0

Keresés:

Adó,számvit.Pénzügy

Rendezés:
 • Professional English In Use - Finance (Inter-Adv.)

  Professional English In Use - Finance (Inter-Adv.)

  Ian Meckenzie
  Kiadó: Cambridge University Press
  ISBN: 9780521616270
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  9 000 Ft

  7 650 Ft(15%)

 • Példák Az Áfatörvény Alkalmazásához

  Példák Az Áfatörvény Alkalmazásához

  Dr. Farkas Alexandra
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Jelen kiadványunk olyan gyakorlati példatár, amely az általános forgalmi adózás területén leggyakrabban felmerülő jogeseteket és azok megoldását tartalmazza.Példatárunk foglalkozik többek között az áfaalanyiság, az egyes forgalmi adóztatás alá eső ügyletek kérdésével, a teljesítés helyének és idejének, az adóalapnak, az adómentességeknek, valamint a közösségi és az egyéb külföldi ügyleteknek a gyakorlatbanelőforduló legfontosabb problémáival. Ezen túl számos példát és megoldást tartalmaz a számlázással, a különös adózási módokkal, valamint a fordított adózása alá eső esetkörökkel kapcsolatban is. A példákon keresztül történő szemléltetés hathatóssegítséget nyújt a jogalkalmazóknak a gyakorlatban felmerülő áfaügyletek könnyebb kezeléséhez, megoldásához.A könyv rövid elméleti ismertetés mellett az egyes példák gyakorlati megoldására helyezi a hangsúlyt. Így hasznos gyakorlati kiegészítője a Kiskönyvtár az áfáról sorozatunkban eddig megjelent, elsősorban az elméleti joganyagok ismertetését célzó korábbiköteteinknek.
  Tovább
  ISBN: 9789632955094
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 455 Ft

  2 936 Ft(15%)

 • Statisztika Táblázatok és Képletgyűjtemény
  nincs raktáron

  Statisztika Táblázatok és Képletgyűjtemény

  Bakos-Dr.Kovács
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Statisztika II. feladatgyűjteményhez tartozó képletgyűjtemény a Statisztika II. feladatgyűjtemény képletein kívül a Statisztika I. feladatgyűjtemény képleteit is tartalmazza.
  Tovább
  ISBN: 9789632955810
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  725 Ft

  616 Ft(15%)

 • Statisztika Ii. Feladatgyűjtemény+Táblázatok és Képletgy.
  nincs raktáron

  Statisztika Ii. Feladatgyűjtemény

  Bakos-Dr.Kovács
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A feladatgyűjtemény a feladatok tartalmát és jellegét tekintve elsősorban a felsőoktatási alapképzések gazdaságtudományi, üzleti képzésében résztvevő főiskolásoknak és egyetemistáknak készült. A feladatgyűjtemény tematikáját tekintve követivalamennyi gazdaságtudományi és üzleti alapképzés második féléves statisztika tárgyának tartalmát, így az egységesen szolgálhatja a hallgatók felkészülését minden felsőoktatási intézményben.Minden témakörnél található egy minden részletre kiterjedően, esettanulmány jelleggel kidolgozott példa, amely gyakorlatban, részletes levezetéssel, szöveges értelmezésekkel mutatja be az eljárásokat, módszereket, mutatókat. A feladatok témakörönkéntnehézségi sorrendben követik egymást, összesen közel 150 feladatot tartalmaz a kötet. A megoldások külön fejezetben találhatók, ezzel is ösztönözve az önálló feladat megoldást, de lehetővé téve az önellenőrzést.A kor követelményeinek megfelelően minden témakör tartalmaz számos olyan feladatot, amelyeket számítógép segítségével kell megoldani. A kiindulási adatok nemcsak nyomtatva szerepelnek a feladatgyűjteményben, hanem a forrás file-ok megtalálhatók majd aWolters Kluwer kiadó honlapján is.A feladatgyűjtemény egyik legnagyobb erénye, hogy minden kitűzött feladatnak tartalmazza a részletes megoldását, így az különösen alkalmas az anyag önálló, otthoni feldolgozásra is. Ebből kifolyólag ajánljuk a nappali képzésen túl a tipikusan alacsonyabbóraszámú esti, levelező tagozatos és távoktatási képzésben résztvevő hallgatóknak is.A Statisztika II. feladatgyűjteményhez tartozó képletgyűjtemény a Statisztika II. feladatgyűjtemény képletein kívül a Statisztika I. feladatgyűjtemény képleteit is tartalmazza.
  Tovább
  ISBN: 9789632955476
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 240 Ft

  4 454 Ft(15%)

 • Kommentár A Hitelintézeti Törvényhez

  Kommentár A Hitelintézeti Törvényhez

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Egy kivételes, így mindeddig egyedülálló szakmai munkát olvashat, mely jogászok és közgazdászok több hónapos közös együttműködésének eredménye. Kivételes és egyedülálló, mert eddig nem volt fellelhető ilyen mű, melyben egy terjedelmes és - a nemszakmabeli gyakorló szakemberek kivételével - az olvasó számára nehezen érthető és bonyolult joganyag teljes feldolgozása és értelmezése lett volna megtalálható. A szerzők nem kevesebbre, mint arra vállalkoztak, hogy megpróbálták értelmezni ahitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások bibliáját jelentő Hpt.-t, azaz a hitelintézeti törvényt, és nemcsak értelmezték, hanem feltárták az egyes szabályok közötti összefüggéseket is. Ez a kommentár minden olyan kérdésre választ ad, mely eddig azértvetődhetett fel, mert sem hivatalos magyarázatban, sem egyéb helyen nem volt található semmiféle iránymutatás, támpont, segédanyag vagy egyéb e törvénybeli szabályokkal kapcsolatban, legalábbis nem így egy helyen és egy érthető rendszerbe foglaltan, mintahogyan most és itt. Korábbi felügyeleti értelmezések és állásfoglalások sem adták meg e törvény értelmét, lényegét, összefüggéseit, nem láttatták ennek rendszerét. A kommentárban fontos, hogy annak minden rendelkezéséhez érthetően és egyszerűen megfogalmazott magyarázat tartozik. Megtudhatja az olvasó az adott rendelkezéshez tartozó egyéb kapcsolódó szabályokat is, megismerheti a rendelkezéshez köthető, azzalösszefüggő magyar bírósági gyakorlatot és azokat az európai uniós szabályokat is, melyek alapját jelentik az egyes rendelkezéseknek vagy azokhoz szorosan kapcsolódva közvetlenül alkalmazandók. Nagy előnye e kiadványnak, hogy belőle megismerhető a törvénylogikája és szabályainak összefüggései, továbbá, hogy még a laikus számára is érthetővé teszi a száraz jogi szakszövegként megfogalmazódó paragrafusokban rejlő értelmet és lényeget. Olvashatják érdeklődő nem szakmabeliek, tanulmányaikat folytató ésleendő jogászok és közgazdászok, gyakorló, de nem pénzügyi szakterületen dolgozó közgazdász és jogász szakemberek, bírák, ügyvédek, ügyészek, közjegyzők és a jogi szakma valamennyi képviselője csakúgy, mint valamennyi közgazdász. A csupán érdeklődő olvasó számára is informatív lehet. Ha valaki érdeklődik a pénzügyi szakma e területe iránt, de nem tudja, hol kezdje az ismerkedést, javasoljuk e kommentár olvasását. Ha valakinek a mindennapi életben tapasztalt nehézsége vanpénzügyi intézménnyel, pénzügyi szolgáltatással kapcsolatban, a kiadvány olvasása ebben is segítséget nyújthat és megoldást ajánlhat.
  Tovább
  ISBN: 9789632956015
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  23 625 Ft

