0

Keresés:

Jog

Rendezés:
 • Közigazgatási Jog 3.

  Közigazgatási Jog 3.

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A könyv megalkotásakor a szerzők és a kiadó kettős célt tűzött ki maga elé. E könyv egyrészt tankönyv, amely összefoglalja a közigazgatási jog különös részét, az egyes ágazatok joganyagát. Másrészt a mű szakkönyvi célzattal, tartalommal is készült, azaza könyvben szereplő kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentőségű ismeretanyagot közvetít.E szakkönyvi jelleget szolgálják a könyvben az összehasonlító és a történeti elemzések, illetve a lehetséges szabályozási módszerek, modellek, alapvető jogintézmények és fogalmi keretek elemzései.Oktatási szempontból nézve pedig a könyv sajátossága, hogy alapvetően nem a vonatkozó jogszabályok leírását, puszta ismertetését tartalmazza, hanem az adott ágazat általános jellemzőit foglalja össze: a közigazgatási beavatkozás okait, indokait,szükségességét, történetét, nemzetközi (különösen Európai Uniós) összefüggéseit, illetve a szabályozás lehetséges módszereit, modelljeit.A hazai jogi karok közigazgatási jogi tanszékei, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem összefogásában készült.A könyv három kötetben jelenik meg, egyes kötetei a szakigazgatási ágazatokat tematikus csoportosításban tárgyalják.- Az első kötet a szakigazgatási jog alapjait és az állami alapfunkciókat,- a második kötet a gazdaságot és infrastruktúrát,- a harmadik kötet pedig a humánigazgatást érintő területeket tárgyalja.
  Tovább
  ISBN: 9789632953182
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 200 Ft

  3 570 Ft(15%)

 • A Munkaügyi Compliance Audit

  A Munkaügyi Compliance Audit

  Balogh Mónika
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A munkaügyi compliance audit a vállalatok adminisztratív funkciói (HR, munkaügy, általános ügyek, stb.) nagy részének munkajogi, menedzsment, szakmai, etikai, és más vonatkozó piaci előírások alapján történő vizsgálatára létrejött vállalatirányításiaudit. Mai koncepciójának kialakulása ez elmúlt harminc-negyven év releváns ?kemény jog? és ?puha jog? teremtő ? ezeket alakító ? folyamatainak, az ezekből levont konzekvenciáknak, és a kapcsolódó vállalatirányítási gyakorlati tapasztalásoknak azeredménye.E kötet célja, hogy összefoglalja a munkaügyi compliance audit fogalmával, jelentőségével kapcsolatos főbb tudnivalókat, az új audit típus kialakulásának hátterében álló piaci előzményeket és fejlődési folyamatokat, meghatározza a munkaügyi complianceaudit helyét az egyéb ? a vállalatok működésének átvilágítását, vizsgálatát célzó ? eszközök között és információval szolgáljon az audit hatékony lebonyolításához. A szerző mindeközben kitér a vállalatok adminisztratív funkciói főbb jellemzőinekismertetésére, valamint az egyes területek tekintetében előforduló leggyakoribb munkajogi, menedzsment, szakmai, valamint etikai normák megsértésével kapcsolatos hibák, tendenciák és nem megfelelőségek rövid összefoglalására is.
  Tovább
  ISBN: 9789632955193
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  9 440 Ft

  8 024 Ft(15%)

