0

Keresés:

Általános vásárlói tájékoztató

Cégadatok:

A cégadatokat ezen a linken tekintheti meg
 

Vásárlás:

Egyéni vásárlóink engedményt kapnak a vásárolt könyvek, DVD-k, CD-k árából.
Az engedmény mértéke minden esetben a termék ára mellett feltüntetésre kerül .

 

Cégünk a rendelések teljesítésekor etikusan és jóhiszeműen, a vásárlók érdekeit szem előtt tartva jár el.  Internetes áruházunkban (a továbbiakban "webáruház") a webáruház nyitóoldalán található útmutató segítségével vásárolhatnak.  A webáruházban feltüntetett árak egy tételre vonatkoznak, és tartalmazzák az  ÁFA értékét. 

Szolgáltatásaink és áraink kizárólag belföldi értékesítésre vonatkoznak.

 Amennyiben a rendelés és a teljesíthetőség ideje között a rendelt kiadvány ára megváltozna, úgy erről minden esetben értesítjük a megrendelőt, aki ez esetben megerősítheti, vagy lemondhatja megrendelését.  A megrendelés megérkezését automatikus visszaigazolás jelzi. Ez a visszaigazolás akkor is elküldésre kerül, ha a rendelt tételből nincs raktáron eladható darab.  Utóbbi esetben a vásárlót külön értesítjük a várható szállítási időről.  Ez esetben a vásárló az értesítéskor megerősítheti, vagy lemondhatja rendelését. 

Rendelés lemondása,  vásárlástól való elállás:

 
Elküldött megrendelést a rendelést követő munkanapon reggel 8 óráig,  E-mailben, személyesen, vagy telefonon lehet lemondani. 
A termék átvétele után a vásárló  a "fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet"
 alapján a csomag kézhezvételétől számított 14  napon belül indoklás  nélkül elállhat a vásárlástól. 

Ez utóbbi esetben azonban a termékek visszajuttatásának költsége a vásárlót terheli.

A vásárlástól való elállás lehetősége nem vonatkozik hanganyagokra,  video-anyagokra, valamint számítógépes szoftverekre, 
amennyiben azok  csomagolását a vásárló felbontotta valamint könyvekre, amennyiben a vásárló  bármilyen íróeszközzel azokba bejegyzést tett.


A vásárlástól való elállás esetén cégünk a termék(ek) kifizetett vételárát illetve az erre eső szállítási költség összegét legfeljebb 14 napon belül visszautalja a vásárlónak. 

 

Szállítás, szállítási költségek, fizetés 

Az alábbi és a webáruházban feltüntetett szállítási költségek Magyarország területére való kiszállításra vonatkoznak. 

A webáruházban megrendelt könyveket, CD-ket, DVD-ket futárszolgálattal, utánvétellel küldjük. A csomag ellenértékét a futárnak kell kifizetni. 

Szállítási és csomagolási költségek: 
 - 20.000Ft számlaérték alatt 900 Ft
 - 20.000Ft számlaérték felett díjtalan.
 A webáruházban történő vásárláskor a 20.000Ft érték eléréséig a szállítási költség automatikusan hozzáadódik a végösszeghez, így mindig pontosan követhető a fizetendő végösszeg. 

Amennyiben a csomag kézbesítésekor a vásárló nem tartózkodik a kézbesítési  címen, a futár még aznap megkísérli újból a kézbesítést. Sikertelenség esetén a csomagot visszaküldi cégünknek. Ez esetben a küldés és a visszajuttatás költségét  cégünk kénytelen viselni. Amennyiben a vásárló valamilyen jogos akadályoztatás miatt nem tudta felvenni a csomagot, kérhet újrapostázást. Elfogadható indok  nélkül vagy a másodszori postázáskor sem felvett csomag esetén cégünk  fenntartja a jogot, hogy a megrendelőnek, valamint a megrendelés címére a  továbbiakban ne vállaljon csomagküldést, vagy előzetes egyeztetés után  előreutalást kérjen. 