  20 081 Ft(15%)

 • Kié A Pénzem?

  Kié A Pénzem? A Pénz Dologi Jogi Vizsgálata

  Dr Gárdos István
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A kötet témája a pénz, a vizsgálat tárgyát képező kérdések pedig a polgári jog, azon belül elsősorban a dologi jog területére esnek, de számos vonatkozásban érintik a kötelmi jogot is.A pénz és a dologi jog két olyan terület, amely a magyar jogban az elmúlt bő félévszázad során meglehetősen mostoha bánásmódban részesült. A kellő szintű jogi tudás hiánya látványosan megmutatkozott abban a bizonytalanságban és értetlenségben, ahogy amagyar társadalom a Magyarországot a 2009-et követő években elérő pénzügyi válság következményeivel próbált szembenézni.E könyv célja, hogy felhívja a szakmai közvélemény figyelmét a pénzzel kapcsolatos nem mindig kellően tisztázott kérdésekre, visszahozza a szakmai viták körébe a dologi jogot és annak e különleges területét, és felkeltse az érdeklődést a pénz jogisajátosságai iránt.Az írás a pénz közgazdasági és jogi fogalmának áttekintésével kezdődik, majd pedig vizsgálja a pénz feletti tulajdonjog megszerzésének különféle módjait és sajátosságait, valamint e tulajdonszerzésnek az idegen dologbeli jogokra gyakorolt hatását. Azírás fókuszában a pénzzel kapcsolatos dologi jogi kérdések állnak, azonban, a pénz szerepéről és jogi megítéléséről rajzolt kép teljesebbé tétele érdekében, kitér arra is, hogy a pénz miként jelenik meg a kötelmi jogban. Végül pedig, a vizsgált kérdésekjobb megvilágítása érdekében, a pénzletét közelebbi vizsgálatával bemutatja, hogy egy konkrét jogviszonyban miként működnek a pénz feletti tulajdonjog és az azt terhelő korlátolt dologi jogok alakulásával kapcsolatban megfogalmazott elvek.A pénz fogalmának értelmezése még a polgári jogon belül sem egységes. Míg a dologi jog felfogása szerint pénznek csak a dologi természetű készpénz, a bankjegy és a pénzérme tekinthető, a kötelmi jog, a közgazdasági felfogással egyezően, pénznek tekintiaz immateriális természetű bankszámlapénzt is. Ezen írásnak egyik központi kérdése, hogy a jog miként kezeli a gyakorlati szempontból hasonló helyzeteket a pénz két - eltérő természetű vagyontárgyként megjelenő - formája, a készpénz és a számlapénzesetében.Az írás megmutatja, hogy a pénzre vonatkozó sajátos szabályok milyen összefüggésben vannak a pénz gazdasági funkcióival, és miként szolgálják e funkciók megvalósulását.A hatályos jogszabályok vizsgálata alapján, a szabályozási hiányosságokból fakadó bizonytalanságok megszüntetése érdekében, kritikai észrevételeket és néhány javaslatot is megfogalmaz egy jövendő jogalkotás számára.
  Tovább
  ISBN: 9789632955773
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  8 390 Ft

  7 131 Ft(15%)

 • Ingatlanok és Közlekedési Eszközök Szerepe Az Áfában
  nincs raktáron

  Ingatlanok és Közlekedési Eszközök Szerepe Az Áfában

  Dr. Horváth Dávid
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az ingatlanok és a közlekedési eszközök központi helyet foglalnak el a gazdasági életben, hiszen a legtöbb vállalkozás rendelkezik legalább egy ingatlannal, amely a regisztrációjának, illetve a működésének helyszíne, valamint jellemzően legalább egygépjárművel, amely valamilyen formában hozzájárul a tevékenysége kifejtéséhez.E megkerülhetetlen jelleg okán ezen dolgok értékesítése, hasznosítása, az azokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása mindennaposnak tekinthető, amely az ingatlanok és közlekedési eszközök érintettségével teljesülő ügyletekre vonatkozó forgalmi adózásszabályainak ismeretét is nélkülözhetetlenné teszi.Kiadványunk ennek megfelelően a közös hozzáadottérték-adó és az általános forgalmi adó rendszerében előforduló jogszabályi rendelkezések elemzésével, gyakorlati példák bemutatásával igyekszik segítséget nyújtani a vállalkozások mindennapi működése soránelőforduló problémák megoldásához.
  Tovább
  ISBN: 9789632955490
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 715 Ft

  4 007 Ft(15%)

 • Számviteli Ismeretek Érthetően, Szórakoztatóan

  Számviteli Ismeretek Érthetően, Szórakoztatóan

  Dr Laáb Ágnes
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  E számviteli könyv azoknak szól, akik - a szerzővel együtt - hisznek abban, hogy egy jó tankönyv úgy lehet lényegre törő és szakszerű, hogy egyben érthető és szórakoztató is. Olyan, amelynek definíciói és okfejtései jól követhetők és elsőnekirugaszkodásra meg is jegyezhetők. A számvitel és kettős könyvelés tudománya nagyon régi és rendszere évszázadok óta változatlan. Talán éppen azért, mert minden szabályszerűsége valójában bámulatba ejtően magától értetődő, világos és egyszerű.Laáb Ágnes ismert mesehősök köré szövi történeteit. Ahol a könyvben feltűnik az Aiszóposz meséjéből ismert Tücsök vagy Hangya meghökkentő karikatúrája, ott - történeteiken keresztül - várhatóan a legnehezebbnek tűnő számviteli fogalmak, könyvelésiszabályok is érthetővé és megjegyezhetővé válnak, Így válhat e könyv izgalmas kalandozássá és kalauzzá a számvitelben még járatlan érdeklődő számára a legalapvetőbb könyvelési bizonylatok, eszközök, eljárástechnikák között. Bemutatja akönyvelésmódszertan eredményeként létrejövő beszámoló részeit és sajátosságait, valamint azt, is, hogyan lehet mélyebb összefüggéseket feltárni a számviteli beszámolókból.Haszonnal forgathatják ezért a számviteli ismeretekben jártasságra vágyó diákok, oktatók, az üzleti világban forgolódó gazdasági és nem gazdasági vezetők, szakértők, vállalkozók, jogászok, egyszóval mindenki, aki jobban akarja érteni és beszélni azüzleti élet nemzetek feletti nyelvét, a számvitelt.
  Tovább
  ISBN: 9789632955872
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Ameddíg a készlet tart (utolsó 1-10 pld)