 • A Polgári Perrendtartás Magyarázata 2016.Évi Cxxx.2.Kiad

  A Polgári Perrendtartás Magyarázata 2016.Évi Cxxx.2.Kiad

  Wopera Zsuzsa Szerk.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázatának második, a kötet szerkesztője által átdolgozott kiadása, már a törvény kihirdetését követően elfogadott kapcsolódó törvények rendelkezéseire is figyelemmel volt. A kötet emelletttartalmazza az Országgyűlés által 2017. október 31-én az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvénnyel elfogadott Pp. módosításokmagyarázatait is, mely módosításokkal a jogalkotó egyfelől megteremtette az összhangot a törvény rendelkezései és a Pp. kihirdetését követően elfogadott törvények, különösen az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény és aválasztottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény szabályai között is, másfelől a Pp. 2018. január 1-je zökkenőmentes hatálybalépése érdekében néhány pontosítást, kiegészítést is beiktatott törvénybe.Hatalmas joganyagról van szó, jelentős változásokkal.Néhány példa a főbb újdonságokból:Az általános hatáskörű elsőfokú bíróság a törvényszék leszJelentősen módosulnak a jogi képviseletre vonatkozó szabályokBevezetésre kerül az osztott perszerkezet az elsőfokú eljárásbanKiemelt szerepet kapnak a perfelvételi nyilatkozatokNagyobb elvárások a felek jognyilatkozataival kapcsolatbanA jogvita tisztázásával kapcsolatban széleskörű jogosítványokat kap a bíróságÚj alapokra kerül a szakértői bizonyításA másodfokú eljárás szabályai jelentősen változnakA felülvizsgálat körében értékhatárhoz kötött engedélyezési rendszer kerül bevezetésreKét kollektív igényérvényesítési forma szabályai nyernek elhelyezést a kódexbenBevezetésre kerül a társult per olyan ügytípusokban, ahol ez hatékonysági előnyökkel járEbben segít könyvünk, amely kifejezetten gyakorlatias szemmel mutatja be az új törvény rendelkezéseit. A szerzők külön felhívják a figyelmet a hatályos eljárási szabályoktól való eltérésekre! Ez óriási segítség minden jogalkalmazónak, mert elősegíti ahatályos Pp. és az új Pp. közötti eltérések megértését.Tudjon meg mindent az új Pp.-ről első kézből!A könyv szerzői azok a szakemberek, akik a törvény előkészítésében közvetlenül részt vettek.Szerzők:Dr. Wopera Zsuzsa, tszv. egyetemi tanár, miniszteri biztosDr. Szabó Imre tszv. egyetemi tanárDr. Pribula László, tszv. habilitált egyetemi docens, kollégiumvezetőDr. Udvary Sándor tszv. habilitált egyetemi docensDr. Vitvindics Mária, IM osztályvezető, beosztott bíróDr. Zsitva Ágnes, LL.M, IM beosztott bíróDr. Somogyi Dávid, IM beosztott bíróDr. Aszódi László, IM beosztott bíróDr. Nagy Adrienn, egyetemi docensDr. Wallacher Lajos, ügyvéd, választottbíró, c. egyetemi docensMiért ajánljuk?Mert gyakorlati segítséget kap az új Pp. alkalmazásához.Mert részletes magyarázatokkal segíti az új jogintézmények, rendelkezések megértését.Mert az új eljárási szabályokat is bemutatja.Már most el kell kezdeni a felkészülést!Ne feledje! 2018. január 1-jétől már az új Pp. előírásait kell alkalmazni. Készüljön fel időben.
  Tovább
  ISBN: 9789632956947
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  15 740 Ft

  13 379 Ft(15%)

 • Magyar Büntetőjog Általános Rész (2014)

  Magyar Büntetőjog Általános Rész (2014)

  Görgényi és Társai
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az Országgyűlés 2012. június 25-ei ülésnapján fogadta el a negyedik magyar Büntető Törvénykönyvet, amely 2013. július 1-jén lép hatályba. A tankönyv kézirata 2014. szeptember 1-én lett lezárva, így a kötet a kihirdetett törvény általános résziszabályainak elemzését tartalmazza.?A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatói által írott tankönyv a már megjelent általános rész tankönyv átdolgozása a 2012. évi C. törvénynek megfelelően. A szerzők munkamódszere keretében az új Btk. Szabályainak elemzésével párhuzamosanfolyamatos visszautalások találhatóak a még jelenleg hatályos 1978. évi IV. törvényre. Így biztosítja az átmenetet, illetve a biztosabb felkészülést a hallgatók részére.
  Tovább
  ISBN: 9789632954394
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Ameddíg a készlet tart (utolsó 1-10 pld)

  Bolti ár:

  5 565 Ft

  4 730 Ft(15%)

 • Magyar Büntetőjog - Különös Rész (2014)

  Magyar Büntetőjog - Különös Rész (2014)

  Tóth Mihály - Nagy Zoltán
  Kiadó: Osiris Kiadó
  ISBN: 9789632761923
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 480 Ft

  4 658 Ft(15%)

 • Dologi Jog (Magyar Polgári Jog) *Átdolgozott Kiadás

  Dologi Jog (Magyar Polgári Jog) *Átdolgozott Kiadás

  Kiadó: Eötvös Jozsef Könyvkiadó Bt.
  ISBN: 9789639955486
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 420 Ft

  2 907 Ft(15%)

 • Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez

  Kommentár Magyarország Alaptörvényéhez

  Dr, Árva Zsuzsanna
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docens szerzője Magyarország Alaptörvényének - 2013. október 1-jétől hatályos - ötödik időállapotához készített kommentárt.A munka az Alaptörvény szerkezeti tagolását és felépítését követve az egyes cikkekhez ad magyarázó kéziratot, különös hangsúlyt fektetve az alkotmányozó szándékának feltárására, az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatának az Alaptörvény rendelkezéseibenvaló továbbélésének megmutatására.Az egyes cikkekhez rendelt kapcsolódó jogszabályok tartalmazzák az Alaptörvény szabályainak a konkrét törvényekben való továbbélését, a kapcsolódó szakirodalmak az Alaptörvény megalkotása óta megjelent, vonatkozó tárgyú legfontosabb jogirodalmihivatkozásokra világítanak rá, míg a kapcsolódó joggyakorlat az Alaptörvényre hivatkozó bírósági döntéseket foglalja össze.
  Tovább
  ISBN: 9789632953137
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 825 Ft

