0

Keresés:

Jog-egyéb

Rendezés:
 • Magyar Büntetőjog - Különös Rész (2014)

  Magyar Büntetőjog - Különös Rész (2014)

  Tóth Mihály - Nagy Zoltán
  Kiadó: Osiris Kiadó
  ISBN: 9789632761923
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 480 Ft

  4 658 Ft(15%)

 • Dologi Jog (Magyar Polgári Jog) *Átdolgozott Kiadás

  Dologi Jog (Magyar Polgári Jog) *Átdolgozott Kiadás

  Kiadó: Eötvös Jozsef Könyvkiadó Bt.
  ISBN: 9789639955486
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 420 Ft

  2 907 Ft(15%)

 • Kommentár A Társasházi Törvényhez (2017) Átdolg.

  Horváth Gyula Dr
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A nyomtatott könyv kéziratának lezárási dátuma: 2017. július 1.A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárjában a szerző - a kommentár műfaj sajátosságainak megfelelően - paragrafusonként elemzi a törvény szövegét, melynek során különös hangsúlyt fektet az egyes jogintézményekhez és szabályokhozkapcsolódó bírói gyakorlat teljes körű feldolgozására is. A kommentár ismerteti többek közt a társasház-alapítás feltételeit, a társasház szerveinek működését, a társasházzal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.A Kúria elnöke 2016. január 20-án rendelte el egy szakértői csoport felállítását a társasházi jogvitákkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat egyes eljárási és anyagi jogi kérdéseinek a vizsgálatára. A második kiadás a társasházi törvény változásain túlfeldolgozza a kúriai joggyakorlat-elemző csoport 2017. június 12-én elfogadott véleményét is, amely a joggyakorlatban legtöbbször előforduló vitás kérdésekre adott választ.Jogtár-kapcsolat:A DVD-lemezes Jogtáron a nagykommentár együttműködik a Jogtárral, a Jogtár Plusszal, WebJogtárral és a Szakmai Jogtárakkal. A kiadvány a Jogtár Adatbázisok pultjáról, a KJK-kommentárok, modulok címre kattintva vagy a Szakmák menü/Szakmai adatbázisokmenüpontja alól érhető el. A frissítés online történik.Az új Jogtáron a nagykommentár együttműködik az új Jogtárral, az új Jogtár Plusszal és az új Szakmai Jogtárakkal. A kiadvány az Adatbázisok menü KJK-kommentárok, modulok pontja alatt érhető el.
  Tovább
  ISBN: 9789632956862
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 815 Ft

  5 792 Ft(15%)

 • Nagykommentár A Tőkepiaci Törvényhez

  Nagykommentár A Tőkepiaci Törvényhez

  Farkas-Száz-Tomori-Törők-Wieland
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A tőkepiacról szóló törvény 2002. január 1-jével lépett hatályba. Az azóta eltelt idő alatt a törvény számos módosítást élt meg, egyrészt a kapcsolódó uniós joganyag folyamatos változása, megújulása, másrészt pedig a hazai piaci viszonyok adtakihívásokra történő válaszadás okán. Napjainkra a törvény viszonylag letisztultan tartalmazza az alapvető tőkepiaci intézményekre vonatkozó, az uniós jognak is megfelelő szabályozást. Ez indokolja, hogy hosszú évek várakozása után megjelent a Tpt.Nagykommentárja.A szerzők a kommentár műfajához hűen paragrafusokhoz rendelten magyarázzák a jogszabályt azzal a céllal, hogy a mindennapokban használható szakmai művet készítsenek a tőkepiac területén dolgozó szakembereknek, érintett tőkepiaci szereplőknek.A nagykommentárban - tekintettel annak gyakorlatorientált jellegére - a szerzők a felügyeleti illetve a bírósági gyakorlat tapasztalatait hasznosítják, de ? a joganyag jellegénél fogva ? a műfaj adta keretek között kitekintést nyújtanak a kapcsolódóuniós joganyagra is. Így elsősorban a jogalkalmazóknak kívánnak segítséget nyújtani a Tpt. rendelkezéseinek részletes tartalmi magyarázatával, a felügyeleti gyakorlati útmutatók segítségével az egységes piaci gyakorlat bemutatásával.
  Tovább
  ISBN: 9789632954028
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  25 725 Ft

  21 866 Ft(15%)

