0

Keresés:

Jog-egyéb

Rendezés:
 • Ingatlanjog I. (2019. 2. Átdolg.Kiad.)

  Ingatlanjog I. (2019. 2. Átdolg.Kiad.)

  Fónyiné Kazarecky A./Tolnai I,
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Ptk. magánjogi sorozat új kötetével egy olyan kézikönyvet szeretnénk a jogalkalmazók kezébe adni, amely számos gyakorlati példán át mutatja be a peres gyakorlatot, a hatékony jogszerzéshez és jogérvényesítéshez vezető utat, hogy minél színvonalasabbanképviselhessék ügyfeleik érdekeit és szerezzenek érvényt jogaiknak, támogassák kötelezettségeik teljesítését.A könyv I. fejezetében a magyar ingatlanjog történeti fejlődését kívánja bemutatni az Aranybullától a királyi dekrétumokon, Werbőczy Hármaskönyvén, a törvényhozás törvénycikkein keresztül 1945-ig
  Tovább
  ISBN: 9789632958989
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  8 390 Ft

  7 131 Ft(15%)

 • Kriminológia (2019)

  Kriminológia (2019)

  Borbíró-Gönczöl-Kerezsi-Lévay
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A kriminológia olyan dinamikusan fejlődő ismeretanyag, amely hagyományosan a jogtudomány, a társadalomtudományok és a pszichológia fogalmait és módszertanát sajátosan ötvözve létrehozta a társadalmi eviancia, ezen belül különösen a bűnözést elemzőtudományt. A kötet részletesen bemutatja a kriminológia több mint kétszáz éves történetét, foglalkozik a bűnözés megismerésének napjainkig változó lehetőségeivel, illetve az egyes bűncselekmények, elkövetők és áldozatok típusaival. Alaposan elemzi ahagyományos büntető igazságszolgáltatási és kriminálpolitikai reakciók fejlődését, a büntetőpolitika, áldozatvédelem és bűnmegelőzés intézményeit. Nagy teret szentel a kortárs kriminológiai elméleteknek és korunk, a későmodernitás, egymástól jelentőseneltérő kriminálpolitikai irányzatainak.Tankönyvként a kötet alapvető célja a felsőoktatási hallgatók számára a kriminológia történeti és kortárs ismeretanyagának szakszerű, de közérthető bemutatása. A társadalomtudományok iránt érdeklődők számára pedig akár kihívást is jelenthet azinterdiszciplináris párbeszédre. A szerzők a kriminológia tudományában felhalmozott hazai és nemzetközi tudásanyagot korszerűen, magas szakmai szinten, számos példával, statisztikai adattal szemléltetve, gazdag irodalomjegyzékkel kiegészítve ismertetikmeg az olvasóval, a Kriminológia így fontos forrás lehet a bűnözéssel foglalkozó szakemberek és a téma iránt érdeklődő laikusok számára is.
  Tovább
  ISBN: 9789632959023
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • Oxford Dictionary of Finance and Banking 6E*

  Oxford Dictionary of Finance and Banking 6E*

  Kiadó: Oxford University Press
  With over 5,500-including 150 new-accessible entries, this sixth edition of the bestselling Dictionary of Finance and Banking has been fully revised and updated to take into account the ever-developing financial landscape of the last five years. Thiscomprehensive A-Z defines terms from all aspects of personal and international finance, including money markets, private investments and borrowing, central banking, foreign exchanges, monetary policy, and public and government finance. Now with expandedinternational coverage to reflect the on-going globalization of financial markets and the growing importance of development finance, with new entries such as village banking, Islamic Development Bank, and M-Pesa.Quick links for additional online resources relating to the field can also be found on the companion website to expand reading and delve deeper into the world of finance and banking.With clear and accessible definitions, this jargon-free dictionary is a companion volume to the other financial titles in this bestselling series (A Dictionary of Business and Management, A Dictionary of Accounting, and A Dictionary of Economics), andprovides accurate and valuable information for students, practitioners, private investors, and readers of the financial pages alike.Fully revised and updated, with over 5,500 entries - 150 new to this edition, including cockroach theory, Pac-Man defence, social entrepreneurship, and unicornUp-to-date coverage of the vocabulary used in banking, money markets, foreign exchange, derivatives trading, commodity markets, and takeovers and mergers, as well as generous coverage of public financeExpanded international coverage to take into account the rise of emerging markets and the ongoing globalization of financial tradingThe specialized jargon of finance and banking language explained in one straightforward A-ZRecommended web links for many entries, accessible via the Dictionary of Finance and Banking companion website
  Tovább
  ISBN: 9780198789741
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 995 Ft

  4 246 Ft(15%)

 • Ingatlanjog Ii.