  5 801 Ft(15%)

 • The Grammatical System of Legal English

  The Grammatical System of Legal English

  Bázlik Mirosláv - Patrik Ambrus
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A jog területén használt angol nyelv különböző fajlagos vonásokat mutat gyakorlatilag minden nyelvi szinten, de különösen a stilisztika, a szókincs és a nyelvtan szintjén. Mivel ennek a kiadványnak a célja a nyelvtani sajátosságok bemutatása, csakfutólag érinti az angol jogi nyelv egyéb aspektusait - már csak azért is, mert a szerzők véleménye szerint a szakma mindeddig nem fordított elegendő figyelmet az angol jogi nyelv grammatikai feltérképezésére. Ez a tanulmány kihangsúlyozza a nyelvtanfontosságát az angol jogi nyelv karakterológiájában.A kiadványt kézikönyvnek szánjuk mindazok számára, akik az angol jogi nyelvvel foglalkoznak, különös tekintettel a jogi szakfordítókra. A felhasználók számára bizonnyal hasznosak lesznek a gyakorlatok, amelyek az angol jogi nyelv nyelvtechnikaieszközeinek alkalmazására irányuló készségek elsajátítására szolgálnak.
  Tovább
  ISBN: 9789632951096
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 675 Ft

  3 124 Ft(15%)

 • Áfalevonás és Áfa-Visszaigénylés (Áfa Kiskönyvtár 3.Átdolg.)

  Áfalevonás és Áfa-Visszaigénylés (Áfa Kiskönyvtár 3.Átdolg.)

  Dr. Farkas Alexandra
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Az áfalevonás, valamint az arra vonatkozó tilalomrendszer, illetve az áfa-visszaigénylés a hozzáadottérték-adózás rendszerének egyik alapvető kérdésköre.
  Tovább
  ISBN: 9789632955131
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 455 Ft

  2 936 Ft(15%)

 • Pénzügyekről Másképpen

  Pénzügyekről Másképpen

  Kerekes Sándor
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Pénzügyekről másképpen - fenntarthatóság és közösségi pénzügyek .A könyvben a szerzők két közismert, szinte elkoptatott fogalmat járnak körül. Mindkettőről azt hihetjük, hogy már minden fontosat elmondtak róluk, és okkal ébredhetnek kétségeink, mi újat lehet mondani a fenntarthatóságról vagy a pénzről?Fenntarthatóságon a politikai zsargon a természeti erőforrásoknak a generációk közötti egyenlőbb elosztását érti. A fenntarthatóság mára egy olyan tudományággá vált, amelyik a Földön létező természeti-társadalmi-gazdasági rendszerek kölcsönhatásainak avizsgálatával, és ezen alrendszerek harmonikus működésének a feltételeivel foglalkozik. Az úgynevezett globális problémák zöme a harmonikus működés zavaraiból származik. Sokak szerint a problémák forrása a gazdaság, amelyik eluralkodott a világon, ésnapjainkra öncélúvá vált. A 21. században a gazdasági növekedés nem a közjót szolgálja, mint ahogy azt Adam Smith idejében tette. A jövedelmek egy igen szűk réteg kezében koncentrálódnak, a világ polgárainak többsége kívül reked a gazdaságon. A gazdasággyorsan növekszik, de a gyors növekedés kedvező hatásait csak egy igen szűk réteg élvezi. A világ gazdagsága lehetővé tenné, hogy megszűnjön az éhezés, az írástudatlanság, a környezetszennyezés, a biodiverzitás csökkenése, és azt is, hogy nagyobbbiztonságban éljen az emberiség. A bajok forrása tehát nem a gazdasági növekedés, hanem a kapzsiság, ami a pénzsóvársághoz köthető. A pénzsóvárságot Szent Ágoston kisebb bűnnek tekintette, mint a hatalomsóvárságot vagy a kéjsóvárságot, és alkalmasnaktartotta e két utóbbi féken tartására is. Napjainkra az önérdek követése (a pénzsóvárság) már nem feltétlenül szolgálja a közjót! A könyv azokhoz szól, akik még elhiszik, hogy a tudomány azért van, hogy felfedezéseivel szolgálja az emberiségboldogulását, azokhoz, akik azt szeretnék, hogy az évszázad második felében körülbelül kilenc milliárd ember élhessen a Föld nevű bolygón egymással békében, és a természettel harmóniában.
  Tovább
  ISBN: 9789632955858
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 290 Ft

  5 346 Ft(15%)