 • A Büntető Törvénykönyv 2012-1978

  A Büntető Törvénykönyv 2012-1978

  Dr Vaskúti András
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A 2013. július 1-jével hatályba lépő új büntető kódex szabályainak tükrös szerkezetben való összehasonlítása segít eligazodni az 1978. évi IV. törvény és a 2012. évi C. törvény között.A szakaszonként, releváns helyeken bekezdésenként történő összehasonlítás tartalmaz magyarázatot is, ha az egyes jogintézmények közötti különbségek, vagy éppen azok újdonság volta ezt igazolja.A kiadványt minadzoknak ajánljuk, akik a jelenleg hatályos szabályozás ismeretében szeretnék megismerni a kapcsolatokat, az eltéréseket a régi és az új Btk. között.
  Tovább
  ISBN: 9789632953069
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 765 Ft

  4 900 Ft(15%)

 • Von Rechts Wegen -Német Jogi Nyelv Magyaroknak

  Loós Monika
  Kiadó: Holnap Kiadó
  ISBN: 9789633467077
  nyelv(ek): német
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 500 Ft

  2 975 Ft(15%)

 • A Szabálysértési Jog 2006. Évi Átdolgozás Kiskommentár

  A Szabálysértési Jog 2006. Évi Átdolgozás Kiskommentár

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  ISBN: 9789632248745
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 620 Ft

  3 927 Ft(15%)

 • Nemzeti Alkotmányok Az Európai Unióban

  Nemzeti Alkotmányok Az Európai Unióban

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  ISBN: 9789632956039
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  9 965 Ft

  8 470 Ft(15%)

 • Kommentár A Gyermekvédelmi Törvényhez

  Kommentár A Gyermekvédelmi Törvényhez

  Mattenheim Gréta Szerk.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  AjánlóHa ön gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat, intézményeket fenntartó szerv vagy dolgozója, esetleg érintett a gyámhatósági eljárásokban, akkor önnek ajánljuk ezt a hiánypótló kötetet.Sok hasznos és naprakész információt és részletes elemzést talál a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szövegét illetően.A szerzők nagy része a gyermekvédelmi ágazati irányításért, a gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú jogszabályok előkészítéséért felelős tárca, illetve a középirányítói feladatokat ellátó szerv munkatársai, akik első kézből szereznek információkat aváltozásokról, az országosan felmerülő problémákról.A további szerzők a terület elismert szakértői, rangos intézmények oktatói, akik széles rálátással rendelkeznek a gyermeki jogok elméletére és gyakorlatára, valamint a közigazgatási hatósági eljárások, köztük a gyámhatósági eljárás szabályaira.Szerzői ismertetőA kommentár részletesen elemzi a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szövegét, bemutatja a hozzá szervesen kapcsolódó és igen szerteágazó végrehajtási rendelkezéseket, reflektál agyakorlatban felmerülő kérdésekre, valamint érinti a releváns bírósági döntéseket is. A Gyvt. 1997. november 1-jei hatálybalépése óta számos alkalommal módosult, az utóbbi években különösen felgyorsult a változások üteme.Új jogintézmények jelentek meg (pl. gyermekvédelmi gyámság, megelőző pártfogás), illetve rendszerszintű átalakításokra került sor mind az ellátórendszerben (pl. gyermekétkeztetés megváltozott szabályai, 2017. január 1-jével teljes egészében átalakult agyermekek napközbeni ellátása), mind a gyámügyi eljárásban (pl. egységes nevelésbe vételi eljárás).A kommentár ezért sok hasznos és naprakész információval szolgálhat mind a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat, intézményeket fenntartó szerveknek és dolgozóiknak (önkormányzatok, egyéb állami, egyházi és nem állami fenntartók), mind agyámhatósági eljárásokban érintetteknek (gyámhatósági ügyintézők, ügyvédek, közjegyzők stb.), de a gyermeki jogok és a gyermekvédelmi rendszer összefüggései iránt érdeklődőknek is (oktatási intézmények, civil szervezetek).
  Tovább
  ISBN: 9789632956640
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  11 540 Ft

  9 809 Ft(15%)

 • Személy és Személyiség A Jogban

  Személy és Személyiség A Jogban

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A kötet kiindulópontja annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy mit jelent Magyarországon a személyiség védelme a magánjogban, a büntetőjogban, az alkotmányjogban, a médiajogban vagy az orvosi jogban: a személyiségvédelem hogyan jelenik meg a szabályozásbanés a dogmatikában. Milyen emberfelfogásra, személyképre építenek és milyen jogilag definiált személyiségfogalmakkal operálnak a különböző jogterületek? Hogyan valósul meg a személyiség védelme? Ha párhuzamos valóságokat látunk a különböző jogágakban,akkor ezek a különböző valóságok hogyan képződnek le az adott jogági szabályozás szintjén? Egységesen kell-e gondolkodnunk a jogban az emberről/személyről és a személyiségi jogok védelméről? Ha igen, az alkotmányjog, az alkotmány alapján definiálhatóember/ személy milyen szerepet tölthet be a jogegységesítésben? Milyen mértékig és mélységig foglal/foglalhat állást az állam ezekben a kérdésekben? A kötet szerzői és szerkesztői e kérdésekre keresik a választ.
  Tovább
  ISBN: 9789632955896
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 350 Ft