  Ingatlanjog Ii.

  Aszalós-Bányai-Fónyiné-Vitál-Eigner
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Ptk. magánjogi sorozat új kötete új területeket bont ki az ingatlanra vonatkozó szabályozásból. A kiadvány I. Fejezete a birtok és birtokvédelem általános szabályaival foglalkozik, ezen belül is például a birtok megszerzésének, átruházásának,megszűnésének, a jogos és a jogalap nélküli birtoklásnak, a birtoksértésnek és a birtokvédelemnek a szabályaival. A II. Fejezet az ingatlan-végrehajtás szabályait mutatja, az ingatlan lefoglalásától kezdve az árverésen át egészen a jogorvoslatokig és azingatlanigényperig.A III. Fejezet foglalkozik az ingatlan-nyilvántartási közigazgatási perekkel, amely pereket a Kp., illetve az Ákr. alapján mutat be, kiemelve a korábbi bírói gyakorlat időtálló elemeit. A fejezet feltárja azokat a problémákat, kérdéseket is, amelyeket ajoggyakorlatnak kell majd kidolgoznia
  Tovább
  ISBN: 9789632958088
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • Mediáció, Avagy A Fájdalommentes Konfliktuskezelés

  Mediáció, Avagy A Fájdalommentes Konfliktuskezelés

  Lovas Zsuzsa, Herczog Mária
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A könyv szerzői a mediáció különféle területein a képzések és szupervíziók során és meditátorként is - többféle technika alkalmazásával - jelentős tapasztalatokra tettek szert az elmúlt több mint két évtizedben. Ez csak megerősítette azt ameggyőződésüket, hogy a mediáció (közvetítés) bármely szakmailag megalapozott és bizonyított formáját lehet és kell is alkalmazni az adott helyzetnek, konfliktusnak megfelelően, a résztvevők szükségletei és lehetőségei szerint.A mediáció típusú, erőszakmentességen alapuló megoldások támogatása a gyakorlati előnyök mellett fontos elvi jelentőséggel is bír. Hosszú távú hatást gyakorol a résztvevőkön kívül a széles közösségi, társadalmi viselkedési normákra, családi, kapcsolatiés intézményes viselkedésre is.Az elmúlt években sokféle mediációval foglalkozó tanulmány, könyv jelent meg - többnyire szakembereknek szólóak -, melyek kutatásokat, jogi és elvi, elméleti kérdéseket, egy-egy speciális területet érintenek. Ezen kötet szerzői a szakemberek mellett - amediáció iránt érdeklődő vagy annak igénybevételét fontolgató - olvasókhoz is szólnak. A mediáció rövid története, nemzetközi gyakorlata, a hazai jogi szabályozás és alkalmazás alakulása, a tapasztalatok, a megfogalmazott dilemmák, a mediációs folyamatleírása, a lehetséges megoldások és a nélkülözhetetlen pszichológiai, lélektani ismeretek bemutatása remélhetően segítik majd az olvasót a tájékozódásban, és hozzájárul ahhoz, hogy felhasználóként vagy mediátorként hasznát vegye az itt olvasottaknak.
  Tovább
  ISBN: 9789632958927
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 925 Ft

  4 186 Ft(15%)

