0

Keresés:

Munkajog

Rendezés:
 • Európai és Magyar Összehasonlító Kollektív Munkajog

  Európai és Magyar Összehasonlító Kollektív Munkajog

  Prugberger Tamás- Nádas György
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A munkaügyi kapcsolatok joga, vagyis a kollektív munkajog a munkajognak az a területe, amely arra hivatott, hogy a munkavállalói és a munkáltatói érdekvédelmi szervezetek között megegyezést létesítsen a munkabéke biztosítása érdelében. A munkabékétlenségés a munkaharc ugyanis a munkavégzés hatékonyságát rontja, ami végső soron a foglalkoztató vállalat csődjéhez vezethet. Ez pedig a munkavállalókat a munkahely elvesztésével sújtja. Tömeges előfordulása súlyos társadalomgazdasági és szociális krízishezvezethet. Ezt elkerülendő a jóléti állam szociális piacgazdasága egyfelől kialakította a szakszervezetek és a munkáltatói szövetségek közötti érdekegyeztetés és a két fél közötti kollektív szerződések rendszerét, amelynek résztvevője az állam is.Másfelől megalkotta az üzemi alkotmányon keresztül azt a participációs rendszert, amely arra irányul, hogy az egyes üzemek munkakollektívája az üzemi tanácson keresztül az üzembirtokossal együttműködve részt vegyen az üzemi kollektívát érintőmunkavédelmi és munkavégzéssel kapcsolatos döntések meghozatalában és javaslataival segítse az üzemvezetést a gazdasági döntések meghozatalában.A kiadvány összehasonlító jelleggel bemutatja, hogy a munkaügyi kapcsolatok terén a 2012. évi új munka törvénykönyve és az új közszolgálati törvény a korábbi hazai és a nyugat-európai szabályozáshoz képest mennyire szűkített és javaslatokat tesz arra,hogy mi lenne a munkabékét elősegítő gazdaságilag és szociálisan is a megfelelő megoldás a munkajognak ezen a területén. A kiadvány jól hasznosítható tankönyvként a jogi és a közgazdasági karok munka-, és szociális szakképzési ágainak alap- ésmesterszakán.
  Tovább
  ISBN: 9789632955070
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 820 Ft

  4 097 Ft(15%)

 • Kommentár A Foglalkoztatás Elősegítéséről és A Munkanélküli
  nincs raktáron

  Kommentár A Foglalkoztatási Törvényhez (2015)

  Kovács Szabolcs/Takács Gábor
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kommentár a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényhez
  Tovább
  ISBN: 9789632955278
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 240 Ft

  4 454 Ft(15%)

 • Emberi Erőforrás Menedzsment Kézikönyv (2016-Os Átdolg.)

  Emberi Erőforrás Menedzsment Kézikönyv (2016-Os Átdolg.)

  Karoliny Mártonné- Poór József
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A folyamatos változások mára azt eredményezték, hogy szervezetek emberi erőforrásai és menedzselésük a szervezeti versenyképesség kritikus elemeivé váltak. Egy-egy szervezet emberi erőforrás menedzselési gyakorlata azonban nagyon sokféle tényező hatására(szervezeten kívüli: gazdasági fejlettség, demográfiai helyzet, munkaerő piac, nemzeti kultúra, munkajogi helyzet, válság és kilábalás stb. és szervezeten belüli: stratégia, kultúra, struktúra, méret, tulajdonforma, munkavállalók kompetenciái stb.)kialakuló, eltérő stílusú és felfogású vezetői döntések eredménye. Az 1994 óta hatodik alkalommal megjelenő átdolgozott kézikönyvünkben arra törekedtünk, hogy választ adjunk a következő emberi erőforrás menedzselést érintő fontosabb kérdésekre: Milyen EEM fogalmakkal dolgozunk? Hogyan változnak az EEM fókuszai, közelítésmódjai a 21. században? Hogyan alakulnak az EEM legfontosabb befolyásoló tényezői és mozgatórugói? Kik menedzselik az emberi erőforrásokat? Kik hozzák meg az EEM döntéseit, kik alakítják az EEM rendszereit, kik végzik az EEM tevékenységeket? Mik az EEM, illetve ezen belül az egyes rendszerek, funkciók elvi/stratégiai döntési kérdései, kapcsolódási pontjai? Hogyan járul hozzá az EEM a szervezeti teljesítmény és az értékképzés alakulásához? Mik a különböző EEM rendszerek (funkciók) fő céljai, jellemzői, a módszerek, technikák választéka, alkalmazási folyamatai, feltételei és elvárható eredményei? Milyen innovatív megoldások honosodtak meg az elmúlt néhány évben és milyen változások várhatók a különböző EEM rendszerek alkalmazása terén? Mit mutatnak? Hogyan alakulnak az alkalmazásról szóló nemzetközi és hazai vizsgálati tapasztalatok?A 15 fejezetből álló kézikönyvet tapasztalt egyetemi oktatók és gyakorló szakemberek készítették. Egyaránt hasznos olvasmányként ajánljuk mind az emberi erőforrás menedzsment tanulmányokat folytató hallgatók, mind pedig a vezetők és szakemberek számára
  Tovább
  ISBN: 9789632956480
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 290 Ft