  2 847 Ft(15%)

 • A Magyar Államháztartás és Az Európai Unió Közpénzügyei

  A Magyar Államháztartás és Az Európai Unió Közpénzügyei

  Sivák/Szemlér/Vigvári
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Kiadó közpénzügyi sorozatának második kötete a Rendhagyó bevezetés közpénzügyek tanulmányozásába című kiadvány szerves folytatása. Műfaját tekintve tankönyv és kézikönyv, amely az Alaptörvény elfogadása nyomán kialakult hazai közpénzügyi rendszerjellemzőit, az Európai Unió közös költségvetését és az uniós közpénzügyek korszerűsítésére irányuló törekvéseket taglalja.A könyv segítségével érthetővé válik a hazai és az európai uniós közpénzügyi rendszer működése, körvonalazódnak az e területen jelentkező kihívások és a kihívásokra adott válaszok természete. A tárgyalásban nagy hangsúly helyeződik a közpénzügyek és apénzügyi rendszer más alrendszerei közti összefüggések bemutatására, a költségvetési kérdések és a gazdaságpolitika szoros kapcsolatának érzékeltetésére, így az Olvasó nemcsak a Milyen?, hanem a Miért? típusú kérdésekre is választ kap.A kötet rendkívül gazdag ábraanyaga, az összehasonlításra és értékelésre is alkalmat adó, adatokban bővelkedő táblázatok megkönnyítik a leírt ismeretek rendszerezését és az összefüggések elsajátítását. A kézikönyvként történő alkalmazást részletesszakmai értelmező szótár és tárgymutató segíti, s mindezeken túl hasznos tudásanyagot vonultat fel a könyvet kiegészítő hazai közpénzügyi kronológia, illetve európai uniós történeti kronológia is.A kiadványt a gazdaságtudományi, jogi és közigazgatási graduális és posztgraduális képzések hallgatóin túlmenően a közszolgálatban dolgozó gyakorló szakemberek is haszonnal forgathatják
  Tovább
  ISBN: 9789632952826
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 305 Ft

  3 659 Ft(15%)

 • A Polgári Törvénykönyv - Jogszabálytükör (2013)

  A Polgári Törvénykönyv - Jogszabálytükör (2013)

  Dr.Gárdos Péter
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Ptk. 1959 Ptk. 2013Gt. 2006 Ptk. 2013Csjt. 1952 Ptk. 20132013. február 11-én elfogadásra került az új Polgári Törvénykönyv. Az ezt feldolgozó, jogszabálytükörttartalmazó könyv párhuzamos szerkesztésben mutatja az új kódexbe beépült jogszabályok és a 2013. évi V. törvény tartalmilag összefüggő rendelkezéseit.A kiadvány első része a jelenleg hatályos Ptk., Gt. és Csjt. 2013. január 1-jén hatályos időállapotához rendeli az új Ptk. közlönyállapot szerinti, tartalmilag szinkronizálható szövegét annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályokban jártas szakemberekszámára biztosítsa a felkészülést az új szabályokra. Mindhárom összeállítást szerzői magyarázatok gazdagítanak, melyekből az olvasó összefoglaló jellegű tájékoztatást kaphat az új Ptk. szerkezetéről, a változások irányáról, rövid tartalmáról.A mű másik részét képező Jogszabálymutató a mintegy tizenötezer normából álló új kódexből kiindulva ad eligazítást olyan formában, hogy az új Ptk. jogszabályhelyeihez rendeli mindazoknak a jelenleg hatályos polgári jogi tárgyú rendelkezéseknek a pontoshivatkozását, melyek beépültek a 2013. évi V. törvénybe. A Jogtár-kiegészítésként elérhető elektronikus változat a Jogszabálymutató helyett a teljes szövegű összevetést tartalmazza.A CompLex Kiadó által először 1998-ban megjelentetett jogszabálytükör összehasonlító szerkesztésével most is jól láthatóvá válnak az új törvény és elődjei közötti különbségek és azonosságok, mely segítséget nyújt az új szabályozás megértéséhez ésalkalmazásához.
  Tovább
  ISBN: 9789632952802
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  8 190 Ft

  6 962 Ft(15%)