 • Adómentességek Az Áfa Rendszerében

  Adómentességek Az Áfa Rendszerében

  Dr Farkas Alexandra-Száraz Tünde
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Kiskönyvtár az áfáról VIII. részA tartalomból:Jelen kiadványunk az általános forgalmi adó rendszerében adómentesség alá tartozó termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályokat dolgozza fel.A kiadvány első részében az olyan adómentességeket tárgyaljuk részletesen, amelyekhez nem kapcsolódik áfa-levonási lehetőség (más néven: a tevékenység közérdekére, vagy speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységek köre). Itt kitérünk - többekközött - a különböző oktatási szolgáltatások, az egészségügyi, illetve a szociális ellátások mentességeire, az adómentes körbe tartozó pénzügyi és ahhoz hasonló szolgáltatások szabályaira. Részletesen ismertetjük az ingatlanértékesítés, valamint azingatlan bérbeadás adómentes esetköreit is. Bemutatásra kerül, hogy milyen feltételek fennállása esetén alkalmazható az adómentesség, valamint minden egyéb olyan körülményt ismertetünk, amely lényeges ezen ügyletek áfa-rendszerbeli kezelését tekintve.A kiadvány második része foglalkozik az áfa-levonással együtt járó adómentes (más néven: valódi mentes) termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások, valamint az adómentes termékimport szabályaival. Tárgyalásra kerülnek többek között e részben aközösségi adómentes termékértékesítések szabályai, az exportértékesítés, valamint a különböző vámeljárások során teljesülő ügyletek adómentessége, valamint a nemzetközi, illetve diplomáciai kapcsolatokkal összefüggő adómentes ügyletek szabályai is.
  Tovább
  ISBN: 9789632955957
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 400 Ft

  3 740 Ft(15%)

 • Ingatlanjog I.

  Ingatlanjog I.

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Ptk. magánjogi sorozat új kötetével egy olyan kézikönyvet szeretnénk a jogalkalmazók kezébe adni, amely számos gyakorlati példán át mutatja be a peres gyakorlatot, a hatékony jogszerzéshez és jogérvényesítéshez vezető utat, hogy minél színvonalasabbanképviselhessék ügyfeleik érdekeit és szerezzenek érvényt jogaiknak, támogassák kötelezettségeik teljesítését.A könyv I. fejezetében a magyar ingatlanjog történeti fejlődését kívánja bemutatni az Aranybullától a királyi dekrétumokon, Werbőczy Hármaskönyvén, a törvényhozás törvénycikkein keresztül 1945-ig
  Tovább
  ISBN: 9789632956398
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Ameddíg a készlet tart (utolsó 1-10 pld)

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • Nagykommentár A Tőkepiaci Törvényhez

  Nagykommentár A Tőkepiaci Törvényhez

  Farkas-Száz-Tomori-Törők-Wieland
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A tőkepiacról szóló törvény 2002. január 1-jével lépett hatályba. Az azóta eltelt idő alatt a törvény számos módosítást élt meg, egyrészt a kapcsolódó uniós joganyag folyamatos változása, megújulása, másrészt pedig a hazai piaci viszonyok adtakihívásokra történő válaszadás okán. Napjainkra a törvény viszonylag letisztultan tartalmazza az alapvető tőkepiaci intézményekre vonatkozó, az uniós jognak is megfelelő szabályozást. Ez indokolja, hogy hosszú évek várakozása után megjelent a Tpt.Nagykommentárja.A szerzők a kommentár műfajához hűen paragrafusokhoz rendelten magyarázzák a jogszabályt azzal a céllal, hogy a mindennapokban használható szakmai művet készítsenek a tőkepiac területén dolgozó szakembereknek, érintett tőkepiaci szereplőknek.A nagykommentárban - tekintettel annak gyakorlatorientált jellegére - a szerzők a felügyeleti illetve a bírósági gyakorlat tapasztalatait hasznosítják, de ? a joganyag jellegénél fogva ? a műfaj adta keretek között kitekintést nyújtanak a kapcsolódóuniós joganyagra is. Így elsősorban a jogalkalmazóknak kívánnak segítséget nyújtani a Tpt. rendelkezéseinek részletes tartalmi magyarázatával, a felügyeleti gyakorlati útmutatók segítségével az egységes piaci gyakorlat bemutatásával.
  Tovább
  ISBN: 9789632954028
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  25 725 Ft

  21 866 Ft(15%)