  Bolti ár:

  5 240 Ft

  4 454 Ft(15%)

 • 57 Számviteli Eset Megoldása

  57 Számviteli Eset Megoldása

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Sokak szerint a számvitel unalmas, száraz dolog, felesleges rajta töprengeni, a végén úgyis az adóhatóságnak lesz igaza.Bebizonyítjuk Önnek, hogy nem így van!A könyv konkrét számviteli eseteket és azok megoldásait írja le két, elismert szakértő tolmácsolásában.Egy-egy érdekes kérdést, az élet vagy a jogszabályok által létrehozott számviteli anomáliát dolgoznak fel a szerzők. Hasznos és olvasmányos kiadvány azoknak, akik nap mint nap hasonló esetekkel és problémákkal találkoznak. A könyv összesen 57 esetetjár körbe, példákkal, könyvelési lépések bemutatásával.A kiadvány tartalma részletekben elsőként a Kiadó Számviteli tanácsadó című folyóirata Meritum rovatában jelent meg hónapról-hónapra, hat éven keresztül. Most könyvben egy helyen, összerendezve és a 2015. március 31-i jogszabályi környezetrehatályosítva jelenik meg a teljes érdemi tartalom.Őszintén reméljük, hogy a könyvben kifejtett kérdések sok olvasó érdeklődését felkeltik, némelyeket együttgondolkodásra késztetünk, és egyúttal át tudunk adni a számvitel szeretetéből is egy adagot.
  Tovább
  ISBN: 9789632954820
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 980 Ft

  3 383 Ft(15%)

 • Költségvetési Szervek Gazdálkodása és Pénzügyei

  Költségvetési Szervek Gazdálkodása és Pénzügyei

  Szamkó Józsefné
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Szamkó Józsefné gyakorlatias tankönyve június végén jelenik meg.Ízelítő a tartalomból:Az államháztartás főbb jellemzőiA költségvetési szervek ismérveiTervezési folyamatA költségvetési módosítások, átcsoportosítási hatáskörök, feladatokA költségvetés végrehajtási folyamataMaradvány elszámolásokBeszámoló-készítési, adatszolgáltatási szabályokEU-hoz való kapcsolódás
  Tovább
  ISBN: 9789632952970
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 830 Ft

  4 106 Ft(15%)

 • Számvitel A-Tól Z-Ig 2015 (11. Átdolgozott Kiadás)

  Számvitel A-Tól Z-Ig 2015 (11. Átdolgozott Kiadás)

  Dr.Szakács Imre
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az Önök kérésére új, átdolgozott kiadás!A gyökeresen átdolgozott, bővített, immár tizenegyedszer megjelenő mű célja az, hogy az érdeklődőknek a 2015-ben hatályos számviteli törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok alapján bemutassa a számvitel lényegét, értelmét, összefüggéseit, alapvetőtudnivalóit. Segítségével Ön önállóan képes lesz az éves beszámoló elkészítésére, megtanul könyvelni, leltározni, mérleget, eredménykimutatást, szöveges értékeléseket, elemzéseket, számlarendet és számviteli politikát készíteni.A főkönyvi könyvelés bemutatása a cégalapítástól a folyamatos működésen keresztül az átalakulásig, illetve a megszűnésig tart.A tizenegyedik kiadás még több és részletesebb magyarázatot és példát tartalmaz, mint a korábbi kiadások. Ezen kívül megtalálhatók benne a jogszabályi hivatkozások, amelyek a könnyebb visszakereshetőséget teszik lehetővé a joganyagban.A tárgymutató segítségével pedig ? többek között ? a gazdasági események vagy azok részeseményei egyenként is megtalálhatók.A korábbi öt fő témakör két új témakörrel bővült: a számviteli alapismeretek a főkönyvi könyvelés az egyeztetések az éves beszámoló a számviteli szolgáltatások + a bizalmi vagyonkezelés + mikrogazdálkodói számvitel
  Tovább
  ISBN: 9789632954882
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  13 640 Ft

  11 594 Ft(15%)

 • Különös Adózási Módok Az Áfa Rendszerében

  Különös Adózási Módok Az Áfa Rendszerében

  Dr. Farkas Alexandra
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kiskönyvtár az Áfáról 5.kötetAz áfa rendszerében számos különleges esetkörrel találkozhatunk, amelynek során nem, vagy nem kizárólagosan az általános előírások szerint történik az ügylet számlázása, kezelése: többek között az adó mértékében, az adóalap meghatározásában vagy azadófizetési kötelezettség keletkezési időpontja tekintetében találhatunk speciális előírásokat.Kiadványunk gyakorlati példákon szemléltetve részletesen ismerteti a különös adózási módok elméleti joganyagának lényegét. Ennek keretében azonban nemcsak a speciális előírásokat mutatjuk be. Amennyiben szükséges, úgy az általános áfaszabályokatugyancsak ismertetjük, annak érdekében, hogy teljes egészében láthatóvá váljék, miként működik az általános forgalmi adózás az adott speciális területen. Így a mezőgazdasági különös adózásnál a kompenzációs feláras rendszer mellett a könnyebbátláthatóság kedvéért a normál és fordított adózás szabályaira is kitérünk, az utazásszervezésnél pedig az általános és a különös szabályrendszer egymás melletti vizsgálatával teszünk kísérletet a különös adózási mód lényegi megvilágítására.
  Tovább
  ISBN: 9789632954622
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 715 Ft

  4 007 Ft(15%)

 • Oxford Dictionary of Finance and Banking 5E*
  nincs raktáron

  Oxford Dictionary of Finance and Banking 5E

  Kiadó: Oxford University Press
  Fully revised and updated, with over 5,200 entries - 150 new to this edition, including credit default swap, housing price index, quantitative easing, and the Independent Commission on BankingCovers all aspects of personal and international finance, from private investments and borrowing to European and American commerceUseful extended entries on areas requiring a fuller explanation, such as Financial Times Share Indexes, Bankruptcy Law, and Financial Reporting Standards (FRS)Expanded coverage of terminology relating to the economic crash of 2008-9, and its aftermathRecommended web links for many entries, accessible via the Dictionary of Finance and Banking companion websiteNew to this editionFully revised and updated with 150 new entriesCoverage of terminology relating to the economic crash of 2008-9, and its aftermathExpanded coverage of capital structure and corporate restructuring
  Tovább
  ISBN: 9780199664931
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Ameddíg a készlet tart (utolsó 1-10 pld)

