0

Keresés:

Irodalomtörténet

Rendezés:
 • Kutak (Humanizmus és Reformáció)

  Kutak (Humanizmus és Reformáció)

  Ritoókné Szalay Ágnes
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  TANULMÁNYOK A XV-XVI. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI MŰVELŐDÉS KÖRÉBŐLKutak, a test és lélek megújuló erejének éltető forrásai. A kötetben két kút között igazodnak amagyarországi humanizmus jelenségeit vizsgáló tanulmányok. A ferrarai Castello oszlopcsarnokos udvarán ma is ott a kút, amelynek közvetlen szomszédságában volt Guarino mester otthona. Innen áradt az itáliai humaniz mus frissítő áramlata Janus Pannoniusonkeresztül Pannóniába, először a király környezetébe, majd az újra fogékony főpapi udvarokba. Száz évvel később az északi Wittenberg egyeteme vette át ugyanezt a szerepet. Az új tanításra vágyók Melanchthonnál otthonra leltek. A két kút időben is éstérben is messze esik egymástól. Mégis, a fejlődés íve a kettő között kirajzolódik. Részlet a szerző előszavából
  Tovább
  ISBN: 9789635068883
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 200 Ft

  2 720 Ft(15%)

 • A Reformáció Nyelve (Humanizmus és Reformáció)

  A Reformáció Nyelve (Humanizmus és Reformáció)

  Csepregi Zoltán
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  A reformációt azon tapasztalat miatt szerencsés nyelvi eseményként vizsgálni, hogy a reformátori tetteket rendszerint reformátori igehirdetés előzi meg (szóban vagy írásban). A reformáció mozgalma kifejleszti a maga zsargonját. A hazai hitújítástörténetében jó néhány eseménysor, illetve szövegcsoport akad, melyekben tetten érhető ennek az új egyházi nyelvnek a használata. Mindezekből a részletekből a magyarországi reformáció új, adatokban gazdag, európai összefüggésekbe helyezett, frissszemléletű, színes tablója rajzolódik ki, amely közelebb visz az egész folyamat mélyebb megértéséhez, és megold számos részletkérdést, vagy továbblendíti azok kutatását. A magyarországi hitújítás vizsgálatának térbeli kerete e könyvben a 16. századiMagyarországnak Soprontól Brassóig húzódó városkaréja. Időben az első reformációpárti megnyilatkozásoktól az 1548-as országgyűlésig tekinti át a reformáció nyelvi megnyilatkozásait a városi reformáció tudatos módszertani programjának jegyében.
  Tovább
  ISBN: 9789635067299
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 800 Ft

  3 230 Ft(15%)

 • Balassi Bálint * Magyar Amphion

  Balassi Bálint * Magyar Amphion

  Kőszeghy Péter
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  Kőszeghy Péter Balassi-monográfiájának első kötete a költő életrajzát tárgyalta. A magyar Amphión a költőt és írót próbálja értelmezni.
  Tovább
  ISBN: 9789635069163
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 600 Ft

  3 060 Ft(15%)

 • Mesék (Német-Magyar Kétnyelvű)

  Reinick
  Kiadó: Eötvös Jozsef Könyvkiadó Bt.
  ISBN: 9789637338526
  nyelv(ek): német , magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 000 Ft

  2 550 Ft(15%)