 • Versenyképesség és Szellemi Alkotások Az Európai Unióban

  Versenyképesség és Szellemi Alkotások Az Európai Unióban

  Dr Tattay Levente
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Ajánlás a Versenyképesség és a szellemi alkotások és az európai unióban c. könyvhöz:Az Európai Unió valamennyi gazdaságpolitikai és felsőszintű politikai dokumentumában meghatározó szerepet kap a versenyképesség növelése, amely prioritást élvez a hivatalos célok között. A versenyképesség legfontosabb hatása a nemzeti jövedelem és afoglalkoztatottság növelése.A szellemi alkotások kiemelkedő gazdasági jelentőséggel bírnak. A szellemi alkotások iránti megnőtt érdeklődést jól reprezentálja a szabadalmi statisztika. 1985-ben a világ WIPO-hoz csatlakozott államaiban 921.715 szabadalmi bejelentést tettek, 1995-ben1.047.766-ot, (elsőként egy millión felül), 2005-ben 1.701. 331 bejelentésre került sor, 2014-ban. A szabadalmi bejelentések száma meghaladta a 2 millió hétszázezret, ebből 928.177 esett Kínára.Mind az Egyesült Államokban, mind az Európai Unióban majdnem egy időben mérték fel a szellemitulajdon-intenzív ágazatok hozzájárulását a gazdasági fejlődéshez. Európában a szellemitulajdon-intenzív ágazatokban a foglalkoztatottság 26%-os, az USA-ban csak19%-os. Az EU-ban a GDP 39%-a, az USA-ban 36%-a szellemitulajdon-intenzív ágazatokból származik. Az Európai keresetek 41%-a ered a szellemitulajdon-intenzív ágazatokból. Ez az arány az Egyesült Államokban valamivel magasabb, 42%-os.
  Tovább
  ISBN: 9789632955919
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 605 Ft

  5 614 Ft(15%)

 • Kommentár A Társasházi Törvényhez (2017) Átdolg.

  Horváth Gyula Dr
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A nyomtatott könyv kéziratának lezárási dátuma: 2017. július 1.A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárjában a szerző - a kommentár műfaj sajátosságainak megfelelően - paragrafusonként elemzi a törvény szövegét, melynek során különös hangsúlyt fektet az egyes jogintézményekhez és szabályokhozkapcsolódó bírói gyakorlat teljes körű feldolgozására is. A kommentár ismerteti többek közt a társasház-alapítás feltételeit, a társasház szerveinek működését, a társasházzal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.A Kúria elnöke 2016. január 20-án rendelte el egy szakértői csoport felállítását a társasházi jogvitákkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat egyes eljárási és anyagi jogi kérdéseinek a vizsgálatára. A második kiadás a társasházi törvény változásain túlfeldolgozza a kúriai joggyakorlat-elemző csoport 2017. június 12-én elfogadott véleményét is, amely a joggyakorlatban legtöbbször előforduló vitás kérdésekre adott választ.Jogtár-kapcsolat:A DVD-lemezes Jogtáron a nagykommentár együttműködik a Jogtárral, a Jogtár Plusszal, WebJogtárral és a Szakmai Jogtárakkal. A kiadvány a Jogtár Adatbázisok pultjáról, a KJK-kommentárok, modulok címre kattintva vagy a Szakmák menü/Szakmai adatbázisokmenüpontja alól érhető el. A frissítés online történik.Az új Jogtáron a nagykommentár együttműködik az új Jogtárral, az új Jogtár Plusszal és az új Szakmai Jogtárakkal. A kiadvány az Adatbázisok menü KJK-kommentárok, modulok pontja alatt érhető el.
  Tovább
  ISBN: 9789632956862
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 815 Ft

  5 792 Ft(15%)

 • A Büntető Törvénykönyv 2012-1978

  A Büntető Törvénykönyv 2012-1978

  Dr Vaskúti András
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A 2013. július 1-jével hatályba lépő új büntető kódex szabályainak tükrös szerkezetben való összehasonlítása segít eligazodni az 1978. évi IV. törvény és a 2012. évi C. törvény között.A szakaszonként, releváns helyeken bekezdésenként történő összehasonlítás tartalmaz magyarázatot is, ha az egyes jogintézmények közötti különbségek, vagy éppen azok újdonság volta ezt igazolja.A kiadványt minadzoknak ajánljuk, akik a jelenleg hatályos szabályozás ismeretében szeretnék megismerni a kapcsolatokat, az eltéréseket a régi és az új Btk. között.
  Tovább
  ISBN: 9789632953069
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 765 Ft

  4 900 Ft(15%)

 • A Tudomány Szabadsága és A Jog - Összehasonlító Tanulmány

  A Tudomány Szabadsága és A Jog - Összehasonlító Tanulmány

  Barendt, Eric
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  ISBN: 9789632956886
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 820 Ft

  4 097 Ft(15%)