 

Egyedi könyv, hírlap megrendelése

A Librotrade Kft. vállalja készleten nem tartott könyvek, szakkönyvek, folyóiratok és tudományos szaklapok beszerzését is.

Árajánlatkérés/megrendelés:szakkonyv@librotrade.hu illetve hirlap@librotrade.hu címeken.

Kérjük, hogy az árajánlatkéréskor a következő adatokat adja meg, vagy ha nem áll rendelkezésre mind, ezekből minél többet:Cím, megnevezés, ISBN/ISSN-szám (a könyvek / nyelvi hanganyagok nemzetközi 13 karakteres, folyóiratok esetében 8 karakteres azonosítószáma), kiadó neve, esetleg országa, szerző/szerzők neve. 

 

Reklamáció

Könyv, CD, DVD - reklamáció


Nyomdahibás termékek reklamációját a számla kiállítását követő 5 hónapon belül fogadjuk el.
Szállítás és csomagolás miatt bekövetkezett sérülés reklamációját a számla kiállítását követő 30 napon belül tudjuk elfogadni.

A hibás teljesítésből adódó szállítási észrevételeit a szállítást követő 30 napon belül tudjuk fogadni.

Reklamációs észrevételeiket a reklamacio@librotrade. hu e-mail címre várjuk.

 

Adatvédelem

 

Libro-Trade Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

  1. Az adatkezelés célja:

A Libro-Trade Kft. tevékenységünkkel kapcsolatos illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomásunkra jutott adatokat a 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvényben (továbbiakban Infotv.) meghatározottak szerint kezeljük, dolgozzuk fel és továbbítjuk.

Személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át és szigorúan bizalmasan kezeljük.

Ez alól kivételt képeznek szállításért felelős partnereink, webáruházak üzemeltetői, mert nélkülük nem valósulna meg a vásárlási folyamat.

 

Libro-Trade Kft. adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-91529/2015

 

  1. Fogalmak

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismérvet -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: Libro-Trade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége (így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, lekérdezése stb.).

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

 

  1. A kezelt személyes adatok

A Felhasználó döntése alapján megadható adat: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím.

 

  1. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja

Adatkezelés a www.librotrade.hu, a www.famuluskonyv.hu, és a www.oupbooks.hu internetes oldalakon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes hozzájárulásán alapul az Infotv. 5. par. 1. bek. a.) pontja alapján.

Az adatkezelés célja a fenti URL-ek alatt elérhető szolgáltatások nyújtása.

Az automatikusan rögzítésére kerülő adatok célja a Libro-Trade Kft. által üzemeltetett internetes oldalakon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, hirdetések megjelenítése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybe vétele során hozzáférhetővé tett adatokat az adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen és a felhasználói csoportok részére hírlevél küldése útján ajánlatokat, tájékoztatást tegyen.

 

  1. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennáll, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról le nem iratkozik. A törlés időpontja a kérelem írásos beérkezésétől számított 10 munkanap. A jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve a rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni. Ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgárjogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

 

  1. Adatfeldolgozás

Az adatkezelő külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

 

  1. Módosítás a személyes adatokban

A személyes adatokban bekövetkező változás, illetve törlése iránti igény az adatkezelő részére küldött írásos nyilatkozattal kérhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításának módosításával mondható le.

Egyes személyes adatok módosítása történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő változtatással is.

A személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi adatok már nem állíthatóak helyre.

 

  1. Az adatkezelési szabályzat módosítása

A Libro-Trade Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az adatkezelési Szabályzat módosítását az adatkezelő a honlapján teszi közzé.

 

  1. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségét az Infotv., valamint a Ptk. szerint bíróság előtt gyakorolhatja, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetőek az adatkezelő munkatársai is (levélben: Libro-Trade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237., e-mail küldésével: konyvrendeles@librotrade.hu).

 

Budapest, 2015.12.04.