0

Keresés:

Polgári jog

Rendezés:
 • Fogyasztói Adásvétel, Kellék- és Termékszavatosság

  Fogyasztói Adásvétel, Kellék- és Termékszavatosság

  Fuglinszky Ádám
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Az adó mértéke, adó alóli mentesség, mint főszabály, adófizetési kötelezettség az új ingatlanok tekintetében, fordított adózás az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan tekintetében, ingatlanok bérbeadása, az időszakos elszámolás szabálya, építésiszolgáltatások, ingatlan áfája a gyakorlatban könyvvizsgáló szemszögéből. Fuglinszky Ádám legújabb könyve a fogyasztói adásvétel, a kellékszavatosság és a termékszavatosság kérdéskörével foglalkozik, különös tekintettel azokra a problémás pontokra, amelyek az új Ptk. és az uniós jog találkozásával függenek össze. A munkaelméleti igényességgel közelít tárgyához, ugyanakkor számos gyakorlati kérdésre keres és talál választ
  Tovább
  ISBN: 9789632955636
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 290 Ft

  5 346 Ft(15%)

 • Szerződésszegés A Polgári Jogban
  nincs raktáron

  Szerződésszegés A Polgári Jogban

  Dr.Leszkoven László
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  A szerződésszegés kérdésköre - aligha vitathatóan - a szerződési jog egyik legintenzívebb területe. A szerződés lényege, hogy a felek által célzott szolgáltatás megvalósuljon, ha ez elmarad, nyomban előáll a szerződésszegés állapota.A könyv a szerződésszegés polgári jogi szabályai címet viseli. A szerző e monográfiában kizárólag a magyar polgári jog szabályait tekinti át a régi magyar magánjogi irodalom remekeiből (elsősorban Grosschmid Béni, Szladits Károly, Beck Salamon műveiből)vett, máig is irányadó gondolatokon elindulva, mindvégig a hatályos polgári jog talaján mozogva. Az objektív és szubjektív szerződésszegés, a visszatartási jog, az elállás, a késedelem és a hibás teljesítés, a termékszavatosság és a hibás teljesítésselokozott kár stb. joganyaga mellett a műben szó esik a szerződést biztosító mellékkötelezettségek közül a foglaló, a jogvesztés kikötés és a kötbér valamint az egyéb kötbérfajták (pl. az objektív kárátalányok) kötelmet erősítő, támogató szerepéről, dehelyet kapnak a műben érdekes, a mai irodalomban máshol kevesebb figyelemben részesülő jogintézmények és problémák is, mint pl. a kamatban rejlő funkciók, a szerződésszegés témakörének érdekérzékenysége és az érdekleengedés vagy az igényhalmazatok(non-cumul problémája vagy tapadó kár és szavatossági igények kapcsolata) kérdésköre és így tovább.A mű gerincét a Polgári Törvénykönyv szerződésszegésre vonatkozó, közös szabályai adják (Hatodik Könyv Második rész X. Cím). A szerző az itt található intézményeket a kódex szabályozási rendszerét jobbára megtartva, ám nem kommentárszerűen tárgyalja: akönyv mondandója így a megszokott törvényi rendszertől nem szakad el, ám lehetővé válik, hogy egyes ? az törvényi szabályozás okán egymástól távol eső, de tartalmilag vagy jelentőségüknél fogva összekapcsolódó ? intézményeket, jogi kérdéseket az íróegyüttesen tárgyaljon.A monográfia első része elméleti alapvetéssel indul, majd az egyes szerződésszegési szabályok ? említett módszerrel történő ? feldolgozása következik. A könyvnek nincs abban az értelemben vett különös része, hogy az egyes szerződéstípusok megszegésénekkövetkezményei nem tagolódnak külön-külön fejezetekbe: ezzel szemben a közös szabályok tárgyalásakor a gyakorlati példák minden esetben a Ptk.-beli szerződéstípusokon keresztül kerülnek bemutatásra. A késedelem tárgyalásakor pl. külön hangsúlyt nyernek apénztartozásra vagy a vállalkozásra vonatkozó szabályok (utóbbi a hibás teljesítés, szavatosság és a kötbér tárgyalása során is gyakran szóba kerül), de a kellékszavatosság szabályai értelemszerűen igénylik vonzzák az adásvételi és vállalkozási, különössajátosságai folytán a bérleti szerződések ?problémás kérdéseinek? szóba hozását is.A könyvben a szerző közel kétszáz ? elsősorban kúriai és ítélőtáblai ? bírói döntést dolgozott fel, melyek között szép számmal akadnak folyóiratokban nem publikált, de kereshető, elérhető ítéletek is. A válogatás során a szerző az utóbbi évekfelsőbírósági határozatait azzal a szemmel vizsgálta, hogy miként alkalmazhatóak ezek az irányadó döntések ? teljes egészükben vagy indokolásukban ? az új Polgári Törvénykönyv megváltozott jogi környezetében.A könyv szerzője ügyvédi gyakorlattal is rendelkező, polgári jogot oktató egyetemi docens, aki elméletet és gyakorlatot igyekezett e színes témakörben összhangba hozni és ötvözni.
  Tovább
  ISBN: 9789632955834
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Ameddíg a készlet tart (utolsó 1-10 pld)