  5 346 Ft(15%)

 • Kommentár A Megváltozott Munkaképességű Személyek Ellátásair

  Kommentár A Megváltozott Munkaképességű Személyek Ellátásair

  Csák/Hoffmann/Jakab/Szászi/Tóth
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kommentár a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényhezHa ön megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató munkáltató, a részükre segítséget, szolgáltatásokat nyújtó személy, szervezet, akkor önnek ajánljuk ezt a hiánypótló kiadványt mely elsőként fogja össze ilyen terjedelemben ezt a témát.Segítséget nyújthat munkáltatóknak, szervezeteknek, amelyek megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához vagy rehabilitációs szolgáltatások nyújtásához támogatást, kedvezményt igényelnek vagy érvényesítenek.SzerzőkDr. Csák Andrea/dr. Hoffman István/dr. Jakab Nóra/Sashegyiné dr. Szászi Erika/dr. Tóth ZsófiaA szerzők egy része a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodást szenvedett, illetve fogyatékossággal élő személyek ellátásaival, esélyegyenlőségének biztosításával összefüggő jogszabályokelőkészítéséért felelős tárca, illetve a módszertani feladatokat ellátó szerv munkatársa, akik első kézből szereznek információkat a változásokról és a jogalkalmazást érintően felmerülő problémákról. A további szerzők rangos intézmények oktatója, akikszéles rálátással rendelkeznek a közigazgatási hatósági eljárások, köztük a megváltozott munkaképességű személyeket érintő eljárások szabályaira és gyakorlatára.Szerzői ismertetőA kommentár az érintettek, a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató munkáltatók, a részükre segítséget, szolgáltatásokat nyújtó személyek, szervezetek, valamint egyéb jogalkalmazók számára részletesen bemutatja a megváltozottmunkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) szövegét és annak értelmezését, magyarázatát.Bemutatja továbbá a jogintézmény kialakulásának előzményeit, az átmeneti szabályokat, az Mmtv.-hez szervesen kapcsolódó és igen szerteágazó más törvényi és végrehajtási rendelkezéseket, reflektál a gyakorlatban felmerülő kérdésekre, valamint érinti areleváns bírósági döntéseket is. A kommentár ezért hasznos és naprakész információval szolgálhat mind a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait igénylő egészségkárosodást szenvedett személyeknek, mind az eljárásokban érintetteknek (hatóságiügyintézők, orvosszakértők, foglalkozási rehabilitációs szakértők, szociális szakértők stb.).Ezen túl segítséget nyújthat a munkáltatóknak a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségük teljesítésével összefüggésben, valamint azoknak a szervezeteknek, amelyek megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához vagy rehabilitációsszolgáltatások nyújtásához támogatást, kedvezményt igényelnek vagy érvényesítenek.
  Tovább
  ISBN: 9789632956664
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  10 490 Ft

  8 916 Ft(15%)

 • Kommentár A Munka Törvénykönyvéhez (2017-Es Átdolg.)

  Kommentár A Munka Törvénykönyvéhez (2017-Es Átdolg.)

