0

Keresés:

magyar nyelv

Rendezés:
 • Tematikus Szótár Német Nyelvből

  Tematikus Szótár Német Nyelvből

  Kiadó: Maxim Kiadó
  ISBN: 9789639624405
  nyelv(ek): német
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  1 980 Ft

  1 683 Ft(15%)

 • Hungarolingua - Hungarian For Beginners Basic Level 2 +Cd

  Hungarolingua - Hungarian For Beginners Basic Level 2 +Cd

  Kiadó: Debreceni Nyári Egyetem
  ISBN: 9789638952257
  nyelv(ek): magyar , angol
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 770 Ft

  3 205 Ft(15%)

 • Varázslatos Színező Anyanyelvből 2. Évfolyam A Kötet

  Varázslatos Színező Anyanyelvből 2. Évfolyam A Kötet

  Báló Mónika Ágnes
  Kiadó: Maxim Kiadó
  A Varázslatos színező anyanyelvből első évfolyam A kötet című munkafüzet fejleszti az önálló gondolkodást, és alkalmazásra képes, rendszerezett tudást hoz létre.A gyerekek életkorának megfelelő, játékos, tevékenységközpontú, érdeklődést felkeltő feladataival, ábráival hozzájárul a tanulási kedv felkeltéséhez és fenntartásához. Gyakorlatai jól szolgálják a gyerekek fejlesztését, általuk formálódik, gazdagodik aszemélyiségük és a gondolkodásuk. Problémafelvetései lehetőséget adnak az önálló, aktív tanulásra, az összefüggések felfedezésére. Feladatai alkalmasak az iskolai tananyag elmélyítésére, rendszerezésére, az ismétlésre és a biztos szövegalkotási készségkialakítására az iskolában és otthon egyaránt.
  Tovább
  ISBN: 9789632614304
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  1 271 Ft

  1 080 Ft(15%)

 • 77 Szövegalkotási Feladat Magyar Nyelv és Irodalomból

  Bujdosó Hajnalka-Tóth Ákos
  Kiadó: Maxim Kiadó
  Kötetünk a kétszintű érettségi vizsga írásbeli részére való felkészülésben nyújt segítséget magyar nyelv és irodalomból nemcsak a leendő vizsgázóknak, hanem a pedagógusoknak is. Gyakorló, az érettségi rendszerét és követelményeit pontosan ismerőközépiskolai tanárok állították össze a feladatokat. A 77 szövegalkotási feladatban az érettséginek megfelelően három feladattípus fordul elő: érvelés, egy mű értelmezése, összehasonlító elemzés. A megoldások megadják a lehetséges tartalmi elemeket ahárom fő szerkezeti egységre (bevezetés, tárgyalás, befejezés) lebontva. Mivel a feladatok nehézségi sorrendben követik egymást, a kötetet nemcsak az érettségi előtt állók, hanem alsóbb évfolyamok tanulói is eredményesen használhatják. A könyvet ajánljukgyakorláshoz és ellenőrzéshez, iskolai vagy otthoni felkészüléshez egyaránt.
  Tovább
  ISBN: 9789632610184
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  1 780 Ft

  1 513 Ft(15%)

 • France-Euro-Express 2 Munkafüzet Új

  France-Euro-Express 2 Munkafüzet/Nat

  Michel Sooignet-Szabó Anita
  Kiadó: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó
  ISBN: 9789631978032
  nyelv(ek): francia
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  2 490 Ft

  2 117 Ft(15%)

 • Varázslatos Színező Anyanyelvből 2. Évfolyam B Kötet

  Varázslatos Színező Anyanyelvből 2. Évfolyam B Kötet

  Báló Mónika Ágnes
  Kiadó: Maxim Kiadó
  A Varázslatos színező anyanyelvből első évfolyam A kötet című munkafüzet fejleszti az önálló gondolkodást, és alkalmazásra képes, rendszerezett tudást hoz létre.A gyerekek életkorának megfelelő, játékos, tevékenységközpontú, érdeklődést felkeltő feladataival, ábráival hozzájárul a tanulási kedv felkeltéséhez és fenntartásához. Gyakorlatai jól szolgálják a gyerekek fejlesztését, általuk formálódik, gazdagodik aszemélyiségük és a gondolkodásuk. Problémafelvetései lehetőséget adnak az önálló, aktív tanulásra, az összefüggések felfedezésére. Feladatai alkalmasak az iskolai tananyag elmélyítésére, rendszerezésére, az ismétlésre és a biztos szövegalkotási készségkialakítására az iskolában és otthon egyaránt.
  Tovább
  ISBN: 9789632614311
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  1 271 Ft