 • Lábady Tamás Emlékkönyv

  Lábady Tamás Emlékkönyv

  Koltay Andras-Landi Balazs-Menyhard Atti
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az emlékkötet szerzői Lábady Tamás pályatársai, egykori tanítványai és kollégái, tisztelői az ország valamennyi jogi karáról, akik mindegyike őriz egy vagy több emléket: előadást, személyes élményt, a közös munka vagy csak egy melegszívű beszélgetésemlékét Lábady Tamással.A tisztelgő tanulmányok témájára nézve szerkesztőkként éppen ezért nem is adtunk semmiféle tartalmi megkötést, mert bíztunk a közös élmény meghatározó és rendező hatásában. Nem alaptalanul! A tanulmányok mindegyikének középpontjában ugyanis az ember,mégpedig a magáért és a környezetéért felelősséget viselő ember jelenik meg.Tág, rugalmas és befogadó kategorizálás mentén olvashatunk tanulmányokat a polgári jog alapelveiről, amelyek áttekintik a magánjogi jogviszonyok egészét, sőt felmutatják annak dogmatikáját
  Tovább
  ISBN: 9789632958804
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 833 Ft

  3 258 Ft(15%)

 • Közvetlen Adózás Az Európai Unióban

  Közvetlen Adózás Az Európai Unióban

  Dr. Békés Balázs Phd, Ll.M
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  AjánlóAz európai adójog vizsgálatának tudománya módszertani szempontból három időállapotra terjed ki: a múltra, a jelenre és a jövőre. A múlttal az adójog története, a jelennel az adójog dogmatikája, a jövővel az adójog politikája foglalkozik. Valójában ezekaz időállapotok egymásba belefolynak. Az adójog és az adójog tudományának múltja sem nélkülözi a dogmatikai elemzést, s ugyanígy a jelen dogmatikája sem nélkülözheti a múlt ismeretét.Az időállapotoknak megfelelően a szerző könyvében külön fejezetekben taglalja a szabályozás történetét, a jelen szabályrendszerét és a Bizottságnak a jövőre vonatkozó elképzeléseit.A könyv terjedelemben legnagyobb része a Bíróság adózási tárgyú ítéleteinek az elemzése. Figyelemmel arra, hogy a tagállamok szuverenitásuk védelmében alig éltek a pozitív harmonizáció lehetőségével, szerepüket a Bíróság vette át. Jogot alkotni ugyan nemtudott, de megkísérelte kikényszeríteni, hogy a belső adójogi szabályok összhangba kerüljenek az uniós joggal. Az esetjogot egyrészt az alapvető szabadságjogok szerinti csoportosításban, majd a magánszemélyeket és a társaságokat külön bontva, azok egyestipikus tevékenységét vizsgálva elemzi.Ezt követően az adójog területén újnak számító tiltott állami támogatások szabályrendszere kerül ismertetésre. Az agresszív adótervezés elleni harc ezen új eszköze rendkívül hatékony, hiszen jogi szankcióval, a vélelmezett állami támogatásvisszafizetésének kötelezettségével felruházott intézmény. Az esetek száma ugyan kevés és jó részük a Bíróság előtt még folyamatban van (így kiforrott ítélkezési gyakorlatról nem beszélhetünk), de mégis rendkívül nagy hatással lesz az újonnan formálódóuniós adórendszerre. A nemzetközi adórendszer bemutatását a jövő adópolitikáját meghatározó OECD akciótervek, így különösen a BEPS szabályainak elemzése, valamint a kapcsolódó uniós kezdeményezések, így az ATAP, ATAD és a DAC rendszerének ismertetéseteszi teljessé.A kötet egyik fő célkitűzése, hogy a gyorsan változó, terebélyesedő szabályanyag áttekinthetőségéhez megkíséreljen támpontokat, rendszerezési szempontokat, dogmatikai fogódzókat nyújtani minden európai adójoggal foglalkozó vagy az iránt érdeklődő olvasórészére. Kiemelkedő értéke, hogy a pozitív normákon felül rendkívül sok esetet dolgoz fel.
  Tovább
  ISBN: 9789632959030
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 240 Ft

  4 454 Ft(15%)