  Berke/Kiss/Bankó
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A munka törvénykönyve 2012-es hatálybalépését követően immáron a Kommentár harmadik kiadása lát napvilágot. Az új kiadás teljeskörűen feldolgozza a munka törvénykönyve időközben bekövetkezett módosításait, a Kúria jogalkalmazási tevékenységét ajogszabállyal kapcsolatosan.A magyar munkajogban a 2013-as Polgári törvénykönyv hatályba lépését követően az egyik leggyakoribb jogalkalmazási, gyakorlati probléma a polgári jog szabályainak munkajogban való alkalmazása. Az új kiadás is nagy hangsúlyt helyez erre a kérdésre,részletesen áttekinti - összefoglalva a korábbi kiadás megjelenését követő ezirányú tapasztalatokat is - a Ptk. munkajogban is alkalmazandó rendelkezéseit, figyelemmel azok sajátos munkajogi tartalmára.2018-ban lép hatályba az új polgári eljárásjogi törvény, mely a munkaügyi perek szabályait is újrakodifikálja. A Kommentár amellett, hogy a régi Pp. 2018-ig hatályban lévő, munkajoggal kapcsolatos rendelkezéseit tárgyalja, érinti már az új Pp. 2018-tólalkalmazandó tárgybani szabályait is, ezzel időtálló kiadványt ad a tisztelt Olvasó kezébe.A Kommentár korábbi kiadásainak egyik erőssége volt az európai munkajog, illetve az Európai Bíróság gyakorlatának bemutatása. A szerzők ezt a hagyományt folytatják: egészen napjainkig dolgozzák fel az európai jogalkalmazás újabb fejleményeit is.
  Tovább
  ISBN: 9789632956749
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  16 790 Ft

  14 271 Ft(15%)

 • Visegrád 15.0

  Visegrád 15.0

  Pál Lajos-Petrovics Zoltán Szerk.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A XV. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásaiDr. Berke Gyula - A XV. Magyar Munkajogi Konferencia eléEgyes munkajogi kérdések Dr. Halmos Szilvia - Bizonyítás az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos munkaügyi perekben az új Pp. alapján Dr. Kulisity Mária - A véleménynyilvánítás szabadsága és annak korlátai a munkaviszonyban Dr. Lőrincz György - Elmélkedése és álmélkodás - Tanulságos jogesetek Dr. Pál Lajos - A munkaidővel kapcsolatos fogalmak (dogmatikai adalékok) Dr Tatár Irén - A tanulmányi szerződés egyes kérdéseiAtipikus foglalkoztatás Dr. Ásványi Zsófia - A hallgatói, tanulói foglalkoztatás Bankó Zoltán - Gyermekek és fiatalok foglalkoztatására vonatkozó nemzetközi és magyar munkajogi szabályok Dr. Ferencz Jácint - Az atipikus munkaviszonyok szociális megközelítése Dr. Simon Balázs - Az iskolaszövetkezet és a szolgáltatás fogadója közötti viszonyA munkáltatói érdek és védelme Dr. Ember Alex - A versenytilalmi megállapodás a munkajogban Dr. Rátz Gyula - A munkáltatói jogos érdek fogalmaKártérítési felelősség Dr. Kozma Anna - A munkavállaló jogellenes munkajogviszony-megszüntetése és annak következményei Dr. Nádas György - Felelősségi alakzatok a munkajogban Dr. Sipka Péter - Egy kollégiumi vélemény margójára: az 1/2018. (VI. 25.) KMK vélemény eredményei a jogalkotói akarat fényében Dr. Tálné Dr. Molnár Erika - A munkáltató kártérítési felelőssége Dr. Trenyisán Máté - A munkavállalói közrehatás hatása a munkáltatói kárfelelősség terjedelméreA digitalizáció hatása a munkajogviszonyra Dr Fürjes Annamária, Dr. Guba Veronika Rita - Elektronikus eszközök használata a munkaviszonyban Dr. Kéri Ádám - Különleges adatok kezelése a munkaviszonyban Dr. Kun Attila - Munkajogviszony és a digitalizáció - rendszerszintű kihívások és a kezdetleges európai uniós reakciók Rácz Ildikó - Teljesítményértékelés - kiszervezve?Kollektív munkajog Dr. Petrovics Zoltán - A kollektív szerződés érvényessége Dr. Szabó Imre Szilárd - Az alternatív vitarendezés elterjesztésének újszerű kísérlete és kihívásai a kollektív munkaügyi érdekviták területén
  Tovább
  ISBN: 9789632957449
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 975 Ft

  5 078 Ft(15%)