 • Nemzetközi Jog

  Nemzetközi Közjog

  Kovács Péter
  Kiadó: Osiris Kiadó
  A harmadik, átdolgozott és bővített kiadásban megjelenő, több magyarországi jogi karon is előírt tankönyv bemutatja a nemzetközi jog alapkérdéseit, a belső joggal való viszonyát, a tárgyban készült régebbi, és az Alaptörvény figyelembevételévelszületetett újabb alkotmánybírósági határozatokat. A nemzetközi jog jogforrási rendszerét áttekintve a szerződéskötés elméletére és gyakorlatára, a szerződések értelmezésére, érvénytelenségére és megszűnésére tér ki, majd a szokásjogot és a többijogforrást tekinti át. Ezt követi a jogalanyiságnak és a nemzetközi kapcsolatok legfontosabb jogi szabályainak áttekintése, figyelmet fordítva a Nemzetközi Bíróság joggyakorlatára és a nemzetközi jog hagyományos szabályainak immár új árnyalatokkaltörténő érvényesülésére a XXI. század elején. A könyv az emberi jogok nemzetközi védelmét, a kisebbségvédelem nemzetközi jogát a gyakorlat figyelembevételével ismerteti, hangsúlyozza a legfontosabb szabályok folyamatosságát, de jelzi a változásokat is.Így az erőszak alkalmazásának és az ún. humanitárius intervenciónak a kérdését és ezzel összefüggésben az ENSZ-reformját, valamint a környezetvédelem alapkoordinátáit a tankönyv már a 2016-os állapotnak megfelelően mutatja be. A felelősség nemzetközijogi szabályait az ENSZ kodifikációs tervezetét figyelembe véve, az egyén büntetőjogi felelősségének kérdését pedig a nemzetközi büntetőbíróságok példáin keresztül tárgyalja. A diplomáciai jog bemutatásakor a diplomáciai gyakorlat a szokásosnál bővebbenkerül tárgyalásra. A tankönyv törekszik annak érzékeltetésére is, hogy a közelmúlt történelmét hogyan befolyásolták a nemzetközi kapcsolatok, s milyen gyakran volt nemzetközi jogi háttere egy-egy magyar történelmi eseménynek. A nemzetközi bíróságidöntések megértését számos térkép segíti.
  Tovább
  ISBN: 9789632762753
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 980 Ft

  5 083 Ft(15%)

 • Hírközlés-Szabályozás, Hírközlés Igazgatás Hazánkban és Eu

  Hírközlés-Szabályozás, Hírközlés Igazgatás Hazánkban és Eu

  Lapsánszky András
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  ISBN: 9789632952369
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  10 490 Ft

  8 916 Ft(15%)

 • Kommentár A Polgári Törvénykönyvhöz 1-2(2.Átdolg.K.2018)

  Kommentár A Polgári Törvénykönyvhöz 1-2(2.Átdolg.K.2018)

  Vékás Lajos/Gárdos Péter
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhezA könyv kéziratának lezárási dátuma: 2018. január 1.A 2013. évi V. törvény elfogadása óta a Ptk. többször módosult. Ezek közül egyes módosítások csupán technikai jellegűek voltak, néhány jogszabály azonban jelentős pontokon módosította a Ptk.-t. A kommentár - elsőként a piacon - segítséget nyújt a Ptk.módosított rendelkezéseinek az értelmezéséhez. Ezen túlmenően a szerzők az átdolgozás során figyelemmel voltak a Ptk.-t értelmező bírói gyakorlatra is. A kommentár beépíti a Polgári Jog című folyóiratban megjelent döntvényeket is.
  Tovább
  ISBN: 9789632957333
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  34 220 Ft

  29 087 Ft(15%)

 • A Polgári Perrendtartás Magyarázata 1952-2016

  A Polgári Perrendtartás 1952-2016 Tükrös

  Dr. Tóth Barabara
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja az új és a régi törvény tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés a régi törvényből indul ki, így a dokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobb oldalon - ennektükörképeként - az új törvény kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a két törvény közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt az új törvény megértéséhez ésalkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.Hatalmas joganyagról van szó, jelentős változásokkal!Néhány példa a főbb újdonságokból:Jelentősen módosulnak a jogi képviseletre vonatkozó szabályokBevezetésre kerül az osztott perszerkezet az elsőfokú eljárásbanKiemelt szerepet kapnak a perfelvételi nyilatkozatokNagyobb elvárások a felek jognyilatkozataival kapcsolatbanA jogvita tisztázásával kapcsolatban széleskörű jogosítványokat kap a bíróságÚj alapokra kerül a szakértői bizonyításA másodfokú eljárás szabályai jelentősen változnakA felülvizsgálat körében értékhatárhoz kötött engedélyezési rendszer kerül bevezetésreKét kollektív igényérvényesítési forma szabályai nyernek elhelyezést a kódexbenBevezetésre kerül a társult per olyan ügytípusokban, ahol ez hatékonysági előnyökkel jár
  Tovább
  ISBN: 9789632956961
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 290 Ft

  5 346 Ft(15%)

 • Polgári Eljárásjog Ii.