  Bolti ár:

  4 550 Ft

  3 867 Ft(15%)

 • A Munkaügyi Compliance Audit

  A Munkaügyi Compliance Audit

  Balogh Mónika
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A munkaügyi compliance audit a vállalatok adminisztratív funkciói (HR, munkaügy, általános ügyek, stb.) nagy részének munkajogi, menedzsment, szakmai, etikai, és más vonatkozó piaci előírások alapján történő vizsgálatára létrejött vállalatirányításiaudit. Mai koncepciójának kialakulása ez elmúlt harminc-negyven év releváns ?kemény jog? és ?puha jog? teremtő ? ezeket alakító ? folyamatainak, az ezekből levont konzekvenciáknak, és a kapcsolódó vállalatirányítási gyakorlati tapasztalásoknak azeredménye.E kötet célja, hogy összefoglalja a munkaügyi compliance audit fogalmával, jelentőségével kapcsolatos főbb tudnivalókat, az új audit típus kialakulásának hátterében álló piaci előzményeket és fejlődési folyamatokat, meghatározza a munkaügyi complianceaudit helyét az egyéb ? a vállalatok működésének átvilágítását, vizsgálatát célzó ? eszközök között és információval szolgáljon az audit hatékony lebonyolításához. A szerző mindeközben kitér a vállalatok adminisztratív funkciói főbb jellemzőinekismertetésére, valamint az egyes területek tekintetében előforduló leggyakoribb munkajogi, menedzsment, szakmai, valamint etikai normák megsértésével kapcsolatos hibák, tendenciák és nem megfelelőségek rövid összefoglalására is.
  Tovább
  ISBN: 9789632955193
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  9 440 Ft

  8 024 Ft(15%)

 • Áfalevonás és Áfa-Visszaigénylés (Áfa Kiskönyvtár 3.Átdolg.)

  Áfalevonás és Áfa-Visszaigénylés (Áfa Kiskönyvtár 3.Átdolg.)

  Dr. Farkas Alexandra
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az áfalevonás, valamint az arra vonatkozó tilalomrendszer, illetve az áfa-visszaigénylés a hozzáadottérték-adózás rendszerének egyik alapvető kérdésköre.
  Tovább
  ISBN: 9789632955131
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 455 Ft

  2 936 Ft(15%)

 • Adómentességek Az Áfa Rendszerében

  Adómentességek Az Áfa Rendszerében

  Dr Farkas Alexandra-Száraz Tünde
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kiskönyvtár az áfáról VIII. részA tartalomból:Jelen kiadványunk az általános forgalmi adó rendszerében adómentesség alá tartozó termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályokat dolgozza fel.A kiadvány első részében az olyan adómentességeket tárgyaljuk részletesen, amelyekhez nem kapcsolódik áfa-levonási lehetőség (más néven: a tevékenység közérdekére, vagy speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységek köre). Itt kitérünk - többekközött - a különböző oktatási szolgáltatások, az egészségügyi, illetve a szociális ellátások mentességeire, az adómentes körbe tartozó pénzügyi és ahhoz hasonló szolgáltatások szabályaira. Részletesen ismertetjük az ingatlanértékesítés, valamint azingatlan bérbeadás adómentes esetköreit is. Bemutatásra kerül, hogy milyen feltételek fennállása esetén alkalmazható az adómentesség, valamint minden egyéb olyan körülményt ismertetünk, amely lényeges ezen ügyletek áfa-rendszerbeli kezelését tekintve.A kiadvány második része foglalkozik az áfa-levonással együtt járó adómentes (más néven: valódi mentes) termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások, valamint az adómentes termékimport szabályaival. Tárgyalásra kerülnek többek között e részben aközösségi adómentes termékértékesítések szabályai, az exportértékesítés, valamint a különböző vámeljárások során teljesülő ügyletek adómentessége, valamint a nemzetközi, illetve diplomáciai kapcsolatokkal összefüggő adómentes ügyletek szabályai is.
  Tovább
  ISBN: 9789632955957
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 400 Ft

  3 740 Ft(15%)

 • Döntéstámogató Számvitel + Érthetően, Szórakoztatóan

  Döntéstámogató Számvitel + Érthetően, Szórakoztatóan

  Laáb Ágnes Dr.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Döntéstámogató számvitel - érthetően, szórakoztatóan könyv azért született, hogy megmutassa a vezetőknek, a célorientált, értéktudatos és költséghatékony döntéseikhez- hogyan lehet eloszlatni a bizonytalanságot a megfelelő időben rendelkezésre álló, szükséges részletezettségű, releváns információkkal,- hogyan érhetnék el, hogy a vezetői jelentések valóban a legfontosabb stratégiai céljaik eléréséről, intézkedéseik hatásvizsgálatáról adjanak számot,- időben jelzést kapjanak, ha valahol szükség van akár a célok korrigálására, akár érdemi beavatkozásra.Minden vállalkozásnak szüksége lenne ilyen vezetői jelentésre, ám ehhez a szerző szerint szükségük van arra, hogy- a cég vezetői egyértelműen megfogalmazzák elvárásaikat arról, milyen információkat, mutatókat, milyen gyakorisággal akarnak kézhez kapni,- a kontrollerek - az informatikusokkal együttműködve - képesek legyenek ezeket kinyerni a vállalati adatokból és megfelelően prezentálni a vezetők számára,- legyenek használható becslések a stratégiai információval, kompetenciával, környezeti és társadalmi javakkal kapcsolatos terv és tényadatokra vonatkozóan,- a vezetők eredményesen lépjenek fel az új módszerek bevezetését kísérő ellenállással szemben, valamint tudatosan kerüljék el azokat a tipikus hibákat, amelyek még a legjobb módszereket is képesek kudarcba fullasztani.Laáb Ágnes újabb könyve méltó folytatása a Számviteli ismeretek érthetően, szórakoztatóan könyvnek. Ismét egy hiánypótló, szemléletében és módszertanában egyaránt praktikus, olvasmányos kézikönyv született. Ott a helye gyakorló vezetők, kontrollerek,gazdasági informatikusok, egyetemi hallgatók könyvespolcán, de érdekes és izgalmas kalandozásra hívja azokat is, akik egyszerűen csak szeretnék jobban érteni, hogyan, miért romlik el a mindennapi tenni akarásban az, ami akár jó is lehetne és tudniszeretnék, milyen kihívásokat, új követelményeket tartogat számukra - vezetőként, szakértőként, munkavállalóként - a tudásalapú társadalom.?
  Tovább
  ISBN: 9789632956725
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 240 Ft

