0

Keresés:

Társadalomtudomány

Rendezés:
 • Oxford Illustrated Social Studies Dictionary (Paperback)

  Oxford Illustrated Social Studies Dictionary (Paperback)

  Kiadó: Oxford University Press
  ISBN: 9780194071321
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 000 Ft

  4 250 Ft(15%)

 • A Jelenkori Magyar Társadalom

  A Jelenkori Magyar Társadalom

  Valuch Tibor
  Kiadó: Osiris Kiadó
  Az 1989-1990-es magyar rendszerváltás, az európai átalakulás részeként egy korábban elképzelhetetlen társadalmi és gazdasági átmenet lehetőségét teremtette meg. Kétségtelen tény, hogy az azóta eltelt évtizedek során alapvetően átalakult a magyartársadalom. Ebben a könyvben ennek a radikális változásnak a folyamatait és következményeit vizsgálom. Többek között arra próbálok választ keresni: milyen tényezők befolyásolták meghatározó módon az átalakulás folyamatában az egyes emberek, csoportoktársadalmi pozícióját, pozícióváltását? Miként rendeződött át a különböző tőkefajták szerepe a társadalmi változások során? Hogyan változott meg a társadalmi integráció a szocializmusból a kapitalizmusba történő átmenet folyamán?Integráltabbá vagydezintegráltabbá vált-e a magyar társadalom a rendszerváltás során/következtében? Miként befolyásolta a társadalmi átalakulást a privatizáció és az újravagyonosodás? Hogyan változtak a jövedelmi viszonyok és a társadalmi egyenlőtlenségek? Aszámszerűsíthető társadalmi tények mellett ezek megértéséhez nélkülözhetetlen a mentalitás, az értékrend, a közgondolkozás, a politikai aktivitás és a mindennapi élet átalakulásának vizsgálata is. Hiszen az is izgalmas kérdés, mi öröklődött át a későKádár-kori szokásokból, értékekből, mentalitáselemekből? Mindez hogyan ötvöződött az elmúlt két évtizedben kialakuló, új társadalmi magatartásformákkal? Milyen egyéni és csoportos élet- és túlélési stratégiák alakultak ki a rendszerváltást követően?
  Tovább
  ISBN: 9789632762548
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 280 Ft

  3 638 Ft(15%)

 • Mágikus és Szakrális Medicina

  Mágikus és Szakrális Medicina

  Pócs Éva (szerk.)
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  Könyvünkben a vallásetnológiai fogalmak köré szerveződő, 2009. évi konferencia célkitűzéseinek megfelelően, az etnomedicinánakÿ- a néprajz hagyományos terminusával népi orvoslásnak - a szakrális és mágikus vonatkozásait mutatjuk be. Tehát: mágikusvagy vallásos egészség- és betegségkoncepciók, betegségokozók, betegségek, továbbá vallásos és mágikus elhárító és gyógyító rítusok, gyógyító istenségek, szentek és szent helyek, végül, de nem utolsósorban mindezek egy-egy közösség társadalmában,vallásában, mentalitásában, mindennapi életében betöltött szerepe, vagy valamely folklorisztikus, irodalmi, művészeti reprezentációja. Módszertani vagy időbeli, földrajzi megkötés nélkül tartalmaz a könyv folklorisztikai, antropológiai,művelődéstörténeti stb.ÿjellegűÿmunkákat, összehasonlító-történeti, szövegfilológiai elemzéseket, a legújabb szövegfolklorisztikai elemző módszereket alkalmazó, illetve archivális kutatásokon, európai vagy Európán kívüli antropológiai terepmunkán alapulóvizsgálati eredményeket. Az egyes jelenségeket tágabb vallásantropológiai, folklorisztikai, történeti, társadalmi összefüggésekbe helyező, elméleti igényességű művek mellett néhány anyagközlő bemutatásnak is teret adtunk, olyanoknak, amelyek új helyiszínekkel gazdagíthatják egy-egy témára vonatkozó ismereteinket. A kötetet ritkán látható eseményekről készült fotók illusztrálják.
  Tovább
  ISBN: 9789635068340
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 300 Ft

  3 655 Ft(15%)

 • A Reneszánsz Művészet Történetének Olvasókönyve I. Xv. Száz

  A Reneszánsz Művészet Történetének Olvasókönyve I. Xv. Száz

  Hajnóczi Gábor
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  A kötet egyetemi tankönyv, amely a XV. századművészeti elveit mutatja be az eredeti művekbőlválogatott szöveggyűjtemény formájában, a szövegeketa kor alapvető elméleti és műfajbeli paradigmái szerintrendszerezve.A szemelvények a korművészetszemléletéthivatottak reprezentálni, a középkorihozképest új princípiumokat, a művész megváltozotttársadalmi pozícióját, a művészet tudományos státusát
  Tovább
  ISBN: 9789635065790
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 500 Ft

  2 975 Ft(15%)

 • Népmondák Erdély Szívében

  Népmondák Erdély Szívében

  Magyar Zoltán
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  ISBN: 9789635067541
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 500 Ft

