyását,könyvvizsgálatát és közzétételét. Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatban kitér az eseménnyel összefüggő dokumentumokra, feladatokra, felelősségi körökre és határidőkre.Könnyen áttekinthető, azonos felépítésű szerkezet minden eseménynél.A tudnivalókat, az összefüggéseket és ezek alkalmazását a gyakorlatban általános és egyedi eseteken keresztül mutatja be.A kiadvány foglalkozik olyan speciális esetekkel is, mint például az átalakulás, az áttérés egyik devizanemről a másikra, az adóváltás, az áttérés eváról társasági adózásra, vagy éppen az üzleti év fordulónapjának megváltoztatása.Egy-egy témakör kapcsán tippeket adnak a szerzők, amelyek a jogszabályok kreatív alkalmazását, egy-egy feladat alternatív megoldását segítik elő.A mű a lehetséges döntési alternatívák bemutatásával ismerteti azokat a helyzeteket is, amikor a vállalkozónak vagy menedzsernek a számvitelt és az ügyvitelszervezést érintő döntést kell hoznia.A könnyebb érthetőség kedvéért ábrák, példák, összefoglaló táblázatok szemléltetik a leírtakat.Indexszámos kiadás, amely a tárgymutató tárgyszavai szerinti keresést is megkönnyíti.
  Tovább
  ISBN: 9789632954745
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  26 240 Ft

  22 304 Ft(15%)