  4 454 Ft(15%)

 • A Feltételes Adómegállapítás Hazai és Nemzetközi Szabályozás

  A Feltételes Adómegállapítás Hazai és Nemzetközi Szabályozás

  Szabó Ildikó
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A könyv széleskörűen bemutatja a feltételes adómegállapításra vonatkozó eljárást, amely mind a gyakorlati, elméleti szakemberek, mind az egyetemi hallgatók számára hasznos ismereteket tartalmaz. A gyakorlati szakemberek számára kiemelt jelentőséggel bírhat, hogy az eljárást az olvasó nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is megismerheti, átfogó képet kap a feltételes adómegállapításról. Így elérhetővé válik a titkos elixír a folyamatos hiánypótlási eljárások megszüntetésére, valamint olyan szemlélet elsajátítására, amely alapján átalakul a feltételes adómegállapítási kérelemben szereplő kérdések megfogalmazásának módja, amely együttesen lehetővé teszi a gyorsabb, szakszerűbb eljárás lefolytatását. Mindezek alapján, aki előzetesen, érdemben ismerni kívánja egy konkrét ügylet adózását alapjaiban befolyásoló kérdések minősítését, és az adóellenőri mérlegelés lehetőségét ki akarja zárni, annak a könyv a gyakorlat próbáját kiállt eljárásra hívja fel a figyelmét. A könyv szakmai értékét az elméleti szakemberek számára az határozza meg, hogy egy speciális közigazgatási (adóigazgatási) eljárást tudományos igénnyel mutat be. Ugyanakkor nem leíró jelleggel vázolja fel a feltételes adómegállapítás hazai és nemzetközi szabályozását, hanem összehasonlító jogi keretben éri el ezt a célt. A könyv minden egyetemi hallgató figyelmét is felkelti, amennyiben érdeklődik a hazai beruházás és azok adózási eljárásai iránt. Így aki nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásban kíván részt vállalni, illetve adótanácsadói tevékenységet kíván folytatni, az a jelen kiadványban hasznos gyakorlat-orientált eljárást ismerhet meg nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi szempontok alapján is. Az adóhatóságnál elhelyezkedni kívánó egyetemi hallgatók pedig egy olyan szemléletet és eljárást ismerhetnek meg belőle, amely hasznos szakmai tudást és valós versenyképességi előnyt nyújt. Könyvünk hiánypótló jelleggel a hazai gyakorlati és tudományos ismeretek bővítését szolgálja, és hozzájárul a hazai pénzügyi kultúra növeléséhez.
  Tovább
  ISBN: 9789632956688
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 240 Ft

  4 454 Ft(15%)

 • Oxford Dictionary of Statistics 3E

  Oxford Dictionary of Statistics 3E

  Upton/Cook
  Kiadó: Oxford University Press
  Contains over 2,300 jargon-free entries, including expanded coverage of applied statisticsMany illustrative examples, giving entries a practical contextIncludes over 200 biographies of key figures in statisticsWeb links for many entries, accessible via the Dictionary of Statistics companion websiteMulti-disciplinary coverage: useful to students of many subjects, including statistics, economics, politics, medicine, and mathematicsIncludes appendices of mathematical and statistical notation, and statistical tablesNew to this Edition:A greater focus on applied statisticsOver 130 new entries4 new illustrations
  Tovább
  ISBN: 9780199679188
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 985 Ft

  4 237 Ft(15%)

 • Az Adóeljárás - Jogszabálytükör (Új Art, Air., Avt)

  Az Adóeljárás - Jogszabálytükör (Új Art, Air., Avt)

  Dr. Pálkovics Attila
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvényt 3 új jogszabály (az adóigazgatási rendtartásról szóló, az adózás rendjéről szóló, valamint az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló törvény) váltja fel 2018. január 1-jétől.A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja a régi törvény és az új törvények tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés a 2003. évi törvényből indul ki, így adokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobboldalon - ennek tükörképeként - az új törvények kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a régi törvény és az új törvények közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt azúj jogszabályok megértéséhez és alkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.
  Tovább
  ISBN: 9789632957142
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • A Közösségi és Egyéb Külföldi Ügyletek Áfája És Számlázása 3

  A Közösségi és Egyéb Külföldi Ügyletek Áfája És Számlázása 3

  Dr. Farkas Alexandra
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  3. átdolgozott kiadásJelen kiadványunk A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása korábbi kiadvány átdolgozott, a korábbi kiadástól eltelt időben hatályba lépett jogszabályi rendelkezésekkel frissített változata.A kiadvány a külföldi vonatkozású ügyleteknek az általános forgalmi adó rendszerében történő kezelését tárgyalja, részletesen kitérve mind a közösségi, mind pedig a harmadik országbeli termékügyletek és szolgáltatások áfa-rendszerbeli kezelésére.A kiadvány a releváns jogszabályi rendelkezések ismertetésén és magyarázatán túl számos gyakorlati példát is tartalmaz, segítve a jogalkalmazókat a sokszor bonyolultnak tűnő számlázási kérdések mindennapi megoldásában. A kiadványban ismertetésre kerülnekkülönösen a közösségi termékbeszerzések és termékértékesítések, valamint a harmadik ország felé irányuló termékexport, illetve az onnan érkező termékimport részletes áfa szabályai, valamint a külföldi vonatkozású szolgáltatásokra vonatkozó áfarendelkezések (legyen az közösségi, vagy harmadik országbeli ügylet).Ezen túl a kiadványunk részletesen kitér a devizás számlák áfa kezelésére, az árfolyam alkalmazás áfa-rendszerbeli szabályozására is, szintén számos gyakorlati példával illusztrálva ezek mindennapi kezelését.
  Tovább
  ISBN: 9789632957456
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 980 Ft

  3 383 Ft(15%)

 • A Pénzügyi Közvetítőrendszer Funkciói

  A Pénzügyi Közvetítőrendszer Funkciói

  Katona Klára
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  magyar fejlődési, szabályozási és intézményi sajátosságokA kötet azzal a szándékkal készült, hogy szakmai igényességgel, de a pénzügyekben nem jártas szélesebb olvasóközönség számára is közérthető módon mutassa be a pénzügyi közvetítőrendszer (bank, biztosítás tőzsde) működését. Egyszersmind átfogó képet kívánadni a magyar pénzügyi rendszer fejlődési útjairól a kezdetektől napjainkig, beleértve annak sajátos szabály- és intézményrendszerét. Reményeink szerint ez a szakkönyv nemcsak a pénzügyek iránt érdeklődők számára lesz érdekes olvasmány, hanem az egyetemioktatásban is jól használható. külön unikuma a műnek, hogy a katolikus egyház szellemi aurájából érkező közgazdászok műveit, illetve pápai enciklikákat is citál, amivel a katolikus egyház társadalmi-gazdasági tanításait kellő mélységben tárja az olvasóközönség elé. A könyv továbbiaktualitását a nemzetközi bankok működési elveinek bemutatása, és az elmúlt években Magyarországon is végbement bankpolitikai rendszerváltás szabályozási metodikájának részletes ismertetése adja.(Prof. Lentner Csaba)
  Tovább
  ISBN: 9789632957180
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 190 Ft