 • Nagykommentár A Szerzői Jogi Törvényhez

  Nagykommentár A Szerzői Jogi Törvényhez

  Gyertyánfy Péter
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A nagykommentár legutóbbi kiadása (2006) óta az Szjt. többször módosult. A változások egyrészt olyan új jogintézményeket hoztak, mint 2008-ban az árva művek felhasználási engedélyezése és a könyvtári kölcsönzés szerzői díja, másrészt a 2011-es és 2013-asváltozásokkal a jogalkotó új alapokra helyezte a szerzői és szomszédos jogi jogosultak magánjogi alapon működő közös jogkezelő szervezeteinek működését és hatósági ellenőrzését, felügyeletét.A mű ismerteti az új Polgári Törvénykönyvnek a szerzői jogban2014 márciusától tartalmi változásokat is hozó, közvetlenül érvényesülő szabályait is. A nagykommentár feldolgozza a szerzői joggal kapcsolatos nemzetközi szakegyezményeket - többek közt a Pekingi Szerződést és a Marrakesh-i Szerződést is -, a szerzőijoggal kapcsolatos Uniós szabályozást, az Európai Bíróság gyakorlatát, valamint a széles körű magyar bírói gyakorlatot is.
  Tovább
  ISBN: 9789632953908
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  15 645 Ft

  13 298 Ft(15%)

 • Az Európai Unió Versenyjoga (2014)

  Az Európai Unió Versenyjoga (2014)

  Tóth Tihamér
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A versenyjog a vállalkozók számára olyan fontos tudnivalókat tartalmaz, mint az autósoknak a KRESZ. E piaci KRESZ kitűzi a piaci közlekedés megfelelő tábláit, hogy a termelők, kereskedők, szolgáltatók tudják, hogy nem olyan utcába hajtanak-e be,amelynek elején behajtani tilos tábla áll. Az állam törvények alkotása révén jelöli ki, döntően a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a verseny szabadságának határait.A szerző munkájának terjedelme és az átfogott témakörök széles spektruma alapján is újdonságnak számít a magyar könyvpiacon. A könyvet forgatók nem csak a hagyományos versenyjogi fogalmakkal, úgy mint kartell, erőfölénnyel való visszaélés ismerkedhetnekmeg, hanem a közös piaci versenyjog sajátos területeibe is bepillantást nyerhetnek, mint az állami monopóliumok, vagy az állami támogatások. Az uniós versenyjoggal foglalkozni két okból sem haszontalan. Egyrészt a magyar versenytörvény is jelentősrészben az uniós mintát követi, másrészt a közös piacon működő magyar vállalkozásoknak az uniós játékszabályokat is ismerniük kell. Aki megtéved, súlyos bírságra, kártérítési perekre számíthat.Ajánljuk e könyvet a versenyjog iránt érdeklődő ügyvédeknek, tanároknak, egyetemi hallgatóknak és nem utolsó sorban a piaci közlekedés résztevőinek, a vállalati döntéshozóknak.Vörös Imre egyetemi tanár, volt alkotmánybíró
  Tovább
  ISBN: 9789632953700
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • Von Rechts Wegen -Német Jogi Nyelv Magyaroknak

  Loós Monika
  Kiadó: Holnap Kiadó
  ISBN: 9789633467077
  nyelv(ek): német
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 500 Ft

  2 975 Ft(15%)

 • A Szabálysértési Jog 2006. Évi Átdolgozás Kiskommentár

  A Szabálysértési Jog 2006. Évi Átdolgozás Kiskommentár

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  ISBN: 9789632248745
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 620 Ft

  3 927 Ft(15%)

 • Közigazgatási Jog 1.

  Közigazgatási Jog 1.

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A könyv megalkotásakor a szerzők és a kiadó kettős célt tűzött ki maga elé. E könyv egyrészt tankönyv, amely összefoglalja a közigazgatási jog különös részét, az egyes ágazatok joganyagát. Másrészt a mű szakkönyvi célzattal, tartalommal is készült, azaza könyvben szereplő kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentőségű ismeretanyagot közvetít.E szakkönyvi jelleget szolgálják a könyvben az összehasonlító és a történeti elemzések, illetve a lehetséges szabályozási módszerek, modellek, alapvető jogintézmények és fogalmi keretek elemzései.Oktatási szempontból nézve pedig a könyv sajátossága, hogy alapvetően nem a vonatkozó jogszabályok leírását, puszta ismertetését tartalmazza, hanem az adott ágazat általános jellemzőit foglalja össze: a közigazgatási beavatkozás okait, indokait,szükségességét, történetét, nemzetközi (különösen Európai Uniós) összefüggéseit, illetve a szabályozás lehetséges módszereit, modelljeit.A hazai jogi karok közigazgatási jogi tanszékei, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem összefogásában készült.A könyv három kötetben jelenik meg, egyes kötetei a szakigazgatási ágazatokat tematikus csoportosításban tárgyalják.- Az első kötet a szakigazgatási jog alapjait és az állami alapfunkciókat,- a második kötet a gazdaságot és infrastruktúrát,- a harmadik kötet pedig a humánigazgatást érintő területeket tárgyalja.
  Tovább
  ISBN: 9789632953168
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 990 Ft

