0

Keresés:

Polgári jog

Rendezés:
 • Fogyasztói Adásvétel, Kellék- és Termékszavatosság

  Fogyasztói Adásvétel, Kellék- és Termékszavatosság

  Fuglinszky Ádám
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az adó mértéke, adó alóli mentesség, mint főszabály, adófizetési kötelezettség az új ingatlanok tekintetében, fordított adózás az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan tekintetében, ingatlanok bérbeadása, az időszakos elszámolás szabálya, építésiszolgáltatások, ingatlan áfája a gyakorlatban könyvvizsgáló szemszögéből. Fuglinszky Ádám legújabb könyve a fogyasztói adásvétel, a kellékszavatosság és a termékszavatosság kérdéskörével foglalkozik, különös tekintettel azokra a problémás pontokra, amelyek az új Ptk. és az uniós jog találkozásával függenek össze. A munkaelméleti igényességgel közelít tárgyához, ugyanakkor számos gyakorlati kérdésre keres és talál választ
  Tovább
  ISBN: 9789632955636
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 605 Ft

  5 284 Ft(20%)

 • A Polgári Perrendtartás Magyarázata 2016.Évi Cxxx.2.Kiad

  A Polgári Perrendtartás Magyarázata 2016.Évi Cxxx.2.Kiad

  Wopera Zsuzsa Szerk.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázatának második, a kötet szerkesztője által átdolgozott kiadása, már a törvény kihirdetését követően elfogadott kapcsolódó törvények rendelkezéseire is figyelemmel volt. A kötet emelletttartalmazza az Országgyűlés által 2017. október 31-én az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvénnyel elfogadott Pp. módosításokmagyarázatait is, mely módosításokkal a jogalkotó egyfelől megteremtette az összhangot a törvény rendelkezései és a Pp. kihirdetését követően elfogadott törvények, különösen az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény és aválasztottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény szabályai között is, másfelől a Pp. 2018. január 1-je zökkenőmentes hatálybalépése érdekében néhány pontosítást, kiegészítést is beiktatott törvénybe.Hatalmas joganyagról van szó, jelentős változásokkal.Néhány példa a főbb újdonságokból:Az általános hatáskörű elsőfokú bíróság a törvényszék leszJelentősen módosulnak a jogi képviseletre vonatkozó szabályokBevezetésre kerül az osztott perszerkezet az elsőfokú eljárásbanKiemelt szerepet kapnak a perfelvételi nyilatkozatokNagyobb elvárások a felek jognyilatkozataival kapcsolatbanA jogvita tisztázásával kapcsolatban széleskörű jogosítványokat kap a bíróságÚj alapokra kerül a szakértői bizonyításA másodfokú eljárás szabályai jelentősen változnakA felülvizsgálat körében értékhatárhoz kötött engedélyezési rendszer kerül bevezetésreKét kollektív igényérvényesítési forma szabályai nyernek elhelyezést a kódexbenBevezetésre kerül a társult per olyan ügytípusokban, ahol ez hatékonysági előnyökkel járEbben segít könyvünk, amely kifejezetten gyakorlatias szemmel mutatja be az új törvény rendelkezéseit. A szerzők külön felhívják a figyelmet a hatályos eljárási szabályoktól való eltérésekre! Ez óriási segítség minden jogalkalmazónak, mert elősegíti ahatályos Pp. és az új Pp. közötti eltérések megértését.Tudjon meg mindent az új Pp.-ről első kézből!A könyv szerzői azok a szakemberek, akik a törvény előkészítésében közvetlenül részt vettek.Szerzők:Dr. Wopera Zsuzsa, tszv. egyetemi tanár, miniszteri biztosDr. Szabó Imre tszv. egyetemi tanárDr. Pribula László, tszv. habilitált egyetemi docens, kollégiumvezetőDr. Udvary Sándor tszv. habilitált egyetemi docensDr. Vitvindics Mária, IM osztályvezető, beosztott bíróDr. Zsitva Ágnes, LL.M, IM beosztott bíróDr. Somogyi Dávid, IM beosztott bíróDr. Aszódi László, IM beosztott bíróDr. Nagy Adrienn, egyetemi docensDr. Wallacher Lajos, ügyvéd, választottbíró, c. egyetemi docensMiért ajánljuk?Mert gyakorlati segítséget kap az új Pp. alkalmazásához.Mert részletes magyarázatokkal segíti az új jogintézmények, rendelkezések megértését.Mert az új eljárási szabályokat is bemutatja.Már most el kell kezdeni a felkészülést!Ne feledje! 2018. január 1-jétől már az új Pp. előírásait kell alkalmazni. Készüljön fel időben.
  Tovább
  ISBN: 9789632956947
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  15 740 Ft

