0

Keresés:

vallástörténet

Rendezés:
 • Boszorkányok, Varázslók és Démonok Közép-Kelet-Európában

  Boszorkányok, Varázslók és Démonok Közép-Kelet-Európában

  Pócs Éva
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  Kötetünk egy induló vallásantropológiai sorozat első tagja, amelyben magyarországi,erdélyi terepeken, valamint archivális forrásokon végzett vizsgálatok eredményeit adjuk közre. A szerzőknagyrészt a Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszékén 2013-ban alakult munkacsoport tagjai, hozzájuk csatlakozott néhány más egyetemeken tevékenykedő kollégájuk is. A kötet részint évek óta folyó kutatások összefoglalása, részint azúj kutatások kezdetét is dokumentálja: a boszorkányság magyarországi, valamint közép- és kelet-európai megnyilvánulásait, a természetfelettivel való kapcsolat mediátorainak szélesebb rendszerében, a kölcsönhatások kontextusában értelmezve, továbbá aközelmúltban napvilágra került páratlan gazdagságú forrásanyagra támaszkodva. A kötet első tanulmánya a magyarországi boszorkányüldözés rövid történetébe illesztve ad áttekintő elemzést a hazai kutatásokról a 18. századtól napjainkig. Ezt követik akatolikus és protestáns demonológia világképalkotó, a népi kultúrát befolyásoló szerepét feltáró cikkek, amelyek az egyháztörténet és jogtörténet, valamint az egyházi elit nézőpontjából vizsgálják a kora újkor boszorkánysággal kapcsolatos eseményeit, aháttérben a felvilágosodás eszméinek térhódításával, a babonaellenes küzdelemmel 1740-1848 között. A boszorkányüldözés írott dokumentumait, perjegyzőkönyveit felhasználó tanulmányok a kora újkori városi és falusi boszorkányvádak társadalmi és kulturáliskontextusának mikrotörténeti elemzését nyújtják. A kora újkori közösségek mágikus szakértőinek: gyógyítóknak, tudósoknak, táltosoknak a vizsgálata is tárgyát képezi néhány cikknek, amelyeknek a szerzői a kora újkori és a jelenkori mágikus piacrekonstruálásával a gyógyítók, nézők és táltosok tevékenységét, a boszorkányság rendszerében betöltött szerepét térképezik fel. Két nyelvészeti megközelítésű tanulmány, majd tárgy-, személynév- és helynévmutató zárja a kötetet. A könyvet szívesenajánljuk a humán tudományok képviselőinek, de a művelt nagyközönség számára is tanulságos lehet e sokakat vonzó témák változatos tudományos megközelítése.Szerkesztette Klaniczay Gábor és Pócs Éva
  Tovább
  ISBN: 9789635069439
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Ameddíg a készlet tart (utolsó 1-10 pld)

  Bolti ár:

  4 300 Ft

  3 655 Ft(15%)

 • A Zombori Ördögűző. Egy 18. Századi Ferences Mentalitása
  nincs raktáron

  A Zombori Ördögűző. Egy 18. Századi Ferences Mentalitása

  Bárth Dániel
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  VALLÁSANTROPOLÓGIAI TANULMÁNYOKA szerző egy horvát származású ferences szerzetes, Rochus Szmendrovich (1727-1782) élettörténetén és az általa írott leveleken keresztül közelít a 18. század vallási életének különbözővonatkozásaihoz, kiváltképp a démoni megszállottság és az ördögűzéstémaköréhez. Egy páratlanul jól dokumentált botrány nyomán emeli ki Rochus atyát ebből a névtelenségből: ő volt ugyanis a főszereplője annak az ördögűzési skandalumnak, amely lokális szinten nagy port vert fel a bácskai Zombor városában 17661769 között.Mi történt a ferencesek által ellátott plébániatemplomban? Milyen szándékok és törekvések mentén szolgálta ki a helyi és környékbeli hívek igényeit az a ferences, aki nem sokkal érkezése után harcba szállt a démoni megszállottságban szenvedőkmeggyógyítása érdekében? Milyen szerepet játszott a katolikus és ortodox lakosságú város belső politikai életében? Mi állhatott az őt övező rajongás hátterében?Sok ilyen és ehhez hasonló kérdés kerül elő a kötetben, amely a hajdani konfliktus okainak megfejtéséhez többféle társadalom-, egyház-, liturgia- és mentalitástörténeti kontextust vázol fel.A kötet a szerző reményei szerint több ponton túllépi az esettanulmány határait: a szereplők szándékai és indítékai mentén modellezhetővé válik a 18. századi egyházi gondolkodásban rejlő eltérések mibenléte, a papi attitűdök változatossága, valamint akorábbi korok jellemző népi igényeinek felszín alatti továbbélése.
  Tovább
  ISBN: 9789635069835
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 200 Ft

  2 720 Ft(15%)