  3 392 Ft(15%)

 • Nemzeti Alkotmányok Az Európai Unióban

  Nemzeti Alkotmányok Az Európai Unióban

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  ISBN: 9789632956039
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  9 965 Ft

  8 470 Ft(15%)

 • Kommentár A Gyermekvédelmi Törvényhez

  Kommentár A Gyermekvédelmi Törvényhez

  Mattenheim Gréta Szerk.
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  AjánlóHa ön gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat, intézményeket fenntartó szerv vagy dolgozója, esetleg érintett a gyámhatósági eljárásokban, akkor önnek ajánljuk ezt a hiánypótló kötetet.Sok hasznos és naprakész információt és részletes elemzést talál a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szövegét illetően.A szerzők nagy része a gyermekvédelmi ágazati irányításért, a gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú jogszabályok előkészítéséért felelős tárca, illetve a középirányítói feladatokat ellátó szerv munkatársai, akik első kézből szereznek információkat aváltozásokról, az országosan felmerülő problémákról.A további szerzők a terület elismert szakértői, rangos intézmények oktatói, akik széles rálátással rendelkeznek a gyermeki jogok elméletére és gyakorlatára, valamint a közigazgatási hatósági eljárások, köztük a gyámhatósági eljárás szabályaira.Szerzői ismertetőA kommentár részletesen elemzi a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szövegét, bemutatja a hozzá szervesen kapcsolódó és igen szerteágazó végrehajtási rendelkezéseket, reflektál agyakorlatban felmerülő kérdésekre, valamint érinti a releváns bírósági döntéseket is. A Gyvt. 1997. november 1-jei hatálybalépése óta számos alkalommal módosult, az utóbbi években különösen felgyorsult a változások üteme.Új jogintézmények jelentek meg (pl. gyermekvédelmi gyámság, megelőző pártfogás), illetve rendszerszintű átalakításokra került sor mind az ellátórendszerben (pl. gyermekétkeztetés megváltozott szabályai, 2017. január 1-jével teljes egészében átalakult agyermekek napközbeni ellátása), mind a gyámügyi eljárásban (pl. egységes nevelésbe vételi eljárás).A kommentár ezért sok hasznos és naprakész információval szolgálhat mind a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat, intézményeket fenntartó szerveknek és dolgozóiknak (önkormányzatok, egyéb állami, egyházi és nem állami fenntartók), mind agyámhatósági eljárásokban érintetteknek (gyámhatósági ügyintézők, ügyvédek, közjegyzők stb.), de a gyermeki jogok és a gyermekvédelmi rendszer összefüggései iránt érdeklődőknek is (oktatási intézmények, civil szervezetek).
  Tovább
  ISBN: 9789632956640
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  11 540 Ft

  9 809 Ft(15%)

 • Személy és Személyiség A Jogban

  Személy és Személyiség A Jogban

  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A kötet kiindulópontja annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy mit jelent Magyarországon a személyiség védelme a magánjogban, a büntetőjogban, az alkotmányjogban, a médiajogban vagy az orvosi jogban: a személyiségvédelem hogyan jelenik meg a szabályozásbanés a dogmatikában. Milyen emberfelfogásra, személyképre építenek és milyen jogilag definiált személyiségfogalmakkal operálnak a különböző jogterületek? Hogyan valósul meg a személyiség védelme? Ha párhuzamos valóságokat látunk a különböző jogágakban,akkor ezek a különböző valóságok hogyan képződnek le az adott jogági szabályozás szintjén? Egységesen kell-e gondolkodnunk a jogban az emberről/személyről és a személyiségi jogok védelméről? Ha igen, az alkotmányjog, az alkotmány alapján definiálhatóember/ személy milyen szerepet tölthet be a jogegységesítésben? Milyen mértékig és mélységig foglal/foglalhat állást az állam ezekben a kérdésekben? A kötet szerzői és szerkesztői e kérdésekre keresik a választ.
  Tovább
  ISBN: 9789632955896
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 350 Ft

  2 847 Ft(15%)