  1 080 Ft(15%)

 • Kompetencia Alapú Munkafüzet Magyar Nyelv és I. 6.O.

  Kompetencia Alapú Munkafüzet Magyar Nyelv és I. 6.O.

  Kiadó: Maxim Kiadó
  ISBN: 9789632610238
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  1 330 Ft

  1 131 Ft(15%)

 • Jegyre Megy Magyar Nyelv és Irodalom 8

  Kiadó: Klett Kiadó
  ISBN: 9786155127557
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  1 990 Ft

  1 692 Ft(15%)

 • Érettségi Feladatok Magyar Nyelv és I.+Megoldások Magyarázal

  Érettségi Feladatok Magyar Nyelv és I.+Megoldások Magyarázal

  Kiadó: Maxim Kiadó
  A könyv a kétszintű érettségire való felkészülésben nyújt segítséget emelt és középszinten nemcsak a leendővizsgázóknak, hanem a pedagógusoknak is. A gyakorlósorokkal és tételsorokkal modellezni lehet az érettségivizsgát, mivel azokban minden pontosan úgy szerepel, mint ahogyan az érettségi napján is fog.A feladatokat ajánljuk gyakorláshoz és ellenőrzéshez egyaránt, ikolai vagy otthoni felkészüléshez.A kötet végén minden feladat megoldása megtalálható.
  Tovább
  ISBN: 9789639624634
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Selejtezésre kijelölt termék

  Bolti ár:

  1 010 Ft

  303 Ft(70%)

 • Kompetencia Alapú Munkafüzet Magyar Nyelv és I. 3. Évfolyam
  nincs raktáron

  Kompetencia Alapú Munkafüzet Magyar Nyelv és I. 3. Évfolyam

  Kiadó: Maxim Kiadó
  Sorozatunk célja az anyanyelvi kompetencia fejlesztése. A kiadványok feladatsorai elsősorban a szövegértést mérik, de a feladatok egy része a szövegalkotás fejlesztését szolgálja. A munkafüzeteket úgy állítottuk össze, hogy minél változatosabbszövegfajtákhoz kapcsolódjanak a feladatok, így szerepelnek elbeszélő, magyarázó és dokumentum típusú szövegek egyaránt. Az volt a célunk, hogy a tanulók anyanyelvi kompetenciája sokirányúan fejlődjön. A feladatgyűjtemények felkészítik a tanulókat akompetenciamérésekre és a középiskolai felvételi szövegértési, szövegalkotási feladatainak megoldására. A könyveket ajánljuk iskolai vagy otthoni gyakorláshoz is. A feladatok megoldásait és értékelését a tanári kézikönyv tartalmazza, amely hamarosanletölthető lesz honlapunkról (jelenleg a 2., 4., 6. és 8. évfolyamok megoldásai érhetőek el).
  Tovább
  ISBN: 9789632611389
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  1 330 Ft

  1 131 Ft(15%)

 • Kompetencia Alapú Munkafüzet Magyar Nyelv és I. 8.O.

  Kompetencia Alapú Munkafüzet Magyar Nyelv és I. 8.O.