  3 561 Ft(15%)

 • A Számvitel Nagy Kézikönyve 2019 * Meritum

  A Számvitel Nagy Kézikönyve 2019 * Meritum

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A számvitel nagy kézikönyve 2019Év közbeni és év végi számviteli teendők, jogszabályok helyes alkalmazása, gyakorlati példák és tippek.Szerző(k): Kardos Péter, dr. Szakács Imre, Tóth MihályAjánlóA könyv a számvitel alapvető tudnivalóit, a lényegét, értelmét, összefüggéseit, alkalmazását mutatja be általános és egyedi eseteken keresztül, indexszámos kiadásban. A módszer és a koncepció változatlan.Az újdonságok a számviteli törvény és a kapcsolódó törvények módosításaira vezethetők vissza.A számvitelben megváltozott az üzletágátruházás elszámolása. Új fogalomként jelent meg az üzletág, ezzel együtt új gazdasági események keletkeztek, ezért új könyvelési tételeket kellett szerkeszteni.Önálló adónemként megszűnt létezni az egészségügyi hozzájárulás, a személyi különadó, a kulturális adó, valamint a baleseti adó. Emiatt szintén változtak a könyvelési tételek.A követelések esetében nyomatékosan meg kell különböztetni a forgóeszközök között kimutatott követeléseket a tartós követelésektől, ez megjelent a számlakeret főkönyvi számláinak elnevezésénél és a könyvelési tételek megszerkesztésénél egyaránt.Végül jelentősen megváltozott a cash flow-kimutatás készítésének a szabályozása.Egy-egy témakör lezárása után, vagy közben tippeket adnak a szerzők, amelyek a munka megkönnyítését, a jogszabályok kreatív alkalmazását, egy-egy feladat alternatív megoldását stb. segíthetik. A műben Számviteli tanácsadó fejezetrészek is vannak,amelyek egy-egy szakmai problémát térképeznek fel, valamint javaslatot tesznek benne a szerzők a megoldásra.A könyvben a gazdasági események ismertetésén van a fő hangsúly. A gazdasági eseményeket a cég folyamatos működése tárgyalásánál a rendszerességüktől, jelentőségüktől, jellegüktől függően csoportosítva tartalmazza a mű.A gyakorlati hasznosíthatóság igényével megírt könyv szerzőinek a célja az volt, hogy a leírtak áttanulmányozása után az Olvasó önállóan képes legyen az éves beszámoló elkészítésére, ellenőrzésére, vagyis megtanuljon könyvelni, leltározni, mérleget,eredménykimutatást, szöveges értékeléseket, számlarendet, számviteli politikát készíteni, valamint az Olvasó a munkájához kapcsolódó, a számvitelt érintő minden lényeges tudnivaló birtokába jusson egy könyvből. A könnyebb érthetőségÉv közbeni és év végi számviteli teendők, jogszabályok helyes alkalmazása, gyakorlati példák és tippek.A kiadvány egy alapozó fejezetet követően egy cég életútján keresztül, a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan részletezi az év közbeni és év végi számviteli teendőket, az elszámolásokat, a leltározást, a beszámoló-készítést, annak elemzését, jóváhagyását,könyvvizsgálatát és közzétételét. Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatban kitér az eseménnyel összefüggő dokumentumokra, feladatokra, felelősségi körökre és határidőkre.Könnyen áttekinthető, azonos felépítésű szerkezet minden eseménynél.A tudnivalókat, az összefüggéseket és ezek alkalmazását a gyakorlatban általános és egyedi eseteken keresztül mutatja be.A kiadvány foglalkozik olyan speciális esetekkel is, mint például az átalakulás, az áttérés egyik devizanemről a másikra, az adóváltás, az áttérés eváról társasági adózásra, vagy éppen az üzleti év fordulónapjának megváltoztatása.Egy-egy témakör kapcsán tippeket adnak a szerzők, amelyek a jogszabályok kreatív alkalmazását, egy-egy feladat alternatív megoldását segítik elő.A mű a lehetséges döntési alternatívák bemutatásával ismerteti azokat a helyzeteket is, amikor a vállalkozónak vagy menedzsernek a számvitelt és az ügyvitelszervezést érintő döntést kell hoznia.A könnyebb érthetőség kedvéért ábrák, példák, összefoglaló táblázatokszemléltetik a leírtakat.Indexszámos kiadás, amely a tárgymutató tárgyszavai szerinti keresést is megkönnyíti.
  Tovább
  ISBN: 9789632957821
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  29 390 Ft

  24 981 Ft(15%)