 • Egy Képlet Nyomában

  Egy Képlet Nyomában

  Bollobás Enikő
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  Vajon mi a hasonlóság a királynőt az olimpiára kísérő James Bond, Kőmives Kelemenné,Madame Récamier, Blanche DuBois, Édes Anna, Pórtelky Magda, Jean-Fran‡ois Millet, Lolita és Sándor bakaközött? Egyszerűen fogalmazva az, hogy mindegyikük pontosan tudja, hogy mi van a nagykönyvben megírva. A fiktív alakok megképzése mögött felismerjük azt a kulturális szövegkönyvet, amelyhez vagy igazodnak, vagy nem. Ez történik a Buckingham Palotánakaz Ian Fleming-regényekre támaszkodó PR-szkriptjében, a magyar népballadákban és az alanyképzés más, e könyvben tárgyalt amerikai és magyar példáiban is, így többek között Ignotus, Tennessee Williams, Kosztolányi Dezső, Kaffka Margit, Mark Twain,Vladimir Nabokov és Hunyady Sándor műveiben.Ez a könyv egy irodalomelméleti konstrukció gyakorlatba ültetése, melynek során egy elméleti képlet - amely a szubjektumperformativitást és az alanyképzés tropizálódását érinti - szövegközeli olvasási gyakorlattá alakul. Ez a képlet végül nemcsak azirodalmi szöveg működéséről árul el valami nagyon lényegeset, hanem arról is, ahogyan világunk lakói a nyelven keresztül megalkotják magukat, illetve ahogyan őket megalkotják a rejtett vagy kevésbé rejtett szövegkönyvek. Hiszen aszubjektumperformativitás nem egyéb, mint maga a nagy emberi színjáték.Karakter elemzések az amerikai és magyar irodalomból.
  Tovább
  ISBN: 9789635066551
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 800 Ft

  3 230 Ft(15%)

 • Irodalomról Vagy Más Ily Fontos Emberi Lomról

  Irodalomról Vagy Más Ily Fontos Emberi Lomról

  Agárdi Péter
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  József Attila és a magyar nemzeti hagyománytudatJózsef Attila Babits Mihályhoz 1934-ben írott önkritikus verséből, a [Magad emésztő] címmel posztumusz megjelent költeményből való a mottóban idézett három sor: szépet, jót, igazat akarva / beszélgethetnénk irodalomról, / vagy más ily fontos emberilomról. A költemény máig izgalmas elemzések, értelmezések és viták tárgya.Nagyon sok József Attila-idézet, metafora szakadt ki az eredeti alkotás szövetéből és emelkedett világképek, bölcsességek, indulatok sűrítményévé, költői szentenciává, szállóigévé.Évezredes tapasztalat, hogy az irodalomba, az egyes művekbe a formateremtés révén többnyire bele van kódolva éppen időszerű - fogantatáskori vagy későbbi - társadalmi funkciójuk és az, amit alkotói világképnek mondunk. Némely posztmodern teóriákkalszemben az alkotási folyamat és főleg a megszületett mű nem választható el sterilen ezektől az úgynevezett referenciáktól (a korabeli és az utókori befogadásnál sem). Vannak olyan művek, amelyek közvetlenül is hatni akarnak-tudnak a korukra, a kortársvagy későbbi nemzedékek életére és eszmélkedésére.Tanulmányaim középpontjában - egyéni kutatói érdeklődésemből és értékfelfogásomból adódóan - József Attila és szellemi köre áll, folytatva korábbi, részben hasonló tematikájú munkáimat. Az elmúlt fél évtized terméséből most kötetbe válogatott írásaim,könyvkritikáim - József Attilán túl - meghatározó súlyú XX. századi folyóiratokról és mozgalmakról, mindenekelőtt a Nyugatról, a Szocializmusról, a Szép Szóról, a Márciusi Frontról, valamint további jelentős alkotóikról és munkatársaikról, RadnótiMiklósról, Fejtő Ferencről, Justus Pálról, Lukács Györgyről és másokról szólnak. (Részletek a szerző előszavából)
  Tovább
  ISBN: 9789635069088
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  2 500 Ft

  2 125 Ft(15%)

 • Mitől Fordítás A Fordítás?

  Mitől Fordítás A Fordítás?

  Kiadó: Eötvös Jozsef Könyvkiadó Bt.
  ISBN: 9789639955493
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 740 Ft

  3 179 Ft(15%)

 • Kölcsey Ferenc Minden Munkái - Levelezés Iii. 1832-1833.
  nincs raktáron

  Kölcsey Ferenc Minden Munkái - Levelezés Iii. 1832-1833.