  Kiadó: Maxim Kiadó
  ISBN: 9789632610245
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  1 330 Ft

  1 131 Ft(15%)

 • 20 Próbafelvételi Magyar Nyelv és Irodalomból

  20 Próbafelvételi Magyar Nyelv és Irodalomból

  Kiadó: Maxim Kiadó
  Feladatgy?jteményünk az elmúlt évek központi felvételi feladatsorait modellezi, és követi az azokban megfigyelhet? módosításokat, újszer? feladattípusokat, amelyek a kulcskompetenciák alkalmazására épülnek. A 20 komplex feladatsor hasznos kiegészít?jelehet bármelyik tankönyvcsaládnak. A feladatok az anyanyelvi kompetencia sokirányú fejlesztését szolgálják: a kulturált nyelvi magatartás, a szövegértés, szövegalkotás fejlesztését, a nyelvi információk feldolgozásában való jártasságot, az aktív éspasszív szókincs gazdagítását, az alapvet? helyesírási szabályok alkalmazását, a képzelet, az önkifejezés bátorítását. Iskolai és otthoni felkészülésre egyaránt lehet?séget ad a munkáltató könyv, mivel teljes megoldókulcsot tartalmaz.
  Tovább
  ISBN: 9789632610917
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  1 580 Ft

  1 343 Ft(15%)

 • Érettségi Feladatsorok Magyarból Ksz. +Megoldások

  Érettségi Feladatsorok Magyarból Ksz. +Megoldások

  Kiadó: Maxim Kiadó
  Kiadónk az érettségire készülő diákok, valamint felkészítő tanáraik munkáját olyan kiadvánnyal szeretné segíteni, amelyben az elmúlt években megíratott nyolc középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsor található. A feladatsorok mellett akönyv természetesen a hivatalosan kiadott megoldókulcsokat is tartalmazza, melyeket az érettségi rendszerét jól ismerő, gyakorlott pedagógusok, illetve multiplikátorok magyarázattal egészítettek ki. Így nem csupán a helyes megoldás segíti a vizsgárakészülők munkáját, hanem az odavezető lépéseket is megismerhetik. A kiadvány módszertani bevezetőjében az érettségi vizsga részletes leírása, illetve a kötet összeállítójának tanácsai is olvashatók. Kötetünket gyakorláshoz és ellenőrzéshez egyaránt
  Tovább
  ISBN: 9789632610771
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Selejtezésre kijelölt termék

  Bolti ár:

  890 Ft

  267 Ft(70%)

 • Helyesírási Munkafüzet -Feladatok A Magyar Helyesírás Szab.

  Helyesírási Munkafüzet -Feladatok A Magyar Helyesírás Szab.

  Fercsik Erzsébet
  Kiadó: Tinta Könyvkiadó
  A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása (AkH. 12.) a MagyarTudományos Akadémia kiadványaként 2015-ben jelent meg. A TintaKönyvkiadó Helyesírási munkafüzete az új helyesírási szabályzatalapján készült. Sorra veszi a szabályzat fő pontjait, és ezekhez kínálfeladatokat a következő csoportosításban:Általános tudnivalókA betűkA hangjelölésA kiejtés szerinti írásmódA szóelemző írásmódA hagyományos írásmódAz egyszerűsítő írásmódA különírás és az egybeírásA jelentésváltozás mint az egybeírás forrásaAz alaki jelöletlenség mint az egybeírás forrásaAz íráshagyomány mint a különírás és az egybeírás forrásaA többszörös összetételek írásaA kis és a nagy kezdőbetűkA tulajdonnevek írásaSzemélynevek, állatnevek, tárgynevekFöldrajzi nevek, csillagászati elnevezésekIntézménynevek, márkanevek, kitüntetések és díjak, címekAz idegen közszavak és tulajdonnevek írásaAz elválasztásAz írásjelekA mondatok, tagmondatok és mondatrészek közötti írásjelekA szövegbe ékelődés. A szavak és szórészek közötti írásjelekA rövidítések, a jelek és a mozaikszókA számok és a keltezésA Helyesírási munkafüzet jelöli, hogy a korábbi szabályzathoz képesthol történt változás. A kiadvány végén fel vannak tüntetve a helyesmegoldások. A feladatok elsősorban iskolások számára készültek, dea feladatsorokkal akár az iskolapadokat már elhagyó felnőttek is próbáratehetik helyesírási tudásukat.Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek sorozat 5. tagja.
  Tovább
  ISBN: 9789634090434
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  990 Ft

  842 Ft(15%)

 • 15 Próbaérettségi Magyar Nyelv és Irodalomból -Emelt, Írásb.