  2 975 Ft(15%)

 • A Régi Magyarországi Nyomdák Betűi és Díszei 1600-1700

  A Régi Magyarországi Nyomdák Betűi és Díszei 1600-1700

  V. Ecsedy Judit
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  ISBN: 9789635067916
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 500 Ft

  5 525 Ft(15%)

 • Démonok, Látók, Szentek

  Démonok, Látók, Szentek

  Pócs Éva
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  ISBN: 9789635067596
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 000 Ft

  3 400 Ft(15%)

 • A Társadalomtudományi Kutatás Gyakorlata

  A Társadalomtudományi Kutatás Gyakorlata

  Babbie, Earl
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  Hatodik, átdolgozott kiadás
  Tovább
  ISBN: 9789635067640
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 500 Ft

  3 825 Ft(15%)

 • Öreg Ember Nem Vénember *Idősek Társ.-Néprajzi Szemp.

  Öreg Ember Nem Vénember *Idősek Társ.-Néprajzi Szemp.

  Turai Tünde
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  Az időskor nem egyértelműen pozitív, nem elsősorban pozitív minőségekkel felruházott és viszonylag problémamentesen megélhető időszak annak ellenére, hogy az életút szerves része, és a technikai fejlődés következtében társadalmunk egyre több tagjaéli meg, egyre természetesebben tartozik egyre több ember életéhez...ugyanakkor nem egyértelműen negatív.. sok kérdés és kétértelműség kapcsolódik az időskorban lévők ...megítéléséhez, ez az életszakasz mégis hozhat magával örömöket és lehetőségeket, újterületeket az önkifejezés újabb formái, a személyiség kiteljesedése számára. (Részlet a Bevezetőből.)
  Tovább
  ISBN: 9789635068364
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  2 800 Ft

  2 380 Ft(15%)

 • Emberi Erőforrás Menedzsment Kézikönyv 5.Átdolg.Kiad.

  Emberi Erőforrás Menedzsment Kézikönyv 5.Átdolg.Kiad.

  Karoliny Mártonné- Poór József
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Immáron ötödször jelenik meg a kiváló szerzőgárda által jegyzett Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Jelen ötödik kiadás a 2006-os kiadás átdolgozott, aktualizált változata.Az emberi erőforrás menedzsmenttel foglalkozó rendkívül bőséges és szerteágazó nemzetközi publikációk sorában úttörő vállalkozás ez a mű, mely széleskörű áttekintését adja a témának a hazai szakértők és érdeklődők számára. A könyv sikerességétbizonyítja, hogy immár ötödször jelenik meg megújult tartalommal.Rolek Ferenc vezérigazgató-helyettes, Budapest Bank Nyrt.Ebben a könyvben minden benne van, amit a témáról tudni kell. Mint tréner és mint egyetemi oktató is nagy haszonnal használhatónak tartom a művet. Aki a szakmai tudástartalom mellett tartalmas olvasmányként forgatja ezt a könyvet, élményeket szerezmagának. A szerzők kiváló ismerői a témának és ezeket az ismereteket pontosan közvetítik az olvasóknak.Drimál István ügyvezető igazgató, Easy Learning Hungary Kft.
  Tovább
  ISBN: 9789632951089
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Ameddíg a készlet tart (utolsó 1-10 pld)

  Bolti ár:

  5 775 Ft

  4 909 Ft(15%)

 • Soproni Boszorkányperek/Ödenburger Hexenprozesse 1429-1702

  Soproni Boszorkányperek/Ödenburger Hexenprozesse 1429-1702

  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  A varázslóperek szövegeivel foglalkozó újabb kötet soproni iratokat tartalmaz a 16-17. századból. A munka szerkesztői nagyban támaszkodtak Házi Jenő (1892-1986) néhai soproni főlevéltáros gyűjtésére, társadalomtörténeti, várostörténeti kutatásaira. Azáltala feltárt perszövegeknek eddig csak töredékét publikálták, és a témával foglalkozó kutatók (Winkler Elemér, Szabó Jenő) is csak szemezgettek a páratlanul gazdag dokumentumanyagból. A források mintegy két év tizede zajló fel tárásában a SoproniLevéltár munkatársai tevékenyen közreműködtek. A gyűjtés forrásbázisául elsősorban a tanács ülési jegyzőkönyvek szolgálnak, de található bejegyzés a városi könyvekből és a városi számadáskönyvekből is, más adalékok pedig a szűkebb városvezetés, SopronVáros Választott Polgárságának jegyzőkönyveiből származnak. A kötet a város történeti forráskiadvány-sorozat hagyományainak megfelelően kétnyelvű. A bevezető tanulmányok mellett a pereket rövid magyar nyelvű kivonatok ismertetik. A kötet végén közölthasznos segédletek (személy-, helynév- és tárgymutatók) teszik teljessé a munkát. Kiadás éve: 2011 Terjedelem: 658 oldal Kötés: kartonált Fomátum: B/5 ISBN 978-963-506-857-9
  Tovább
  ISBN: 9789635068579
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 500 Ft

  2 975 Ft(15%)