0

Keresés:

vallástörténet

Rendezés:
 • Boszorkányok, Varázslók és Démonok Közép-Kelet-Európában

  Boszorkányok, Varázslók és Démonok Közép-Kelet-Európában

  Pócs Éva
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  Kötetünk egy induló vallásantropológiai sorozat első tagja, amelyben magyarországi,erdélyi terepeken, valamint archivális forrásokon végzett vizsgálatok eredményeit adjuk közre. A szerzőknagyrészt a Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszékén 2013-ban alakult munkacsoport tagjai, hozzájuk csatlakozott néhány más egyetemeken tevékenykedő kollégájuk is. A kötet részint évek óta folyó kutatások összefoglalása, részint azúj kutatások kezdetét is dokumentálja: a boszorkányság magyarországi, valamint közép- és kelet-európai megnyilvánulásait, a természetfelettivel való kapcsolat mediátorainak szélesebb rendszerében, a kölcsönhatások kontextusában értelmezve, továbbá aközelmúltban napvilágra került páratlan gazdagságú forrásanyagra támaszkodva. A kötet első tanulmánya a magyarországi boszorkányüldözés rövid történetébe illesztve ad áttekintő elemzést a hazai kutatásokról a 18. századtól napjainkig. Ezt követik akatolikus és protestáns demonológia világképalkotó, a népi kultúrát befolyásoló szerepét feltáró cikkek, amelyek az egyháztörténet és jogtörténet, valamint az egyházi elit nézőpontjából vizsgálják a kora újkor boszorkánysággal kapcsolatos eseményeit, aháttérben a felvilágosodás eszméinek térhódításával, a babonaellenes küzdelemmel 1740-1848 között. A boszorkányüldözés írott dokumentumait, perjegyzőkönyveit felhasználó tanulmányok a kora újkori városi és falusi boszorkányvádak társadalmi és kulturáliskontextusának mikrotörténeti elemzését nyújtják. A kora újkori közösségek mágikus szakértőinek: gyógyítóknak, tudósoknak, táltosoknak a vizsgálata is tárgyát képezi néhány cikknek, amelyeknek a szerzői a kora újkori és a jelenkori mágikus piacrekonstruálásával a gyógyítók, nézők és táltosok tevékenységét, a boszorkányság rendszerében betöltött szerepét térképezik fel. Két nyelvészeti megközelítésű tanulmány, majd tárgy-, személynév- és helynévmutató zárja a kötetet. A könyvet szívesenajánljuk a humán tudományok képviselőinek, de a művelt nagyközönség számára is tanulságos lehet e sokakat vonzó témák változatos tudományos megközelítése.Szerkesztette Klaniczay Gábor és Pócs Éva
  Tovább
  ISBN: 9789635069439
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Ameddíg a készlet tart (utolsó 1-10 pld)

  Bolti ár:

  4 300 Ft

  3 655 Ft(15%)