  12 592 Ft(20%)

 • A Polgári Perrendtartás Magyarázata 1952-2016

  A Polgári Perrendtartás 1952-2016 Tükrös

  Dr. Tóth Barabara
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja az új és a régi törvény tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés a régi törvényből indul ki, így a dokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobb oldalon - ennektükörképeként - az új törvény kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a két törvény közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt az új törvény megértéséhez ésalkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.Hatalmas joganyagról van szó, jelentős változásokkal!Néhány példa a főbb újdonságokból:Jelentősen módosulnak a jogi képviseletre vonatkozó szabályokBevezetésre kerül az osztott perszerkezet az elsőfokú eljárásbanKiemelt szerepet kapnak a perfelvételi nyilatkozatokNagyobb elvárások a felek jognyilatkozataival kapcsolatbanA jogvita tisztázásával kapcsolatban széleskörű jogosítványokat kap a bíróságÚj alapokra kerül a szakértői bizonyításA másodfokú eljárás szabályai jelentősen változnakA felülvizsgálat körében értékhatárhoz kötött engedélyezési rendszer kerül bevezetésreKét kollektív igényérvényesítési forma szabályai nyernek elhelyezést a kódexbenBevezetésre kerül a társult per olyan ügytípusokban, ahol ez hatékonysági előnyökkel jár
  Tovább
  ISBN: 9789632956961
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 605 Ft

  5 284 Ft(20%)

 • Polgári Eljárásjog Ii.

  Polgári Eljárásjog Ii.

  Wopera Zsuzsa Szerk.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A 2017 őszén, a Wolters Kluwer Kiadó gondozásában kiadott Polgári eljárásjog I. c. kötet a Miskolci Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karai,valamint a győri Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar polgári eljárásjogi tanszékei oktatóinak együttműködése nyomán jelenhetett meg. E hat egyetem oktatói hallgatóik polgári eljárásjogi tanulmányaik sikeres teljesítéséhez kívántak a tankönyvmegírásával segítséget nyújtani.Jelen kötet a tavaly megkezdett munka folytatása.A tankönyv öt részből áll. Az első rész a rendes és rendkívüli perorvoslati eljárások szabályait tárgyalja, míg a második, a kötet legterjedelmesebb része, a különleges eljárásokat mutatja be. A tankönyv harmadik része a Pp.-ben is önálló szerkezetiegységben szabályozott kollektív igényérvényesítéssel kapcsolatos eljárásokat tárgyalja. A kötet negyedik része a Pp.-vel egyidejűleg hatályba lépett közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) főbb rendelkezéseinek bemutatásával azta cél kívánja elérni, hogy a hallgatók képet kapjanak a közigazgatási jogviták elbírálásának eltérő rendjéről.A tankönyv ötödik része két, közjegyzői hatáskörbe tartozó polgári nemperes eljárás szabályainak bemutatását tartalmazza, mert több jogi karon e nemperes eljárások is a Pp. II. tananyagának részét képezik.Jelen kötet a polgári eljárásjog tantárgyból kollokviumra vagy szigorlatra készülő egyetemi vagy alapszakos hallgatókon kívül érdeklődésre tarthat számot a polgári eljárásjogból szakvizsgára készülő kollégák körében is.
  Tovább
  ISBN: 9789632957289
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Ameddíg a készlet tart (utolsó 10-100 pld)

  Bolti ár:

  6 605 Ft

  5 284 Ft(20%)

 • Kommentár A Polgári Törvénykönyvhöz 1-2(2.Átdolg.K.2018)

  Kommentár A Polgári Törvénykönyvhöz 1-2(2.Átdolg.K.2018)

  Vékás Lajos/Gárdos Péter
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhezA könyv kéziratának lezárási dátuma: 2018. január 1.A 2013. évi V. törvény elfogadása óta a Ptk. többször módosult. Ezek közül egyes módosítások csupán technikai jellegűek voltak, néhány jogszabály azonban jelentős pontokon módosította a Ptk.-t. A kommentár - elsőként a piacon - segítséget nyújt a Ptk.módosított rendelkezéseinek az értelmezéséhez. Ezen túlmenően a szerzők az átdolgozás során figyelemmel voltak a Ptk.-t értelmező bírói gyakorlatra is. A kommentár beépíti a Polgári Jog című folyóiratban megjelent döntvényeket is.
  Tovább
  ISBN: 9789632957333
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  34 220 Ft

  27 376 Ft(20%)

 • Szerződésszegés A Polgári Jogban (2. Átdolg.Kiadás)

  Szerződésszegés A Polgári Jogban (2. Átdolg.Kiadás)

