0

Keresés:

Polgári jog

Rendezés:
 • Fogyasztói Adásvétel, Kellék- és Termékszavatosság

  Fogyasztói Adásvétel, Kellék- és Termékszavatosság

  Fuglinszky Ádám
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Az adó mértéke, adó alóli mentesség, mint főszabály, adófizetési kötelezettség az új ingatlanok tekintetében, fordított adózás az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan tekintetében, ingatlanok bérbeadása, az időszakos elszámolás szabálya, építésiszolgáltatások, ingatlan áfája a gyakorlatban könyvvizsgáló szemszögéből. Fuglinszky Ádám legújabb könyve a fogyasztói adásvétel, a kellékszavatosság és a termékszavatosság kérdéskörével foglalkozik, különös tekintettel azokra a problémás pontokra, amelyek az új Ptk. és az uniós jog találkozásával függenek össze. A munkaelméleti igényességgel közelít tárgyához, ugyanakkor számos gyakorlati kérdésre keres és talál választ
  Tovább
  ISBN: 9789632955636
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 290 Ft

  5 346 Ft(15%)

 • Szerződésszegés A Polgári Jogban
  nincs raktáron

  Szerződésszegés A Polgári Jogban

  Dr.Leszkoven László
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  A szerződésszegés kérdésköre - aligha vitathatóan - a szerződési jog egyik legintenzívebb területe. A szerződés lényege, hogy a felek által célzott szolgáltatás megvalósuljon, ha ez elmarad, nyomban előáll a szerződésszegés állapota.A könyv a szerződésszegés polgári jogi szabályai címet viseli. A szerző e monográfiában kizárólag a magyar polgári jog szabályait tekinti át a régi magyar magánjogi irodalom remekeiből (elsősorban Grosschmid Béni, Szladits Károly, Beck Salamon műveiből)vett, máig is irányadó gondolatokon elindulva, mindvégig a hatályos polgári jog talaján mozogva. Az objektív és szubjektív szerződésszegés, a visszatartási jog, az elállás, a késedelem és a hibás teljesítés, a termékszavatosság és a hibás teljesítésselokozott kár stb. joganyaga mellett a műben szó esik a szerződést biztosító mellékkötelezettségek közül a foglaló, a jogvesztés kikötés és a kötbér valamint az egyéb kötbérfajták (pl. az objektív kárátalányok) kötelmet erősítő, támogató szerepéről, dehelyet kapnak a műben érdekes, a mai irodalomban máshol kevesebb figyelemben részesülő jogintézmények és problémák is, mint pl. a kamatban rejlő funkciók, a szerződésszegés témakörének érdekérzékenysége és az érdekleengedés vagy az igényhalmazatok(non-cumul problémája vagy tapadó kár és szavatossági igények kapcsolata) kérdésköre és így tovább.A mű gerincét a Polgári Törvénykönyv szerződésszegésre vonatkozó, közös szabályai adják (Hatodik Könyv Második rész X. Cím). A szerző az itt található intézményeket a kódex szabályozási rendszerét jobbára megtartva, ám nem kommentárszerűen tárgyalja: akönyv mondandója így a megszokott törvényi rendszertől nem szakad el, ám lehetővé válik, hogy egyes ? az törvényi szabályozás okán egymástól távol eső, de tartalmilag vagy jelentőségüknél fogva összekapcsolódó ? intézményeket, jogi kérdéseket az íróegyüttesen tárgyaljon.A monográfia első része elméleti alapvetéssel indul, majd az egyes szerződésszegési szabályok ? említett módszerrel történő ? feldolgozása következik. A könyvnek nincs abban az értelemben vett különös része, hogy az egyes szerződéstípusok megszegésénekkövetkezményei nem tagolódnak külön-külön fejezetekbe: ezzel szemben a közös szabályok tárgyalásakor a gyakorlati példák minden esetben a Ptk.-beli szerződéstípusokon keresztül kerülnek bemutatásra. A késedelem tárgyalásakor pl. külön hangsúlyt nyernek apénztartozásra vagy a vállalkozásra vonatkozó szabályok (utóbbi a hibás teljesítés, szavatosság és a kötbér tárgyalása során is gyakran szóba kerül), de a kellékszavatosság szabályai értelemszerűen igénylik vonzzák az adásvételi és vállalkozási, különössajátosságai folytán a bérleti szerződések ?problémás kérdéseinek? szóba hozását is.A könyvben a szerző közel kétszáz ? elsősorban kúriai és ítélőtáblai ? bírói döntést dolgozott fel, melyek között szép számmal akadnak folyóiratokban nem publikált, de kereshető, elérhető ítéletek is. A válogatás során a szerző az utóbbi évekfelsőbírósági határozatait azzal a szemmel vizsgálta, hogy miként alkalmazhatóak ezek az irányadó döntések ? teljes egészükben vagy indokolásukban ? az új Polgári Törvénykönyv megváltozott jogi környezetében.A könyv szerzője ügyvédi gyakorlattal is rendelkező, polgári jogot oktató egyetemi docens, aki elméletet és gyakorlatot igyekezett e színes témakörben összhangba hozni és ötvözni.
  Tovább
  ISBN: 9789632955834
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Ameddíg a készlet tart (utolsó 1-10 pld)