  Polgári Eljárásjog Ii.

  Wopera Zsuzsa Szerk.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A 2017 őszén, a Wolters Kluwer Kiadó gondozásában kiadott Polgári eljárásjog I. c. kötet a Miskolci Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karai,valamint a győri Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar polgári eljárásjogi tanszékei oktatóinak együttműködése nyomán jelenhetett meg. E hat egyetem oktatói hallgatóik polgári eljárásjogi tanulmányaik sikeres teljesítéséhez kívántak a tankönyvmegírásával segítséget nyújtani.Jelen kötet a tavaly megkezdett munka folytatása.A tankönyv öt részből áll. Az első rész a rendes és rendkívüli perorvoslati eljárások szabályait tárgyalja, míg a második, a kötet legterjedelmesebb része, a különleges eljárásokat mutatja be. A tankönyv harmadik része a Pp.-ben is önálló szerkezetiegységben szabályozott kollektív igényérvényesítéssel kapcsolatos eljárásokat tárgyalja. A kötet negyedik része a Pp.-vel egyidejűleg hatályba lépett közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) főbb rendelkezéseinek bemutatásával azta cél kívánja elérni, hogy a hallgatók képet kapjanak a közigazgatási jogviták elbírálásának eltérő rendjéről.A tankönyv ötödik része két, közjegyzői hatáskörbe tartozó polgári nemperes eljárás szabályainak bemutatását tartalmazza, mert több jogi karon e nemperes eljárások is a Pp. II. tananyagának részét képezik.Jelen kötet a polgári eljárásjog tantárgyból kollokviumra vagy szigorlatra készülő egyetemi vagy alapszakos hallgatókon kívül érdeklődésre tarthat számot a polgári eljárásjogból szakvizsgára készülő kollégák körében is.
  Tovább
  ISBN: 9789632957289
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 605 Ft

  5 614 Ft(15%)

 • Kézikönyv A Bírósági Végrehajtás Foganatosításához

  Kézikönyv A Bírósági Végrehajtás Foganatosításához

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az utóbbi években a bírósági végrehajtással összefüggő gyakorlati problémákat szakcikkek, tanulmányok mutatták be, mert nem készült olyan átfogó mű, ami ezeket összegyűjtötte, rendszerezte volna, úgy, hogy a felmerülő jogalkalmazási visszásságokramegoldást is adjon. Ezt a hiányt kívánja pótolni a kézikönyv, melynek elsődleges célja a bírósági végrehajtás foganatosítása során felmerülő gyakorlati problémák nevesítése és a lehetséges megoldások bemutatása.A kézikönyv a végrehajtás két szakaszából döntően a foganatosítására koncentrál, az elrendeléssel kapcsolatos kérdések annyiban kerülnek terítékre, amennyiben azok a végrehajtás foganatosítása során problémát vetnek fel (pl. a nem jogképes adóssalszemben elrendelt végrehajtás, vagy a nem megfelelő nyomtatványon elrendelt végrehajtás).A kézikönyv ? kifejezetten gyakorlatorientált megközelítése miatt ? elsősorban a bírósági végrehajtás foganatosításával kapcsolatba kerülő személyek, különösen az önálló bírósági végrehajtók (helyettesek és jelöltek), bírák, bírósági titkárok ésfogalmazók, a felek képviseletét ellátó ügyvédek, ügyvédjelöltek, jogtanácsosok, jogi előadók, közös képviselők számára lehet hasznos, de haszonnal forgathatják mindazok, akik bármilyen kapcsolatba kerülnek a bírósági végrehajtással, így maguk a felekis.
  Tovább
  ISBN: 9789632956435
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  9 440 Ft

  8 024 Ft(15%)

 • Kommentár Az Általános Közigazgatási Rendtartáshoz

  Kommentár Az Általános Közigazgatási Rendtartáshoz

  Barabás/Baranyi/Aszalós
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényhezKommentár az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényhezA kommentár segítséget nyújt az új eljárási jogszabály alkalmazására való felkészülésben, bemutatja az alapvető változásokat a korábbi szabályozáshoz képest.Szerkesztő: Barabás Gergely, Baranyi Bertold, Aszalós Dániel2018. január elsején lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, ami alapvető változásokat hoz a hatóságieljárásokban. A kommentár célja a törvény értelmezése, és a változások következményeinek bemutatása oly módon, hogy az a jogalkalmazókszámára is hasznos legyen. A kommentár kifejezett célja, hogybemutassa, a Ket. alapján kialakult gyakorlat mennyiben tartható fenn,és mely elemeiben milyen irányú változás szükséges az új eljárásitörvény hatálybalépésével, ezért a normaszövegen túl kiemeltentámaszkodik a Ket. hatósági és bírósági gyakorlatára, és az Ákr. tükrében elemzi azt.
  Tovább
  ISBN: 9789632957364
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  17 315 Ft