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • A Polgári Perrendtartás Magyarázata 1952-2016 (Tükrös)
  nincs raktáron

  A Polgári Perrendtartás Magyarázata 1952-2016 (Tükrös)

  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja az új és a régi törvény tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés a régi törvényből indul ki, így a dokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobb oldalon - ennektükörképeként - az új törvény kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a két törvény közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt az új törvény megértéséhez ésalkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.
  Tovább
  ISBN: 9789632956466
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 290 Ft

  5 346 Ft(15%)

 • A Polgári Perrendtartás Magyarázata 2016.Évi Cxxx.Tv
  nincs raktáron

  A Polgári Perrendtartás Magyarázata 2016.Évi Cxxx.Tv

  Wopera Zsuzsa Szerk.
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Az Országgyűlés elfogadta az új Polgári perrendtartásról szóló törvényt.Ismerje meg az új szabályokat! A polgári perrendtartás magyarázatokkal (2016) könyv már előrendelhető.Ismerje meg az új szabályokat!Az új Pp. 2018. január 1-jén lép hatályba. Az ezt követően induló perekben már az új törvényi előírásokat kell alkalmazni.Hatalmas joganyagról van szó, jelentős változásokkal.Néhány példa a főbb újdonságokból: Az általános hatáskörű elsőfokú bíróság a törvényszék lesz Jelentősen módosulnak a jogi képviseletre vonatkozó szabályok Bevezetésre kerül az osztott perszerkezet az elsőfokú eljárásban Kiemelt szerepet kapnak a perfelvételi nyilatkozatok Nagyobb elvárások a felek jognyilatkozataival kapcsolatban A jogvita tisztázásával kapcsolatban széleskörű jogosítványokat kap a bíróság Új alapokra kerül a szakértői bizonyítás A másodfokú eljárás szabályai jelentősen változnak A felülvizsgálat körében értékhatárhoz kötött engedélyezési rendszer kerül bevezetésre Két kollektív igényérvényesítési forma szabályai nyernek elhelyezést a kódexben Bevezetésre kerül a társult per olyan ügytípusokban, ahol ez hatékonysági előnyökkel járAz új Pp. alkalmazására való felkészülésre alig több mint 1 év áll rendelkezésre, ezért minden jogalkalmazó számára fontos a részletszabályok megismerése.Ebben segít könyvünk, amely kifejezetten gyakorlatias szemmel mutatja be az új törvény rendelkezéseit. A szerzők külön felhívják a figyelmet a hatályos eljárási szabályoktól való eltérésekre! Ez óriási segítség minden jogalkalmazónak, mert elősegíti ahatályos Pp. és az új Pp. közötti eltérések megértését.Tudjon meg mindent az új Pp.-ről első kézből!A könyv szerzői azok a szakemberek, akik a törvény előkészítésében közvetlenül részt vettek.Szerzők: Dr. Wopera Zsuzsa, tszv. egyetemi tanár, miniszteri biztos Dr. Szabó Imre tszv. egyetemi tanár Dr. Pribula László, tszv. habilitált egyetemi docens, kollégiumvezető Dr. Udvary Sándor tszv. habilitált egyetemi docens Dr. Vitvindics Mária, IM osztályvezető, beosztott bíró Dr. Zsitva Ágnes, LL.M, IM beosztott bíró Dr. Somogyi Dávid, IM beosztott bíró Dr. Aszódi László, IM beosztott bíró Dr. Nagy Adrienn, egyetemi docens Dr. Wallacher Lajos, ügyvéd, választottbíró, c. egyetemi docensSzerkesztő(k): dr. Wopera ZsuzsaMiért ajánljuk? Mert már 2017 elején gyakorlati segítséget kap az új Pp. alkalmazásához. Mert részletes magyarázatokkal segíti az új jogintézmények, rendelkezések megértését. Mert az új eljárási szabályokat is bemutatja. Mert az 1 év átmeneti időszak rendkívül rövid: már most el kell kezdeni a felkészülést!Ne feledje! 2018. január 1-jétől már az új Pp. előírásait kell alkalmazni. Készüljön fel időben. Adja le előrendelését most!
  Tovább
  ISBN: 9789632956602
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Ameddíg a készlet tart (utolsó 1-10 pld)

  Bolti ár:

  15 740 Ft

  13 379 Ft(15%)