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • Polgári Eljárásjog I.

  Polgári Eljárásjog I.

  Wopera Zsuzsa Szerk.
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  Új polgári perrendtartási kódex lép hatályba 2018. január 1-jén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, ami hatvanöt év elteltével fogja felváltani az 1952. évi III. törvényt. Az új polgári perrendtartás rendelkezéseinek elsajátítása,az összefüggések megismerése és megértése, nemcsak a jogalkalmazókat állítja kihívás elé, hanem azokat is, akik a polgári eljárásjog tananyagából kívánnak felkészülni. Jelen tankönyv elsősorban számukra készült: a polgári eljárásjog tantárgyból vizsgárakészülő hallgatóknak, de haszonnal forgathatják a kötetet a szakvizsgára készülő jogászok is. A kötet a tananyagírás szempontjait szem előtt tartva magyarázza és elemzi az egyes jogintézményeket, a Pp. által bevezetett újdonságokat, mellyel az olvasókperjogi ismereteinek megalapozására törekszik. A kötet a Pp. Határozatok című Ötödik Részével zárul, amelyet jövő tavasszal követni fog a Pp. fennmaradó szabályanyagát feldolgozó második rész. A kötet szerzői és szerkesztői hat egyetem állam-ésjogtudományi karának oktatói, és valamennyien olyan szakemberek, akik az új kódex koncepciójának kialakításától kezdve részt vettek a törvény kodifikációjában, így ismerik egy-egy jogintézmény, eljárási szak vagy törvényi rendelkezéskeletkezéstörténetét, így hitelesen tudják magyarázni és közvetíteni az elsajátítandó tananyagot.Szerzők:Dr. Herédi Erika egyetemi docens SZE ÁJKDr. Kormos Erzsébet PhD c. egyetemi docens ME ÁJK, csoportvezető ügyészDr. Mészáros Gábor PhD egyetemi adjunktus, PTE ÁJKDr. Molnár Judit PhD egyetemi adjunktus DE ÁJKDr. Nagy Adrienn intézetigazgató, egyetemi docens ME ÁJKDr. Nyilas Anna PhD egyetemi adjunktus DE ÁJKDr. Pákozdi Zita PhD egyetemi adjunktus SZTE ÁJKDr. habil. Pribula László tszv. egyetemi docens DE ÁJKProf. Dr. Szabó Imre tszv. egyetemi tanár SZTE ÁJK, KRE ÁJKDr. Szalai Péter egyetemi docens SZE ÁJKDr. Tóth Barbara egyetemi tanársegéd ME ÁJKDr. habil. Udvary Sándor tszv. egyetemi docens KRE ÁJKDr. Wallacher Lajos ügyvéd, választottbíró, c. egyetemi docens PTE ÁJKProf. Dr. Wopera Zsuzsa tszv. egyetemi tanár ME ÁJK
  Tovább
  ISBN: 9789632957005
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 290 Ft

  5 346 Ft(15%)