  14 717 Ft(15%)

 • Kommentár A Lakástörvényhez * Új (2014)

  Kommentár A Lakástörvényhez * (2014)

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A kézirat lezárásának dátuma: 2014. szeptember 30.A Lakástörvény hatályba lépése óta csaknem húsz év telt el. Ezen időszak alatt nem csak a társadalmi, gazdasági körülmények, de az ítélkezési gyakorlat és a jogalkalmazók igényei is megváltoztak. Ezért készített új, átfogó magyarázatot Kiadónk az 1993.évi LXXVIII. törvényhez. A kommentár teljes körűen, a legújabb bírói gyakorlat feldolgozásával kíván segítséget nyújtani jogalkalmazóknak a jogszabály értelmezéshez.
  Tovább
  ISBN: 9789632954332
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 675 Ft

  3 124 Ft(15%)

 • Szerződésszegés A Polgári Jogban (2. Átdolg.Kiadás)

  Szerződésszegés A Polgári Jogban (2. Átdolg.Kiadás)

  Dr.Leszkoven László
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A 2016-ban megjelent első kiadás óta történt joggyakorlatbéli pontosítások, a 2018. január 1-jén hatályba lépett új polgári eljárásjogi kódex, a 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) folytán szükségessé vált a szerződésszegés kérdésköréről szólómonográfia kiegészítése. Mivel a Pp. alapjaiban változtatott a polgári jogi igényérvényesítés keretrendszerén, ezért elengedhetetlen - szigorúan az anyagi jogi problémákhoz kapcsolódóan - az új törvény szabályainak felvillantása, amit a szerző -támaszkodva az eljárásjogi kommentárirodalom legjobbjaira - kiváló gyakorlati érzékkel old meg.A szerződésszegés kérdésköre - aligha vitathatóan - a szerződési jog egyik legintenzívebb területe. A szerződés lényege, hogy a felek által célzott szolgáltatás megvalósuljon, ha ez elmarad, nyomban előálla szerződésszegés állapota.A könyv a szerződésszegés polgári jogi szabályai címet viseli. A szerző e monográfiában kizárólag a magyar polgári jog szabályait tekinti át a régi magyar magánjogi irodalom remekeiből (elsősorban Grosschmid Béni, Szladits Károly, Beck Salamon műveiből)vett, máig is irányadó gondolatokon elindulva, mindvégig a hatályos polgári jog talaján mozogva. Az objektív és szubjektív szerződésszegés, a visszatartási jog, az elállás, a késedelem és a hibás teljesítés, a termékszavatosság és a hibás teljesítésselokozott kár stb. joganyaga mellett a műben szó esik a szerződést biztosító mellékkötelezettségek közül a foglaló, a jogvesztés kikötés és a kötbér valamint az egyéb kötbérfajták (pl. az objektív kárátalányok) kötelmet erősítő, támogató szerepéről, dehelyet kapnak a műben érdekes, a mai irodalomban máshol kevesebb figyelemben részesülő jogintézmények és problémák is, mint pl. a kamatban rejlő funkciók, a szerződésszegés témakörének érdekérzékenysége és az érdekleengedés vagy az igényhalmazatok(non-cumul problémája vagy tapadó kár és szavatosságiigények kapcsolata) kérdésköre és így tovább.
  Tovább
  ISBN: 9789632956909
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 760 Ft

  6 596 Ft(15%)

 • Gdpr-Útikalauz Adatkezelőknek

  Gdpr-Útikalauz Adatkezelőknek

  Sepsi Tibor
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Magyarországon adatkezelők százezrei kezelnek személyes adatokat - több vagy kevesebb rendszerességgel és tudatossággal. Legtöbbjüket - eléggé el nem ítélhető módon - nem okos jogászok által kreált elméleti problémák még okosabb jogászok által kreáltmegoldásai érdeklik, hanem az adatvédelmi dzsungelben való mindennapi túlélés. A gyakorlati adatkezelési problémák viszont nem egy nagy, hanem sok kis világot alkotnak: más kérdések feszítenek egy webshopot üzemeltető szolgáltató céget, mások egy civilszervezetet és megint mások mondjuk egy egészségügyi szolgáltatót.Ez a könyv az európai uniós általános adatvédelmi rendelet, azaz a GDPR hazai alkalmazásának olyan túlélőkalauza kíván lenni, amiből a legalapvetőbb gyakorlati információkat, a fontos kérdéseket, és ahol ilyenek vannak, a fontos válaszokat is ki-ki alehető legegyszerűbben érheti el a saját adatkezeléseihez. A Douglas Adams páratlan fantáziájában megszületett Galaxis útikalauzhoz hasonlóan ennek a kalauznak is az a legfontosabb célja, hogy olvasója ne essen pánikba. Ugyanakkor ez a könyv egyrészt nemkívánja háttérbe szorítani az adatvédelem Enciclopedia Galacticáit, a GDPR jóval terjedelmesebb, akadémiai igényességű feldolgozásait, másrészt - bár a témához mérten kifejezetten könnyed és közérthető -, annyira azért nem lesz vicces.
  Tovább
  ISBN: 9789632957913
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 715 Ft