 • A Pénzügyi Fogyasztóvédelem Egyes Alapkérdései

  A Pénzügyi Fogyasztóvédelem Egyes Alapkérdései

  Veres Zoltán
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Jogdogmatikai, történeti, rendszertani alapok jogalkalmazási és metajurisztikus kitekintésselA fogyasztóvédelem - bár ókori gyökerekkel rendelkezik - hazánkban az 1990-es években indult erőteljesfejlődésnek. A pénzügyi területen ez a szemléletmód később, gyakorlatilag a devizahitelezés által előidézett társadalmi helyzetben került az érdeklődés - és a jogalkotás - fókuszába. Pedig ebben a szektorban talán még erőteljesebben jelentkeznek egyes, afogyasztóvédelem létjogosultságát megalapozó problémák, mint az információs aszimmetria, a termékek, szolgáltatások összetettsége és változékonysága. Ráadásul a pénzügyi szektorba vetett bizalom megingása könnyen a gazdaság egészének válságához vezethet.Minderre tekintettel indokolt, hogy ezen a területen is fokozott figyelmet kapjon a laikusok védelme és a felek viszonyának korrekt szabályozása. A téma összetettségére figyelemmel ugyanakkor a felmerülő problémák nem csak jogi természetűek, így azokramegoldást sem csak a jog eszköztárában kell keresnünk. A pénzügyi fogyasztóvédelem ezért nemcsak jogi szempontból vizsgálandó, helyesebb az egyébként is gyakran nehézkes jogági-jogágazati besorolás helyett a pénzügyi fogyasztóvédelemre egyfajta komplexszemléletmódként, eszközrendszerként tekintenünk.A kötet egyik fő célkitűzése, hogy a gyorsan változó, terebélyesedő szabályanyag áttekinthetőségéhez megkíséreljen támpontokat, rendszerezési szempontokat, dogmatikai fogódzókat nyújtani. Ennek érdekében az elméleti megalapozás keretében kitér a pénzügyiszektor rendszerére, a fogyasztó fogalmával kapcsolatos kérdésekre, majd vizsgálja a téma fontosabb kapcsolódási pontjait a főbb jogterületekkel. A szabályozás fejlődésének tendenciáját a viszonylag részletes történeti összefoglaló segít megérteni.A komplex normaanyag ismertetését a fontosabb nemzetközi (különösen az európai uniós) normák felvázolása után a magyar joganyag rendszerezett - több szempont szerint csoportosított - tárgyalása követi. Ezután a soft law területére evezve az alternatívszabályozás és vitarendezés lehetőségeire és néhány példájára világít rá. Az értekezést egy másik normarendszer, az etika perspektíváira történő kitekintés zárja le.
  Tovább
  ISBN: 9789632958910
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  8 390 Ft

  7 131 Ft(15%)

 • Nagykommentár Az Európai Fizetési Meghagyásos Eljárásról ...

  Nagykommentár Az Európai Fizetési Meghagyásos Eljárásról ...

  Rák Viktor
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Nagykommentár az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethezAjánlóA könyv, e-könyv kéziratának lezárási dátuma: 2020. február 15.A nagykommentár Jogtár-kiegészítésének utolsó időállapota: 2017. július 14. A kézirat lezárásának dátuma: 2020. február 15. A jogszabályi környezet változása és a joggyakorlat bővítése miatt a rendelet két időállapota között is frissítve.A Rák Viktor által írt mű az első önálló monográfia magyar nyelven az európai fizetési meghagyásos eljárásról. Bár korábban is foglalkoztatta a magyar jogtudományt az európai eljárásjog egyes intézményeinek, így az európai fizetési meghagyásos eljárásnaka gyakorlati szempontú feldolgozása, e körben eddig inkább átfogó, az egész jogterületet feldolgozó szerkesztett művek láttak napvilágot, a nem vitatott pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló uniós eszközről önálló kommentár eddig még nem jelent meg.A kiadvány a szükséges mértékben és magas színvonalon dolgozza fel az európai fizetési meghagyásos eljárás létrejöttének történetét és a jogintézmény dogmatikai alapjait, majd kifejezetten gyakorlati szempontú, a már felmerült és a jövőben várhatóanfelmerülő jogalkalmazási kérdésekre koncentrálva tárgyalja az uniós jogi aktust cikkelyről cikkelyre. A szerző teljeskörűen feldolgozta az Európai Bíróság eddig napvilágot látott vonatkozó jogeseteit és a magyar felsőbíróságok tárgyban közzétettdöntéseit - a szükséges forráskritikát sem mellőzve. Ugyancsak feldolgozásra kerültek a nemzetközi és a magyar szakirodalom releváns művei, aminek eredményeképpen a kiadvány tágabb összefüggésben, a külföldi szerzők által képviselt álláspontokütköztetésével mélyebb ismereteket, biztosabb alapokon álló információkat közvetít az olvasó felé. A nagykommentár kiindulási alapként szolgálhat a jogalkalmazók számára, segítséget jelent az egyes tagállamok nemzeti szabályainak útvesztőjében valóeligazodáshoz.2018. január 1-jén új polgári perrendtartás lépett hatályba, s ezzel összefüggésben nagymértékben változtak a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény rendelkezései is. A nemzeti jog mellett változott az uniós jogi szabályozás is, ezenváltozásokat tartalmazza a nagykommentár, s részletesen foglalkozik a kis értékű követelések európai eljárásáról szóló uniós rendelettel, amelynek szabályai szerint az ellentmondás folytán perré alakuló eljárás lefolyhat.A gyakorlatban nehézséget okoz, hogy a végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési meghagyás végrehajtása nem került egységesítésre, s így 26 tagállam nemzeti szabályait kellene ismernie a jogalkalmazónak ahhoz, hogy követelését érvényesíteni tudja.
  Tovább
  ISBN: 9789632959153
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  8 390 Ft