  15 Próbaérettségi Magyar Nyelv és Irodalomból -Emelt, Írásb.

  Czövek-Erdélyi-Hajnal
  Kiadó: Maxim Kiadó
  ISBN: 9789639489790
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Selejtezésre kijelölt termék

  Bolti ár:

  1 880 Ft

  564 Ft(70%)

 • Kompetencia Alapú Munkafüzet Magyar Nyelv és I. 4.O.

  Kompetencia Alapú Munkafüzet Magyar Nyelv és I. 4.O.

  Kiadó: Maxim Kiadó
  ISBN: 9789632610221
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  1 330 Ft

  1 131 Ft(15%)

 • Kompetencia Alapú Munkafüzet Magyar Nyelv és I. 5. Évfolyam
  nincs raktáron

  Kompetencia Alapú Munkafüzet Magyar Nyelv és I. 5. Évfolyam

  Kiadó: Maxim Kiadó
  Sorozatunk célja az anyanyelvi kompetencia fejlesztése. A kiadványok feladatsorai elsősorban a szövegértést mérik, de a feladatok egy része a szövegalkotás fejlesztését szolgálja. A munkafüzeteket úgy állítottuk össze, hogy minél változatosabbszövegfajtákhoz kapcsolódjanak a feladatok, így szerepelnek elbeszélő, magyarázó és dokumentum típusú szövegek egyaránt. Az volt a célunk, hogy a tanulók anyanyelvi kompetenciája sokirányúan fejlődjön. A feladatgyűjtemények felkészítik a tanulókat akompetenciamérésekre és a középiskolai felvételi szövegértési, szövegalkotási feladatainak megoldására. A könyvet ajánljuk iskolai vagy otthoni gyakorláshoz is. A feladatok megoldásait és értékelését a tanári kézikönyv tartalmazza, amely hamarosanletölthető lesz honlapunkról (jelenleg a 2., 4., 6. és 8. évfolyamok megoldásai érhetőek el).
  Tovább
  ISBN: 9789632611396
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Ameddíg a készlet tart (utolsó 1-10 pld)

  Bolti ár:

  1 330 Ft

  1 131 Ft(15%)

 • Hungarolingua + 2/1

  Hungarolingua + 2/1

  Hlavacska-Hoffmann-Laczkó
  Kiadó: Debreceni Nyári Egyetem
  magyar nyelvkönyv külföldieknek haladó szinten
  Tovább
  ISBN: 9786155567032
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 800 Ft

  5 780 Ft(15%)

 • Szövegértés Gyakorló Tesztfeladatok Kompetenciaméréshez 8.

  Szövegértés Gyakorló Tesztfeladatok Kompetenciaméréshez 8.

  Forgács-Jankay
  Kiadó: Klett Kiadó
  A kötet az országos kompetenciamérés feladatsoraihoz hasonló feladatokat tartalmaz. A kiadványunk elsődleges célja, hogy a gyerekek szövegértési készségét, kompetenciáját fejlessze a gyakorlati életből vett feladatok segítségével. Elsősorban olyantesztsorokat tartalmaz, amely a szövegértési készséget, a szövegértelmezési kompetenciát fejlesztik. E mellett a kiadvány arra is alkalmas, hogy a tanárok és a szülők is tisztában legyenek azzal, hogy a feladatokat megoldó diák mennyire kompetens aszövegértés
  Tovább
  ISBN: 9786155328473
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  1 840 Ft

  1 564 Ft(15%)

 • Szövegértés Gyakorló Tesztfeladatok Kompetenciaméréshez 6.

  Szövegértés Gyakorló Tesztfeladatok Kompetenciaméréshez 6.