 • Segédlet Az Áht Könyvviteli Szolgáltatást Végz Tov. 2019

  Segédlet Az Áht Könyvviteli Szolgáltatást Végz Tov. 2019

  Szamkó Józsefné-Sándorné Új Éva
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az államháztartás területén könyvviteli szolgáltatást végzőknek - hasonlóan a korábbi évekhez - a 2019. évben is kötelező, központi tematika alapján történő oktatáson kell részt venniük. Kiadványunk a 2019. évi továbbképzésre készült aPénzügyminisztérium által a mérlegképes könyvelők részére előírt kötelező tematikára épülve, több témakörben részletesebb magyarázatokkal, gyakorlati esetek bemutatásával kiegészítve.Az előzőeknek megfelelően, könyvünk az Aktuális számviteli kérdések részben tartalmazza a 2018. évben, év közben megváltozott számviteli szabályokat és a 2018. január 1-jétől hatályos új elszámolási szabályokat. Ebben az évben a kötelező tematikaváltoztatott az eddigi azon gyakorlaton, hogy az adott évet érintő jogszabályi változásokon túlmenően több számviteli témakör részletes bemutatása helyett csak egyetlen témakör (saját tőke) feldolgozását írta elő, az oktatás többi részében egy rendkívülrészletes esettanulmányon keresztül kell bemutatni a költségvetési szervek könyvvezetése és beszámolókészítése közötti összefüggéseket.A számviteli részen túlmenően ebben az évben is része a kötelező tematikának A számvitelt érintő egyéb jogszabályi környezet változásai fejezet. Ezen belül külön-külön kerül bemutatásra az államháztartáshoz kapcsolódó jogi szabályozás változása, amely azállamháztartásról szóló törvényben (2011. évi CXCV. tv.) és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben [368/2011. (XII. 31.) Korm. rend.] 2018. év során bekövetkezett változásokból tevődik össze. Szintén a jogszabályi környezet része az adózássalkapcsolatos változások bemutatása. Ezen belül részletesen bemutatásra kerülnek - gyakorlati példákkal is kiegészítve - a személyi jövedelemadóról szóló törvény (1995. évi CXVII. tv.), az adózás rendjéről szóló törvény (2017. évi CL. tv.) és azadóigazgatási rendtartásról szóló törvény (2017. évi CLI. tv.) változásai.A számviteli és gazdálkodási rész kiegészítéseként könyvünk mellékletében több, az anyag jobb elsajátítását szolgáló kiegészítések, felsorolások is megtalálhatóak.Az államháztartási szakterület kötelező tematikája alapján készült oktatási anyag célja, hogy- mind az oktatókat, mind a résztvevőket segítse a témakörök könnyebb feldolgozásában a továbbképzés ideje alatt,- a képzést követően kézikönyvként támogatást nyújtson a munkavégzés során felmerülő problémák megoldásához,- azoknak a munkatársaknak, szakmai vezetőknek is segítségükre legyen a mindennapi tevékenységükben, akiknek a kötelező továbbképzésen nem kell részt venniük,- és különösen fontos lehet az államháztartási mérlegképes képzésben részt vevők számára is mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgákra történő felkészülésnél, mivel az oktatáshoz jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelően aktualizált tankönyv éspéldatár.Reméljük, hogy kiadványunk hasznos segítséget nyújt majd a napi munkában és tanulásban!
  Tovább
  ISBN: 9789632958316
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  11 435 Ft

  9 719 Ft(15%)

 • A Számvitel Nagy Kézikönyve 2020 * Meritum

  A Számvitel Nagy Kézikönyve 2020 * Meritum

  Kardos Péter - Szakács Imre - Tóth Mihál
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Év közbeni és év végi számviteli teendők, a jogszabályok helyes alkalmazása, gyakorlati példák és tippekAjánlóA kézirat lezárásának dátuma: 2020. március 21.A kiadvány egy alapozó fejezetet követően egy cég életútján keresztül, a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan részletezi az év közbeni és év végi számviteli teendőket, az elszámolásokat, a leltározást, a beszámoló-készítést, annak elemzését, jóváhagyását,könyvvizsgálatát és közzétételét.A számvitel nagy kézikönyve 2020-at főként mérlegképes könyvelőknek, könyvvizsgálóknak, pénzügyi/számviteli vezetőknek, adótanácsadóknak és adószakértőknek ajánljuk.A könyv a számvitel alapvető tudnivalóit, lényegét, értelmét, összefüggéseit, alkalmazását mutatja be általános és egyedi eseteken keresztül, indexszámos kiadásban (ez utóbbi a tárgymutató tárgyszavai szerinti keresést is megkönnyíti). A 2020-as kiadásújdonságai a számviteli törvény és a kapcsolódó törvények módosításaira vezethetők vissza.Egy-egy témakörön belül, illetve azokat követően a szerzők tanácsai olvashatók, melyek a munka megkönnyítését, a jogszabályok kreatív alkalmazását, egy-egy feladat alternatív megoldását segíthetik. A műben Számviteli tanácsadó fejezetrészek istalálhatóak, amelyek egy-egy szakmai problémát térképeznek fel, valamint a szerzők javaslatot tesznek benne a megoldásra. A kiadvány foglalkozik olyan speciális esetekkel is, mint például az átalakulás, az áttérés egyik devizanemről a másikra, azadóváltás, az áttérés eváról társasági adózásra, vagy éppen az üzleti év fordulónapjának megváltoztatása. A lehetséges döntési alternatívák bemutatásával ismerteti azokat a helyzeteket is, amikor a vállalkozónak vagy menedzsernek a számvitelt és azügyvitelszervezést érintő döntést kell hoznia. A könnyebb érthetőség kedvéért ábrák, példák, összefoglaló táblázatok szemléltetik a leírtakat.A könyv a gazdasági események ismertetésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezeket a cég folyamatos működése tárgyalásánál a rendszerességüktől, jelentőségüktől, jellegüktől függően csoportosítva tartalmazza a mű. Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatbankitér az eseménnyel összefüggő dokumentumokra, feladatokra, felelősségi körökre és határidőkre.A gyakorlati hasznosíthatóság igényével megírt kötet szerzőinek célja az volt, hogy a leírtak áttanulmányozása után az Olvasó önállóan képes legyen az éves beszámoló elkészítésére, ellenőrzésére, vagyis megtanuljon könyvelni, leltározni, mérleget,eredménykimutatást, szöveges értékeléseket, számlarendet, számviteli politikát készíteni, valamint az Olvasó a munkájához kapcsolódó, a számvitelt érintő minden lényeges tudnivaló birtokába jusson.
  Tovább
  ISBN: 9789632959177
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  31 490 Ft

  26 767 Ft(15%)

 • Közvetlen Adózás Az Európai Unióban

  Közvetlen Adózás Az Európai Unióban

  Dr. Békés Balázs Phd, Ll.M
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  AjánlóAz európai adójog vizsgálatának tudománya módszertani szempontból három időállapotra terjed ki: a múltra, a jelenre és a jövőre. A múlttal az adójog története, a jelennel az adójog dogmatikája, a jövővel az adójog politikája foglalkozik. Valójában ezekaz időállapotok egymásba belefolynak. Az adójog és az adójog tudományának múltja sem nélkülözi a dogmatikai elemzést, s ugyanígy a jelen dogmatikája sem nélkülözheti a múlt ismeretét.Az időállapotoknak megfelelően a szerző könyvében külön fejezetekben taglalja a szabályozás történetét, a jelen szabályrendszerét és a Bizottságnak a jövőre vonatkozó elképzeléseit.A könyv terjedelemben legnagyobb része a Bíróság adózási tárgyú ítéleteinek az elemzése. Figyelemmel arra, hogy a tagállamok szuverenitásuk védelmében alig éltek a pozitív harmonizáció lehetőségével, szerepüket a Bíróság vette át. Jogot alkotni ugyan nemtudott, de megkísérelte kikényszeríteni, hogy a belső adójogi szabályok összhangba kerüljenek az uniós joggal. Az esetjogot egyrészt az alapvető szabadságjogok szerinti csoportosításban, majd a magánszemélyeket és a társaságokat külön bontva, azok egyestipikus tevékenységét vizsgálva elemzi.Ezt követően az adójog területén újnak számító tiltott állami támogatások szabályrendszere kerül ismertetésre. Az agresszív adótervezés elleni harc ezen új eszköze rendkívül hatékony, hiszen jogi szankcióval, a vélelmezett állami támogatásvisszafizetésének kötelezettségével felruházott intézmény. Az esetek száma ugyan kevés és jó részük a Bíróság előtt még folyamatban van (így kiforrott ítélkezési gyakorlatról nem beszélhetünk), de mégis rendkívül nagy hatással lesz az újonnan formálódóuniós adórendszerre. A nemzetközi adórendszer bemutatását a jövő adópolitikáját meghatározó OECD akciótervek, így különösen a BEPS szabályainak elemzése, valamint a kapcsolódó uniós kezdeményezések, így az ATAP, ATAD és a DAC rendszerének ismertetéseteszi teljessé.A kötet egyik fő célkitűzése, hogy a gyorsan változó, terebélyesedő szabályanyag áttekinthetőségéhez megkíséreljen támpontokat, rendszerezési szempontokat, dogmatikai fogódzókat nyújtani minden európai adójoggal foglalkozó vagy az iránt érdeklődő olvasórészére. Kiemelkedő értéke, hogy a pozitív normákon felül rendkívül sok esetet dolgoz fel.
  Tovább
  ISBN: 9789632959030
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 240 Ft

