0

Keresés:

Államigazgatás

Rendezés:
 • Magyarázat Az Európai Unió Közbeszerzési Jogához

  Magyarázat Az Európai Unió Közbeszerzési Jogához

  Dezső Attila
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A közbeszerzési törvény első, 1995-ben megjelent változata is az európai uniós jogfejlődés eredményeinek átvételével készült. Ezért a közbeszerzési törvény minden alapvető jogintézménye uniós eredetű. A kiadvány - egy az európai uniós intézményrendszertés jogforrási struktúrát bemutató elméleti áttekintés során - elemzi az irányelvek minden fontosabb intézményét és az ezekkel lényegében megegyező közbeszerzési nemzeti jogintézményeket (például a törvény alanyi hatálya, azaz ki minősül ajánlatkérőnek, atörvény tárgyi hatálya, azaz mi minősül beszerzésnek, a minőségi kiválasztás szempontjainak meghatározása, a bírálat, eljárástípusok, szerződésmódosítás stb.).A kiadvány elemzi az Európai Bíróság elmúlt 30 évének legfontosabb döntéseit, azokat is, amelyek jó része az úgynevezett historikus jogalkotás keretében született és magyar nyelven nem hozzáférhető.A kiadvány nem csupán a jelenleg még hatályos 2004-es irányelv-generációt elemzi, hanem feldolgozza a 2014-es irányelveket is, amelyeket a nemzeti jogalkotónak 2016 tavaszáig kell átültetnie. Az új irányelvek nem csupán kodifikálták az Európai Bíróságelmúlt 10 évének esetjogát, hanem lényegi újításokat hoztak a jogfejlődésben. A kiadvány megvilágítja az új irányelv-generációk keletkezésének hátterét és ezáltal elősegíti a nemzeti közbeszerzési jogot alkalmazók munkáját is.
  Tovább
  ISBN: 9789632954721
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  20 895 Ft

  17 761 Ft(15%)

 • Nagykommentár A Szociális Törvényhez

  Nagykommentár A Szociális Törvényhez

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A nagykommentár az eredetileg még 1993-ban megalkotott, és azóta számos alkalommal módosított szociális kódex rendelkezéseit magyarázza, a műfajnak megfelelően paragrafusról paragrafusra. A nagykommentár szerzői részben a témáért felelős minisztériummunkatársai, részben egyetemi szakemberek.Jogtár-kapcsolat A DVD-lemezes Jogtáron a nagykommentár együttműködik a Jogtárral, Jogtár Plusszal és a Szakmai Jogtárakkal. A nagykommentár az Ügyvéd Jogtár Plusz és Prémium előfizetés részeként is elérhető. A kiadvány a Jogtár Adatbázisok pultjáról, a KJK-kommentárok,modulok címre kattintva vagy a Szakmák menü/Szakmai adatbázisok menüpontja alól érhető el. A frissítés online történik. Az új Jogtáron a nagykommentár együttműködik a Jogtárral, a Jogtár Plusszal és a Szakmai Jogtárakkal. A nagykommentár az új Ügyvéd Jogtár Plusz és Prémium előfizetés részeként is elérhető. A kiadvány az Adatbázisok menü KJK-kommentárok, modulok pontjaalatt érhető el.
  Tovább
  ISBN: 9789632955452
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  9 975 Ft

  8 479 Ft(15%)

 • Bevezetés Az Európai Unió Politikáiba 2015 *

  Bevezetés Az Európai Unió Politikáiba (2015)

  Kende Tamás (Szerk)
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az Európai Unió folyamatosan változik, de politikáinak alapvető, általános célja állandó
  Tovább
  ISBN: 9789632954608
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 550 Ft

  6 417 Ft(15%)

 • Választójogi és Népszavazási Kommentárok

  Választójogi és Népszavazási Kommentárok

  Cserny Ákos/Péteri Attila
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Választójogi és népszavazási kommentárok című kiadvány a tárgykör teljes hazai joganyagának kommentárjait tartalmazza. A mű az elmélet és a joggyakorlat eddigi eredményeit felhasználva értelmezi a választójogi és népszavazási szabályozást
  Tovább
  ISBN: 9789632956985
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  9 230 Ft

  7 845 Ft(15%)

 • Nagykommentár A Társadalombiztosítási Nyugellátásról..

  Nagykommentár A Társadalombiztosítási Nyugellátásról..