  7 131 Ft(15%)

 • Egy Modern Szerzői Jog

  Egy Modern Szerzői Jog

  Grad-Gyenge Anikó
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A szerző tollából a szerzői jogba mélyebb betekintést kínáló számos szakirodalmi mű mellett korábban is született a szerzői joggal még csak ismerkedők számára is sorvezetőül szolgáló írás. Ezúttal az egyetemi és más szerzői jogi szakképzésbentankönyvként is használható, komplex írással készült el, melynek utánozhatatlan előnye, hogy magába sűríti a szerző kiemelkedő elméleti és gyakorlati tudását.A hatályos szerzői jog valamennyi részterületét logikus sorrendben tárgyalja, nem kerülve meg a szerzői jog elszaporodott modern problémáit - sőt kifejezetten törekedett azok mélyebb, ám mégis érthető elemzésére.Dr. Pogácsás Anett (PPKE JÁK, egyetemi adjunktus)A szerzői jog rendszertani, történeti és dogmatikai elhelyezése a jelen műben olyan hangsúlyt kap, amelynek elsajátítása nélkülözhetetlen az egyes szerzői jogi részkérdések megfelelő megértéséhez. Dicsérendő, hogy a szerző gondot fordított a szerzői jogalapjogi beágyazottságának ismertetésére, és az is, hogy ellenállt a gazdasági megközelítés kísértésének. Ez a megállapítás nem azt jelenti, mintha e megközelítésnek ne lenne meg a maga elméleti, megalapozó jelentősége, de nem ez a szerzői jog döntőszabályozási beszámítási pontja.A munka nagy érdeme és jellemzője a mértéktartó arányosság. A szerző úgy tudja tömören tálalni a legbonyolultabb, adott esetben húsznál több előzetes döntésben is elemzett jogkérdéseket (pl. nyilvánossághoz közvetítés, jogsértés), hogy a választ kellőmélységben adja meg, és az azt alátámasztó, de nem elsősorban lényeges érveket/döntéseket az apró betűs részbe száműzi.Dr. Faludi Gábor (ELTE ÁJK, egyetemi docens)
  Tovább
  ISBN: 9789632958811
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 150 Ft

  2 678 Ft(15%)