  4 007 Ft(15%)

 • Kommentár A Közigazgatási Perrendtartásról Szóló Törvényhez

  Kommentár A Közigazgatási Perrendtartáshoz

  Barabás/Rozsnyai/Kovács
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A kommentár segítséget nyújt az új eljárási jogszabály alkalmazására való felkészülésben Bemutatja, hogy a gyökeresen új jogintézmények milyen elvek mentén fognak működni.2018. január 1-jén lép hatályba a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény, ami alapjaiban újítja meg a közigazgatási bíráskodást. A törvény hatálybalépésével nem csak egy önálló eljárási törvény születik, hanem jelentősen bővülnek aközigazgatási bíróságok feladatai is.A kommentár célja, hogy a korábbi gyakorlat és a jogelmélet eredményeinek felhasználásával a jogalkalmazók számára is hasznos módon bemutassa és feldolgozza e változásokat, kitérve arra is, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX.fejezetén alapuló gyakorlat mennyiben tartható fenn, és arra is, hogy a gyökeresen új jogintézmények milyen elvek mentén fognak működni. A kommentár szerzői között az elmélet és a gyakorlat szakemberei, és a törvény kodifikációjában is közreműködőszakemberek egyaránt szerepet kaptak.
  Tovább
  ISBN: 9789632957425
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  24 245 Ft

  20 608 Ft(15%)

 • Polgári Eljárásjog I. (2. Átdolg. Kiadás)

  Polgári Eljárásjog I. (2. Átdolg. Kiadás)

  Wopera Zsuzsa Szerk.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  ISBN: 9789632957531
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 605 Ft

  5 614 Ft(15%)

 • Magyar és Európai Médiajog (2019) 3. Átdolg.K.

  Magyar és Európai Médiajog (2019) 3. Átdolg.K.

  Koltay András/Nyakas Levente
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Könyvünk a média világának jogi szabályozását átfogó jelleggel - bár a terjedelmi korlátok miatt szükségszerűen nem teljes mélységében - kívánja bemutatni. A kötet műfaja átmenetet képez a hagyományos tankönyvek és a kézikönyvek között, áttekinti a médiajogi hátterét, ugyanakkor akár a gyakorlati szakemberek számára is útmutatóul kíván szolgálni mindennapos jogi problémáik kezelésében.A kötet igyekszik a magyar szabályozás európai összefüggéseinek alapos feltárását is elvégezni, illetve megjeleníteni. Ez vonatkozik - hasonló hangsúllyal - az európai uniós joganyag részletes bemutatására és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságaesetjogának összefoglalására is. A hatályos jogi szabályozás bemutatásán túl szükséges a bírói gyakorlat, illetve a különböző szabályozó hatóságok gyakorlatának alapos ismertetése is, az ezekkel kapcsolatban felmerülő alapvető problémák és kérdésekszámbavétele, valamint a lehetséges válaszok megfogalmazása
  Tovább
  ISBN: 9789632958835
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 560 Ft

  6 426 Ft(15%)

 • Európai Közjog és Politika (2019) 4.Átdolg.

  Európai Közjog és Politika (2018) 4.Átdolg.