  Dr.Leszkoven László
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A 2016-ban megjelent első kiadás óta történt joggyakorlatbéli pontosítások, a 2018. január 1-jén hatályba lépett új polgári eljárásjogi kódex, a 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) folytán szükségessé vált a szerződésszegés kérdésköréről szólómonográfia kiegészítése. Mivel a Pp. alapjaiban változtatott a polgári jogi igényérvényesítés keretrendszerén, ezért elengedhetetlen - szigorúan az anyagi jogi problémákhoz kapcsolódóan - az új törvény szabályainak felvillantása, amit a szerző -támaszkodva az eljárásjogi kommentárirodalom legjobbjaira - kiváló gyakorlati érzékkel old meg.A szerződésszegés kérdésköre - aligha vitathatóan - a szerződési jog egyik legintenzívebb területe. A szerződés lényege, hogy a felek által célzott szolgáltatás megvalósuljon, ha ez elmarad, nyomban előálla szerződésszegés állapota.A könyv a szerződésszegés polgári jogi szabályai címet viseli. A szerző e monográfiában kizárólag a magyar polgári jog szabályait tekinti át a régi magyar magánjogi irodalom remekeiből (elsősorban Grosschmid Béni, Szladits Károly, Beck Salamon műveiből)vett, máig is irányadó gondolatokon elindulva, mindvégig a hatályos polgári jog talaján mozogva. Az objektív és szubjektív szerződésszegés, a visszatartási jog, az elállás, a késedelem és a hibás teljesítés, a termékszavatosság és a hibás teljesítésselokozott kár stb. joganyaga mellett a műben szó esik a szerződést biztosító mellékkötelezettségek közül a foglaló, a jogvesztés kikötés és a kötbér valamint az egyéb kötbérfajták (pl. az objektív kárátalányok) kötelmet erősítő, támogató szerepéről, dehelyet kapnak a műben érdekes, a mai irodalomban máshol kevesebb figyelemben részesülő jogintézmények és problémák is, mint pl. a kamatban rejlő funkciók, a szerződésszegés témakörének érdekérzékenysége és az érdekleengedés vagy az igényhalmazatok(non-cumul problémája vagy tapadó kár és szavatosságiigények kapcsolata) kérdésköre és így tovább.
  Tovább
  ISBN: 9789632956909
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 760 Ft

  6 208 Ft(20%)

 • Kommentár A Polgári Perrendtartáshoz (2019)
  új

  Kommentár A Polgári Perrendtartáshoz (2019)

  Wopera Zsuzsa Szerk.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhezA 2018. január 1-jén hatályba lépett polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) alapvető változásokat hozott a polgári jogviták elbírálása terén. A Pp. számos új, korábban nem ismerteljárásjogi megoldást vezetett be, amelyekalkalmazása a törvény hatálybalépésének első évében valamennyi jogalkalmazó számára nagy kihívást jelentett. A mai napig számos jogintézmény alkalmazása terén tapasztalható bizonytalanság, és vetődnek fel lényeges kérdések a joggyakorlat oldaláról. Ezekmegválaszolásához, az új kódex szabályainak magabiztos alkalmazásához kíván segítséget nyújtani a Kommentár a polgári perrendtartáshoz című kiadvány.A kommentár valamennyi szerzője a polgári eljárásjog elismert szaktekintélye, döntő többségük bíróként, ügyvédként, ügyészként, közjegyzőként, végrehajtóként nap mint nap alkalmazza a Pp.-t. Megtalálhatók közöttük Az új Pp. jogértelmezési kérdéseivelfoglalkozó kúriai konzultációs testület és a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozásának (CKOT) tagjai is, jelentős részük egyben aktív résztvevője volt a jogszabály kodifikációjának. A törvény szerkezeti felépítését követő mű így egyszerrenyújt egy biztos dogmatikai alapot, továbbá a formálódó eljárásjogi gyakorlatot is bemutatja a konzultációs testület, illetve a CKOT állásfoglalásainak olykor kritikus elemzésével. Az Olvasó ezáltal komplex szemléletmódban kaphat képet olyan, megannyikérdést felvető tárgykörökről mint az osztott perszerkezet működése, a keresetlevél formai-tartalmi követelményei, illetve az elektronikus technológiák és eszközök alkalmazása a polgári perben.A Kommentár elengedhetetlen munkaeszköz a gyakorló jogászok, nemkülönben a polgári eljárásjogot oktatók, kutatók számára. Nagyban segítheti a joghallgatók vagy jogi szakvizsgára készülők felkészülését, mindemellett jó szívvel ajánljuk a polgárieljárásjog iránt egyéb indíttatásból érdeklődőknek is.
  Tovább
  ISBN: 9789632958002
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  28 340 Ft

  22 672 Ft(20%)