  4 454 Ft(15%)

 • Nagykommentár Az Európai Fizetési Meghagyásos Eljárásról ...

  Nagykommentár Az Európai Fizetési Meghagyásos Eljárásról ...

  Rák Viktor
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Nagykommentár az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethezAjánlóA könyv, e-könyv kéziratának lezárási dátuma: 2020. február 15.A nagykommentár Jogtár-kiegészítésének utolsó időállapota: 2017. július 14. A kézirat lezárásának dátuma: 2020. február 15. A jogszabályi környezet változása és a joggyakorlat bővítése miatt a rendelet két időállapota között is frissítve.A Rák Viktor által írt mű az első önálló monográfia magyar nyelven az európai fizetési meghagyásos eljárásról. Bár korábban is foglalkoztatta a magyar jogtudományt az európai eljárásjog egyes intézményeinek, így az európai fizetési meghagyásos eljárásnaka gyakorlati szempontú feldolgozása, e körben eddig inkább átfogó, az egész jogterületet feldolgozó szerkesztett művek láttak napvilágot, a nem vitatott pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló uniós eszközről önálló kommentár eddig még nem jelent meg.A kiadvány a szükséges mértékben és magas színvonalon dolgozza fel az európai fizetési meghagyásos eljárás létrejöttének történetét és a jogintézmény dogmatikai alapjait, majd kifejezetten gyakorlati szempontú, a már felmerült és a jövőben várhatóanfelmerülő jogalkalmazási kérdésekre koncentrálva tárgyalja az uniós jogi aktust cikkelyről cikkelyre. A szerző teljeskörűen feldolgozta az Európai Bíróság eddig napvilágot látott vonatkozó jogeseteit és a magyar felsőbíróságok tárgyban közzétettdöntéseit - a szükséges forráskritikát sem mellőzve. Ugyancsak feldolgozásra kerültek a nemzetközi és a magyar szakirodalom releváns művei, aminek eredményeképpen a kiadvány tágabb összefüggésben, a külföldi szerzők által képviselt álláspontokütköztetésével mélyebb ismereteket, biztosabb alapokon álló információkat közvetít az olvasó felé. A nagykommentár kiindulási alapként szolgálhat a jogalkalmazók számára, segítséget jelent az egyes tagállamok nemzeti szabályainak útvesztőjében valóeligazodáshoz.2018. január 1-jén új polgári perrendtartás lépett hatályba, s ezzel összefüggésben nagymértékben változtak a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény rendelkezései is. A nemzeti jog mellett változott az uniós jogi szabályozás is, ezenváltozásokat tartalmazza a nagykommentár, s részletesen foglalkozik a kis értékű követelések európai eljárásáról szóló uniós rendelettel, amelynek szabályai szerint az ellentmondás folytán perré alakuló eljárás lefolyhat.A gyakorlatban nehézséget okoz, hogy a végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési meghagyás végrehajtása nem került egységesítésre, s így 26 tagállam nemzeti szabályait kellene ismernie a jogalkalmazónak ahhoz, hogy követelését érvényesíteni tudja.
  Tovább
  ISBN: 9789632959153
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  8 390 Ft

  7 131 Ft(15%)

 • Konszolidáció. Elméleti, Módszertan,Gyakorlat (2. Átdolg.)

  Konszolidáció. Elméleti, Módszertan,Gyakorlat (2. Átdolg.)

  Fridrich-Simon-Sztanó
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  AjánlóA kézirat lezárásának dátuma: 2020. március 15.A Konszolidáció - Elmélet, módszertan, gyakorlat második, átdolgozott kiadása a vállalatcsoportok összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésével kapcsolatos szabályait és azok gyakorlati megvalósíthatóságának módszereit mutatja be, elsősorban ahazai szabályozást alapul véve.A könyv a konszolidáció egyes lépéseinél először az elméleti ismereteket fejti ki, majd rögtön ezt követi az azok gyakorlati elsajátítását segítő feladatok bemutatása. Utóbbiak egyre nehezedő és gyakorlatiasabb jellege támogatja a könyv minél szélesebbkörű alkalmazhatóságát. A feladatokat tartalmazó fejezetrészek részben kidolgozott, részben kidolgozásra, megoldásra váró példákat tartalmaznak, kiegészítve tesztjellegű kérdésekkel is.A kiadvány felépítése igazodik a konszolidált éves beszámoló készítésének gyakorlatban kialakult, időben és logikailag egymást követő lépéseihez, így vezetve végig az olvasót a konszolidált éves beszámoló előkészítő munkálataitól egészen a beszámolónyilvánosságra hozataláig.Mindezek alapján a szerzők ajánlják a kötetet mindazon gyakorlati szakembereknek, akik e témakörrel foglalkoznak (akár mint az anyavállalat, akár mint a konszolidációs körbe tartozó vállalkozások munkatársai, akár mint a konszolidált éves beszámolókkönyvvizsgálói), továbbá mindazoknak, akik egyelőre ugyan nem foglalkoznak e területtel, de szeretnének részletesen megismerkedni a számvitel e hihetetlenül izgalmas és egyre fontosabbá váló területével, egy tudományos igényességgel megírt, de egybengyakorlati megoldásokat is tartalmazó szakkönyv segítségével.A szerzők a könyv megírása és tematikájának kialakítása során messzemenőkig figyelembe vették a felsőoktatás alap- és mesterképzésének képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kompetenciák szükséges ismeretanyagát, valamint a mérlegképes ésokleveles könyvvizsgálói képzésben résztvevő hallgatók igényeit.
  Tovább
  ISBN: 9789632959160
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  8 715 Ft

  7 408 Ft(15%)