  Szabó G. Zoltán
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  ISBN: 9789635068708
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 300 Ft

  2 805 Ft(15%)

 • Hová Tűnt A Huszadik Század?

  Hová Tűnt A Huszadik Század?

  Kappanyos András
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  A hagyományt - azaz voltaképpen a kultúrát - T. S. Eliot dinamikus kristályszerkezethez hasonlítja,amelyet a jelentős új elemek folyamatosan átrendeznek, s ezek az átrendeződések régi elemek helyzetének megváltozásához, olykor kihullásához vezetnek.Az európai kultúrkör az utóbbi negyedszázadban történetének talán leggyorsabb és legradikálisabb, máig lezáratlan átrendeződését élte meg. A kötet írásai ennek a negyedszázadnak a során jöttek létre, a változások félig-meddig tudatos tanúiként, s ígycsábító lenne azzal jellemezni őket, hogy 21. századi szempontokból tekintenek 20. századi tárgyaikra. Valójában nem jellemző rájuk efféle távolságtartás, és a végleges válaszadás szándéka sem.Kérdéseik inkább új kérdésekre és válaszokra inspirálnak, hogy ezeket a tárgyakat megtartsák a megváltozott figyelem és a gondolkodás fókuszában, megóvják a hagyományból való kihullástól, és jelezzék: a 20. századon még korántsem vagyunk túl.
  Tovább
  ISBN: 9789635069101
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  2 600 Ft

  2 210 Ft(15%)

 • Tradíció és Propaganda Keresztútján (Humanizmus És Reformác)
  nincs raktáron

  Tradíció és Propaganda Keresztútján (Humanizmus És Reformác)

  Kruppa Tamás
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem uralmának időszakát egykorú történeti szövegek, illetve a latin és magyar nyelvű propagandisztikus művek alapján művelődés- és eszmetörténeti szempontból elemzi a szerző. Munkája első részében azt vizsgálja, hogy adinasztia népszerűsítésére szánt alkalmi művekben miként nyilvánul meg a miles christianus késő középkori alakja, amely a Báthoryak vallásosságát a családi hagyományokon és az egyéni tiszteletadáson keresztül erőteljesen meghatározta. A kötet másodikrésze a Báthory-dinasztia által kormányzott új állam irányítását, államformáját érintő vitákat és a katolikus vallásgyakorlatot idézi fel. Az elemzett művek új megvilágításba helyezik nemcsak az uralkodó és a rendek, illetve a különböző udvariérdekcsoportok egymás közti kapcsolatát, hanem a Báthory-dinasztiának pápasággal és a Habsburgokkal fennálló viszonyát is.
  Tovább
  ISBN: 9789635069682
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 100 Ft

  2 635 Ft(15%)

 • Hans-Georg Gadamer Művészet- és Költészetfelfogása Ükh
  nincs raktáron

  Hans-Georg Gadamer Művészet- és Költészetfelfogása Ükh

  Görföl Balázs
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  (OPUS sorozat)A könyv a XX. századi filozófia és esztétika klasszikusának, Hans-Georg Gadamernek aművészetelméletével foglalkozik, különös tekintettel a szerző költészettel kapcsolatos meglátásaira. A hermeneutikai gondolkodás sajátszerűségei mellett a hermeneutikával szemben kritikus vagy egyenesen elutasító álláspontokat is mérlegre tesz. A szövegaz irodalomtudomány, az esztétika, a filozófia, a nyelvészet, a germanisztika kutatói mellett esszéisztikus nyelvezete miatt az egyetemi hallgatók érdeklődésére is számot tarthat. A témáról magyar nyelven eddig nem született hasonló terjedelmű és aszélesebb összefüggéseket szem előtt tartó munka.
  Tovább
  ISBN: 9789635069750
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  2 500 Ft

  2 125 Ft(15%)