 • Oxford Dictionary of Law (New Ed.) 9E*

  Oxford Dictionary of Law (New Ed.) 9E*

  Law,Jonathan
  Kiadó: Oxford University Press
  Edited by Jonathan LawOxford Quick ReferenceMore than 4,800 clear, jargon-free entriesDefines all the major legal terms, concepts, processes, and the organization of the English legal system, and provides a useful source of information for the many countries that base their legal system upon English lawCovers important new legislation in areas such as Brexit, family law (including the Marriage (Same Sex Couples) Act 2013), consumer law, and tax lawCites many important new casesMultidisciplinary: ideal for students of history, politics, economics, sociology, and business as well as students of law and directly related fieldsA-Z entries are fully cross-referenced and the Writing and Citation Guide included is a helpful guide for those writing legal essays and reportsIncorporates many recommended web links, accessed and kept up to date via the Dictionary of Law companion website, and attached to both individual entries and listed in the Online Legal Resources appendixNew to this Edition:Fully revised and updated content reflecting recent case law and the very latest legislation, such as the Modern Slavery Act 2015, the Brexit legislation, and changes in consumer, tax, and family law120 new entries - from Brexit and Article 50 to Marriage (Same Sex Couples) Act 2013, zero-hours contract, and intercountry adoption
  Tovább
  ISBN: 9780198802525
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Ameddíg a készlet tart (utolsó 1-10 pld)

  Bolti ár:

  5 400 Ft

  4 590 Ft(15%)

 • Kommentárok Egyes Bírósági Végrehajtáshoz Kapcsolódó Rendele

  Kommentárok Egyes Bírósági Végrehajtáshoz Kapcsolódó Rendele

  Dr.Lukács Tamás-Dr. Schadl György
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kiadványunk a három legfontosabb, a bírósági végrehajtáshoz, illetve a bírósági végrehajtó eljárásához kapcsolódó kormányrendelet kommentárját tartalmazza. A szerzők a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének szabályaival, a betétek éstakarékbetétek végrehajtás alá vonásának szabályaival, valamint a végrehajtói kézbesítés szabályaival és gyakorlatával ismertetik meg az olvasót.
  Tovább
  ISBN: 9789632959115
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • A Naih Gdpr-Ral Kapcsolatos 2019-Es Értelmezései

  A Naih Gdpr-Ral Kapcsolatos 2019-Es Értelmezései

  Dr. Zavodnyik József
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatos 2019-es értelmezéseiAjánlóA kézirat lezárásának dátuma: 2020. január 1.Immáron két éve alkalmazandók az általános adatvédelmi rendelet, a GDPR rendelkezései. Ebben az időszakban a korábbiakhoz képest erőteljesebb figyelmet kapott az adatvédelem, amelyet 2018-ban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságelsősorban arra igyekezett felhasználni, hogy minél szélesebb körben ismertesse az új szabályozást és az azzal kapcsolatos jogértelmezéseit. A 2019. évben ugyanakkor már megszaporodtak a bírsággal záruló adatvédelmi hatósági eljárások. Mivel azadatkezelők (legyenek akár vállalkozások, akár önkormányzatok, akár más szervezetek) számára egyre nagyobb kockázatot jelent, ha az adatkezelési tevékenységüket nem a jogszabályi előírásokkal összhangban végzik, fontos számukra, hogy megismerjék, aNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság miként értelmezi a GDPR-ban foglaltakat.A kötet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a GDPR előírásait értelmező, elsősorban a nyilvánosságra hozott határozataiban megjelenő gyakorlatát dolgozza fel, témakörönként tekintve át a hatóság megállapításait.Ajánlott mindazoknak, akik meg kívánják ismerni, hogy az elmúlt évben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság milyen jogértelmezések alapján hozta meg határozatait. Segítséget kívánunk nyújtani ahhoz, hogy az adatkezelők adatkezelésitevékenységüket a Hatóság gyakorlatára tekintettel tudják folytatni. A kötet kiemelten hasznos lehet adatkezelők, adatvédelmi tisztviselők (DPO-k), adatvédelmi szakjogászok, ügyvédek, hatóságok, jegyzők, adatvédelmi szakjogászok, gazdasági társaságokjogtanácsosai, vezető tisztségviselői, HR-vezetői, illetve marketingvezetői számára. A kiadvány ugyanakkor nemcsak az adatkezelők, hanem az érintetteknek, azaz azon személyeknek is fontos információkkal szolgál, akiknek személyes adatai kezelésérekerülnek, támogatva őket és jogi képviselőiket az adatkezeléssel összefüggő jogok érvényesítésében.Részletes ismertetőA kiadvány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 2019-ben nyilvánosságra hozott, az általános adatvédelmi rendeletet érintő értelmezéseit dolgozza fel, megkönnyítve az azokban történő tájékozódást, az általános adatvédelmi rendelet alkalmazását.Célja a NAIH általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos, 2019-ben közzétett jogértelmezései megismerésének, az elvárások teljesítésének támogatása. Ennek érdekében az összeállítás tematikusan ismerteti a Hatóság releváns megnyilatkozásait:határozatokat, állásfoglalásokat, a NAIH-nak a 2018. évi tevékenységéről szóló, 2019-ben megjelent beszámolójában foglaltakat. Az anyag egyes témakörökhöz kapcsolódóan ismerteti a GDPR rendelkezéseit, és összefoglalja a NAIH e körben releváns
  Tovább
  ISBN: 9789632959214
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • A Szerződések Hatásai Harmadik Személyekre