 • A Polgári Perrendtartás Magyarázata 2016.Évi Cxxx.2.Kiad

  A Polgári Perrendtartás Magyarázata 2016.Évi Cxxx.2.Kiad

  Wopera Zsuzsa Szerk.
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázatának második, a kötet szerkesztője által átdolgozott kiadása, már a törvény kihirdetését követően elfogadott kapcsolódó törvények rendelkezéseire is figyelemmel volt. A kötet emelletttartalmazza az Országgyűlés által 2017. október 31-én az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvénnyel elfogadott Pp. módosításokmagyarázatait is, mely módosításokkal a jogalkotó egyfelől megteremtette az összhangot a törvény rendelkezései és a Pp. kihirdetését követően elfogadott törvények, különösen az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény és aválasztottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény szabályai között is, másfelől a Pp. 2018. január 1-je zökkenőmentes hatálybalépése érdekében néhány pontosítást, kiegészítést is beiktatott törvénybe.Hatalmas joganyagról van szó, jelentős változásokkal.Néhány példa a főbb újdonságokból:Az általános hatáskörű elsőfokú bíróság a törvényszék leszJelentősen módosulnak a jogi képviseletre vonatkozó szabályokBevezetésre kerül az osztott perszerkezet az elsőfokú eljárásbanKiemelt szerepet kapnak a perfelvételi nyilatkozatokNagyobb elvárások a felek jognyilatkozataival kapcsolatbanA jogvita tisztázásával kapcsolatban széleskörű jogosítványokat kap a bíróságÚj alapokra kerül a szakértői bizonyításA másodfokú eljárás szabályai jelentősen változnakA felülvizsgálat körében értékhatárhoz kötött engedélyezési rendszer kerül bevezetésreKét kollektív igényérvényesítési forma szabályai nyernek elhelyezést a kódexbenBevezetésre kerül a társult per olyan ügytípusokban, ahol ez hatékonysági előnyökkel járEbben segít könyvünk, amely kifejezetten gyakorlatias szemmel mutatja be az új törvény rendelkezéseit. A szerzők külön felhívják a figyelmet a hatályos eljárási szabályoktól való eltérésekre! Ez óriási segítség minden jogalkalmazónak, mert elősegíti ahatályos Pp. és az új Pp. közötti eltérések megértését.Tudjon meg mindent az új Pp.-ről első kézből!A könyv szerzői azok a szakemberek, akik a törvény előkészítésében közvetlenül részt vettek.Szerzők:Dr. Wopera Zsuzsa, tszv. egyetemi tanár, miniszteri biztosDr. Szabó Imre tszv. egyetemi tanárDr. Pribula László, tszv. habilitált egyetemi docens, kollégiumvezetőDr. Udvary Sándor tszv. habilitált egyetemi docensDr. Vitvindics Mária, IM osztályvezető, beosztott bíróDr. Zsitva Ágnes, LL.M, IM beosztott bíróDr. Somogyi Dávid, IM beosztott bíróDr. Aszódi László, IM beosztott bíróDr. Nagy Adrienn, egyetemi docensDr. Wallacher Lajos, ügyvéd, választottbíró, c. egyetemi docensMiért ajánljuk?Mert gyakorlati segítséget kap az új Pp. alkalmazásához.Mert részletes magyarázatokkal segíti az új jogintézmények, rendelkezések megértését.Mert az új eljárási szabályokat is bemutatja.Már most el kell kezdeni a felkészülést!Ne feledje! 2018. január 1-jétől már az új Pp. előírásait kell alkalmazni. Készüljön fel időben.
  Tovább
  ISBN: 9789632956947
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  15 740 Ft

  13 379 Ft(15%)

 • A Polgári Perrendtartás Magyarázata 1952-2016

  A Polgári Perrendtartás 1952-2016 Tükrös

  Dr. Tóth Barabara
  Kiadó: Complex (Kjk) Kiadó
  A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja az új és a régi törvény tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés a régi törvényből indul ki, így a dokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobb oldalon - ennektükörképeként - az új törvény kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a két törvény közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt az új törvény megértéséhez ésalkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.Hatalmas joganyagról van szó, jelentős változásokkal!Néhány példa a főbb újdonságokból:Jelentősen módosulnak a jogi képviseletre vonatkozó szabályokBevezetésre kerül az osztott perszerkezet az elsőfokú eljárásbanKiemelt szerepet kapnak a perfelvételi nyilatkozatokNagyobb elvárások a felek jognyilatkozataival kapcsolatbanA jogvita tisztázásával kapcsolatban széleskörű jogosítványokat kap a bíróságÚj alapokra kerül a szakértői bizonyításA másodfokú eljárás szabályai jelentősen változnakA felülvizsgálat körében értékhatárhoz kötött engedélyezési rendszer kerül bevezetésreKét kollektív igényérvényesítési forma szabályai nyernek elhelyezést a kódexbenBevezetésre kerül a társult per olyan ügytípusokban, ahol ez hatékonysági előnyökkel jár
  Tovább
  ISBN: 9789632956961
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 290 Ft

  5 346 Ft(15%)