  Hoffman-Hulák-Koncz-Molnár-Pánczél
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Nagykommentár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényhezNagykommentár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényhezKézirat lezárásának dátuma: 2019. január 1.Önnek ajánljuk ezt a kiadványt, ha munkáltató társadalombiztosítási ügyintézője, vagy más módon vesz részt a nyugdíjbiztosítási jogszabályok alkalmazásában, esetleg csak szeretne többet tudni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszere vonatkozó hatályosrendelkezésekről, amelyeket a mű elsőként mutat be ilyen részletességgel.A nagykommentár szerzői a hatályos nyugdíjbiztosítási joganyag és a jogalkalmazási gyakorlat avatott ismerői, a nyugdíjbiztosítás szakmai irányításáért és a vonatkozó jogszabályok előkészítéséért felelős minisztérium, illetve az egységes jogalkalmazástmeghatározó központi hivatal munkatársai, valamint a témában jártas egyetemi oktató.A nyugdíjrendszer mindenkit érint, ráadásul felnőtt életünk jelentős részében végig kísér bennünket: járulékfizetőként jogosultságot gyűjtünk arra, hogy idős korunkban megfelelő ellátásban részesülhessünk. A nyugdíjjogok elismerése és a nyugdíjszámításhatással van az időskori megélhetésre, jövedelembiztonságra, a biztosított halála esetén pedig a hátramaradó családtagok életkörülményeire. A több évtizedre visszamenő jogszerzés korrekt elismerése hosszú ideje már nem is hatályos szabályok alkalmazásátis igényli. A jelenleg hatályos és a jogszerzés időpontjában irányadó, időben változó rendelkezések a nyugdíjbiztosítási jog kívülről sokszor bonyolultnak tűnő szövetét alkotják.Ebben nem csak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) és végrehajtási rendelete játszik szerepet, hanem a társadalombiztosítást és az egyes biztosítási jogviszonyokat szabályozó joganyag, de egyesesetekben a polgári jog és a büntetőjog rendelkezéseit is alkalmazni kell.A nagykommentár a Tny. egyes ő-ainak tükrében széles körűen mutatja be a hatályos vagy már hatálytalan, de továbbra is alkalmazandó jogszabályokat, valamint a közigazgatási és az bírói jogalkalmazási gyakorlatot. A hatályos nyugdíjrendszer mellettkitekint a korábbi korhatár előtti öregségi nyugdíjakra és a helyükbe lépő nyugdíjszerű ellátásokra, továbbá a nyugellátásokkal kapcsolatos uniós rendelkezésekre. Ennek révén hasznos társa lehet a nyugdíjjogot alkalmazó bíráknak, hatósági, munkahelyitársadalombiztosítási ügyintézőknek, a területtel is foglalkozó ügyvédeknek és más érdeklődőknek.??????
  Tovább
  ISBN: 9789632957838
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  11 015 Ft

  9 362 Ft(15%)

 • Nagykommentár A Befektetési Vállalkozásokról Szóló.. (2019)

  Nagykommentár A Befektetési Vállalkozásokról Szóló.. (2019)

  Dakó/Farkas/Forrai/Gellén/Pettkó/Seregdi
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényhez (2019)Szerző ajánlójaA befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben került szabályozásra a befektetési szolgáltatásokra és az azokat kiegészítő szolgáltatásokra,az e szolgáltatások nyújtására jogosultakra és az árutőzsdei szolgáltatókra vonatkozó keretrendszer, továbbá a befektetési vállalkozások kockázatkezelésével, prudenciális felügyeletével, valamint tőkeszükségletével kapcsolatos implementált unióselvárások. E törvény a szolgáltatásnyújtás feltételeiről is részletesen rendelkezik - beleértve az irányadó befektető- és fogyasztóvédelmi rendelkezéseket is.A nagykommentár átfogó képet nyújt a MiFID II irányelv hazai jogi intézményrendszerbe történő implementálásáról, átültetéséről, valamint érinti a kapcsolódó uniós - jellemzően a közvetlenül alkalmazandó - jogszabályi előírások egyes kérdéseit is. Aszabályozás gyakorlati alkalmazása érdekében a mű tartalmazza az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and MarketsAuthority - ESMA) által kiadott iránymutatásokat (Guidelines) és egyéb értelmezéseket (Q&A-k) is, amelyek e témakörbenjelentőséggel bírnak, úgyszintén a Magyar Nemzeti Bank által kiadott - vonatkozó - ajánlásokat, vezetői körleveleket, engedélyezési és módszertani útmutatókat, állásfoglalásokat is, továbbá érinti az elérhető kapcsolódó bírói gyakorlatot is.A szerzők a szektor elismert szakértői, akik között található jogász, közgazdász és pénzügyi szakértő is. Felkészültségük és gyakorlati tapasztalatuk garanciát jelent arra, hogy a nagykommentár olvasói hasznosítható ismeretekhez jussanak, így a témairánt mélyebben érdeklődőknek is ajánljuk.
  Tovább
  ISBN: 9789632957944
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  26 240 Ft

  22 304 Ft(15%)