  A Szerződések Hatásai Harmadik Személyekre

  Tőkey Balázs
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A harmadik személyek érdekeinek megfelelő és az azokat sértő szerződésekA kézirat lezárásának dátuma: 2019.11.30Szerző ajánlójaA magánjogi szerződést joggal tekintjük az egyik legtipikusabb relatív szerkezetű, kétpólusú magánjogi jogviszonynak, amely - főszabály szerint - csak az alanyai számára keletkeztet jogokat és kötelezettségeket. Régóta ismert ugyanakkor, hogy számosesetben ez nem így van: a szerződésből harmadik személyek számára is erednek a jogi szabályozás szempontjából releváns következmények. A jogirodalom legfeljebb egyenként foglalkozik a szerződés harmadik személyre kiható következményeivel, és nem kutatjae jogi helyzetek közös vonásait. Tőkey Balázs monográfiája arra vállalkozik, hogy ezt az űrt kitöltse: átfogó módon és rendszert alkotva tárgyalja a szerződés és harmadik személyek viszonyát. Vékás Lajos
  Tovább
  ISBN: 9789632959139
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • Szólás- és Vallásszabadság Az Amerikai Egyesült Államokban
  nincs raktáron

  Szólás- és Vallásszabadság Az Amerikai Egyesült Államokban

  Russell L. Weaver
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az Egyesült Államok Alkotmányának Első Kiegészítése a szólás- és sajtószabadság egyik legnagyobb hatású jogi dokumentuma. Nem pusztán az Egyesült Államok politikai berendezkedésének egyik oszlopa, hanem a világ számos más jogrendszerére is hatástgyakorolt, sőt univerzális szólásszabadság-standardok kialakulásának is alapjává vált.Az Első Alkotmánykiegészítésnek gyakorlati jelentősége és szerepe van Amerikán kívül is. Nem kell messzire menni ennek bizonyítására. A magyar Alkotmánybíróság megalakulásának kezdeti évei óta rendszeresen hivatkozik az Egyesült Államok SupremeCourtjának ítélkezési gyakorlatára. Persze nem Magyarország az egyetlen ország, amelynek jogrendszerére az amerikai Legfelső Bíróság egyes ítéletei hatást gyakorolnak, mindenesetre a magyar alapjogi viták eldöntéséhez egyes esetekben igencsak szükségesaz Első Alkotmánykiegészítés köré épült joggyakorlat beható ismerete.Ez idáig nem volt elérhető magyar nyelven olyan részletes áttekintés, amely az Első Alkotmánykiegészítés teljes gyakorlatát átfogó jelleggel, enciklopédikus igénnyel mutatta volna be. Russell L. Weaver, a University of Louisville, Louis D. BrandeisSchool of Law professzora a szólás- és vallásszabadság, valamint a közigazgatási és alkotmányjog jeles kutatója, akinek magyarra átültetett tankönyve eleddig hat kiadást élt meg, és joghallgatók sokaságát szolgálta.A fentiekben érzékeltetni próbáltam azt, hogy miért fontos itt, nekünk, Magyarországon az amerikai jogi megközelítés ismerete. Az immáron Magyarországon is könnyűszerrel hozzáférhető kötet segítségül fog szolgálni ehhez az egyetemi hallgatók, kutatók,jogalkalmazók és közéleti döntéshozók számára is. Szeretettel ajánlom valamennyi érdeklődő figyelmébe!Koltay András
  Tovább
  ISBN: 9789632959047
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 615 Ft

  5 623 Ft(15%)