  Kende- Szűcs- Jeney
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kiadás dátuma: 2018Szerkesztő(k): Kende Tamás, Szűcs Tamás, Jeney PetraAjánlóAz Európai Unió közjogi és politikai felépítményét áttekintő első magyar nyelvű, tudományos igényű szakkönyv legújabb kiadása a hazai könyvpiac régen várt eseménye.Az először 1995-ben megjelent, a felsőoktatásban, a közigazgatásban és az EU-val foglalkozók által széles körben használt kézikönyv 2018 őszi változata az uniós intézményi és jogi kérdések mellett a legfrissebb eseményeket, a gazdasági és a migrációsválságot, az Egyesült Királyság kilépéséről folyó Brexit tárgyalásokat, valamint az Európa jövőjére vonatkozó terveket is értékeli, kitekintve már a 2019-ben esedékes európai parlamenti választásokra.A téma elismert kutatói, egyetemi oktatók és uniós tisztviselők vizsgálják az európai integráció jogi, politikai és gazdasági fejlődésének folyamatát. Részletesen és tárgyilagosan elemzik az Európai Unió intézményrendszerét, az uniós jogrendet ésMagyarország kapcsolódását az uniós intézményekhez. A kötet kitüntetett figyelmet fordít az uniós intézmények szervezeti, működési és hatásköri szabályaira, az Unió és a tagállamok közötti hatáskörmegosztásra és az uniós jog végrehajtási mechanizmusaira.Önálló rész dolgozza fel az Európai Unió pénzügyi és külkapcsolati rendszerét is.Szemléletes ábrák és táblázatok könnyítik meg az eligazodást az anyagban, amelynek összeállításánál a szerzők figyelembe vették az előző kiadások felhasználóinak tapasztalatait is.
  Tovább
  ISBN: 9789632957555
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 550 Ft

  6 417 Ft(15%)

 • Kommentár A Büntetőeljárási Törvényhez

  Kommentár A Büntetőeljárási Törvényhez

  Polt Péter Prof. Dr. Habil.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A büntetőjogi reform záró akkordjaként megalkotott új büntetőeljárási törvényt az Országgyűlés 2017. június 13-án fogadta el, s a köztársasági elnök 2017. évi XC. törvényként (a továbbiakban: Be.) hirdetette ki. A Be. 2018. július 1-jén lép hatályba.A Prof. dr. Polt Péter főszerkesztő nevével fémjelzett Be. kommentárt az teszi egyedülállóvá, hogy a szerzői valamennyien olyan kiváló büntetőjogászok, akik a törvény megalkotásában az igazságügyi miniszter által felkért szakértőként, a SzakértőiTestület tagjaként, kodifikátorként vagy valamely jogi hivatásrend képviselőjeként aktív és közvetlen módon vettek részt a törvény megalkotásában, ami a leghitelesebb interpretációját teszi lehetővé a jogalkotói szándéknak. Ez hatékony segítségetnyújthat a jogalkalmazók számára abban, hogy megtalálják a megfelelő, alapos magyarázatot az ismert, illetőleg az új jogintézmények alkalmazásához. A szerzők hangsúlyt fektettek a kapcsolódó jogi szabályozás, és az irányadónak tekintett joggyakorlatismertetésére, a kapcsolódó európai uniós joggyakorlat bemutatására, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bírósága vonatkozó gyakorlatára.Kommentár a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényhezFőszerkesztő:Prof. dr. habil. Polt PéterSzerkesztő-lektorok:dr. Miskolczi Barnadr. Vida Józsefdr. Karner Zsanett
  Tovább
  ISBN: 9789632957715
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  33 065 Ft

  28 105 Ft(15%)

 • A Közösségi és Egyéb Külföldi Ügyletek Áfája És Számlázása 3

  A Közösségi és Egyéb Külföldi Ügyletek Áfája És Számlázása 3

  Dr. Farkas Alexandra
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  3. átdolgozott kiadásJelen kiadványunk A közösségi és egyéb külföldi ügyletek áfája és számlázása korábbi kiadvány átdolgozott, a korábbi kiadástól eltelt időben hatályba lépett jogszabályi rendelkezésekkel frissített változata.A kiadvány a külföldi vonatkozású ügyleteknek az általános forgalmi adó rendszerében történő kezelését tárgyalja, részletesen kitérve mind a közösségi, mind pedig a harmadik országbeli termékügyletek és szolgáltatások áfa-rendszerbeli kezelésére.A kiadvány a releváns jogszabályi rendelkezések ismertetésén és magyarázatán túl számos gyakorlati példát is tartalmaz, segítve a jogalkalmazókat a sokszor bonyolultnak tűnő számlázási kérdések mindennapi megoldásában. A kiadványban ismertetésre kerülnekkülönösen a közösségi termékbeszerzések és termékértékesítések, valamint a harmadik ország felé irányuló termékexport, illetve az onnan érkező termékimport részletes áfa szabályai, valamint a külföldi vonatkozású szolgáltatásokra vonatkozó áfarendelkezések (legyen az közösségi, vagy harmadik országbeli ügylet).Ezen túl a kiadványunk részletesen kitér a devizás számlák áfa kezelésére, az árfolyam alkalmazás áfa-rendszerbeli szabályozására is, szintén számos gyakorlati példával illusztrálva ezek mindennapi kezelését.
  Tovább
  ISBN: 9789632957456
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 980 Ft

  3 383 Ft(15%)