  Forgács-Jankay
  Kiadó: Klett Kiadó
  A kötet az országos kompetenciamérés feladatsoraihoz hasonló feladatokat tartalmaz. A kiadványunk elsődleges célja, hogy a gyerekek szövegértési készségét, kompetenciáját fejlessze a gyakorlati életből vett feladatok segítségével. Elsősorban olyantesztsorokat tartalmaz, amely a szövegértési készséget, a szövegértelmezési kompetenciát fejlesztik. E mellett a kiadvány arra is alkalmas, hogy a tanárok és a szülők is tisztában legyenek azzal, hogy a feladatokat megoldó diák mennyire kompetens aszövegértés
  Tovább
  ISBN: 9786155328466
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  1 840 Ft

  1 564 Ft(15%)

 • 160 Tétel Magyar Nyelv és Irodalomból (Középszint - Szóbeli)

  160 Tétel Magyar Nyelv és Irodalomból (Középszint - Szóbeli)

  Gortva Tamás, Sípos Jenőné, Széllné Km
  Kiadó: Maxim Kiadó
  A 2017-től érvényes érettségi követelményrendszer alapján
  Tovább
  ISBN: 9789632617817
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  2 480 Ft

  2 108 Ft(15%)

 • Emelt Szintű Érettségi 2017 - Magyar Nyelv és Irodalom

  Emelt Szintű Érettségi 2017 - Magyar Nyelv és Irodalom

  Kiadó: Corvina Kiadó
  Az érettségire való felkészülést segítő, számos általános összefoglaló munkával szemben ezek a könyvek nem az eddig tanultak globális áttekintését kívánják nyújtani, hanem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2016 decemberében nyilvánosságra hozott,2017-es emelt szintű magyar nyelv és irodalom, történelem, illetve matematika érettségi vizsga szóbeli témaköreinek kidolgozását adják, a Részletes Érettségi Vizsgakövetelmények alapján.Az irodalom és a történelem kötetek szerzői az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Felvételi Előkészítő Bizottságának tagjai.
  Tovább
  ISBN: 9789631364255
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  1 490 Ft

  1 267 Ft(15%)

 • Érettségi Mintafeladatsorok Magyar Nyelv és I. Emelt 12 Írás

  Érettségi Mintafeladatsorok Magyar Nyelv és I. Emelt 12 Írás

  Jobbágy L. - Kovácsné Szeppelfeld E.
  Kiadó: Maxim Kiadó
  A 2017-től érvényes érettségi követelményrendszer alapján
  Tovább
  ISBN: 9789632614731
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  2 480 Ft

  2 108 Ft(15%)

 • Válogatott Magyar Felvételi Feladatsorok 8. Osztályosoknak

  Válogatott Magyar Felvételi Feladatsorok 8. Osztályosoknak

  Pojják Klára
  Kiadó: Klett Kiadó
  Kiadványunk a korábban népszerű magyar középiskolai felvételi feladatok válogatása.15 próbafeladatsort tartalmaz az írásbeli felvételi vizsga mintájáraA példák fejlesztik a nyelvi készségeket és a kreativitást
  Tovább
  ISBN: 9786155328190
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  1 895 Ft

  1 611 Ft(15%)

 • Mesélő Nyelvtan 3 Kalózkaland A Szófajok Szigetein

  Mesélő Nyelvtan 3 Kalózkaland A Szófajok Szigetein

  Balázs Ágnes
  Kiadó: Móra Kiadó
  Irkafirka Iringó és barátai minden este táncmulatságot tartanak az Igék szigetén, hiszen kiszabadították Tündérszép Ilonát a mocsári banya fogságából, és teljesítették a küldetést, amivel megbízta őket a Hangok földjének uralkodója. A legnagyobb ünneplésközepén azonban félelmetes külsejű kalózcsapat ront rájuk. A kalózok megkötözik a királyt és Árgyélust, s mire bárki észbe kaphatna, már tovább is repülnek égi hajójukon a két fogollyal. A hangok csapatának nem marad más választása, minthogy a kalózokután induljon, a felderítő úton különös népekkel ismerkednek meg: a Szófajok szigetein élő számnevekkel és névmásokkal.A meséhez kapcsolódó foglalkoztató feladatok és a letölthető zenei anyag segítségével játszva elsajátítható a magyar nyelvtan. A könyv a 4. osztályos tananyag nyelvtani ismereteire épül. Használható kiegészítő tananyagként, fejlesztésre, ismétlésrefelsőbb éveseknek is.
  Tovább
  ISBN: 9789634153467
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  2 999 Ft

  2 549 Ft(15%)