 • Számlakiállítás és Elektronikus Számlázás A Gyakorlatban 2E

  Számlakiállítás és Elektronikus Számlázás A Gyakorlatban 2E

  Dr. Farkas Alexandra - Csöndör Szabolcs
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A számlázás, illetve bizonylatkiállítás az adózással kapcsolatos egyik legfontosabb témakör, amelyre számos jogszabály vonatkozik. Kiadványunkban a szerzők a számla és egyéb bizonylatok kiállításának, valamint az elektronikus számlázásnak az alapvető szabályait foglalják össze. A téma tárgyalása során helyet kap a számla kötelező tartalmi elemeinek részletes ismertetése, kitérvetöbbek között a számlázásban szereplő felek adataira, a teljesítés időpontjára és a számla egyéb dátumaira, a számla értékadataira, az áfaalapra, az alkalmazandó áfamértékre, valamint az adózási mechanizmusra is. A számlázás tartalmi összefüggései mellett a kiadványban részletezésre kerülnek a számla formai vonatkozásai is, ideértve a teljesítésről kibocsátott számlával kapcsolatos kötelező formai szabályokat, valamint a számlajavítás, számlamódosítás formai éstartalmi tudnivalóit. Mindezek mellett könyvünkben az elektronikus számlázás részletes szabályai, illetve ehhez kapcsolódóan a papíralapú számlák elektronikus formában történő megőrzésével összefüggésben alkalmazandó legfontosabb rendelkezések is feldolgozásra kerülnek. A könyvben a szerzők a jogszabályi rendelkezések magyarázata mellett számos gyakorlati példával nyújtanak segítséget az olvasónak a mindennapi számlakiállításhoz, illetve az elektronikus számlázáshoz. A kötet 2., átdolgozott kiadása tartalmazza az 1. kiadás - 2013. július - óta eltelt időszak számlázást érintő jogszabály-módosításait, ezek közül is kiemelten a 2014 nyarán elfogadott új számlázási rendelet szabályainak bemutatását, az időszakoselszámolású ügyletekkel kapcsolatos új tudnivalókat, illetve az áfatörvény egyéb, a számlázás szempontjából lényeges módosításainak bemutatását, mint például 2015-től az előleg fogalmának kiterjesztése, a számla adattartalmának változása, illetve2014-től az utólagos engedmény kezelése.
  Tovább
  ISBN: 9789632954554
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 455 Ft

  2 936 Ft(15%)

 • A Szólásszabadság Amerikai Hagyományának Magyarázata
  nincs raktáron

  A Szólásszabadság Amerikai Hagyományának Magyarázata

  Post C. Robert
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Joggyakorlat alkotmányos értékek és a társadalmi kontextus ölelésébenNincs még egy diskurzus, amely oly régóta, oly sok résztvevővel és az érintett kérdések oly sokszínűségébenvitatkozna a véleménynyilvánítás témájáról, mint a tengerentúli szakértők eszmecseréje. Ennek oka a szólás- és sajtószabadságnak az Egyesült Államok alkotmányos hagyományában betöltött központi szerepe, ma pedig már az ennek nyomán hihetetlen méretűvéduzzadó joggyakorlat is kimeríthetetlen tárházát nyújtja az elemzésre váró részleteknek. Robert C. Post a szólásszabadság irodalmának nagy hatású alakja, aki nem elégedett meg az egyes jelenségek vizsgálatával, hanem a jogterület átfogó elméletikérdésfeltevései felé fordult, és rendkívül eredeti, koherens rendszerré összeálló válaszokat dolgozott ki. Post professzor a jogi gondolkodás olyan meghatározó elemeit bontja ki írásaiban, amelyek az európai elemzők számára is megkerülhetetlenek.Munkássága megmutatja számunkra, hogy a szólásszabadság koherens doktrínájának kulcsát sosem fogjuk önmagában rejtve megtalálni. A gyakorlat jogi formulázása közben azonosítanunk kell alkotmányos értékeinket, amelyek kibontakoztatása közös törekvéseinkértelme, valamint értenünk és elemeznünk kell a körülöttünk lévő társadalmi valóságot, amelynek keretei között jogi szabályozásunk alakító erővel kíván életre kelni.A jelen kötet áttanulmányozása többszörös gazdagodást ígér az Olvasó számára: az Egyesült Államok szólásszabadságjogának vizsgálata közben korántsem csak a tengerentúli gyakorlat megértéséhez kerül közelebb, hanem saját magyar doktrínánk magyarázatához,elemzéséhez is megkerülhetetlen szempontokat kap. És aligha tévedek, ha a szerkesztőkön túl mindenekelőtt magának a szerzőnek is azt a szándékot tulajdonítom, hogy a kötet olvasója a lapok végére érve a társadalmi kommunikáció jogi megragadásánakteljesebb, értőbb szemléletére jusson.Török Bernát
  Tovább
  ISBN: 9789632957029
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  8 495 Ft

  7 220 Ft(15%)

 • A Magyar Államháztartás és Az Európai Unió Közpénzügyei

  A Magyar Államháztartás és Az Európai Unió Közpénzügyei

  Sivák/Szemlér/Vigvári
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Kiadó közpénzügyi sorozatának második kötete a Rendhagyó bevezetés közpénzügyek tanulmányozásába című kiadvány szerves folytatása. Műfaját tekintve tankönyv és kézikönyv, amely az Alaptörvény elfogadása nyomán kialakult hazai közpénzügyi rendszerjellemzőit, az Európai Unió közös költségvetését és az uniós közpénzügyek korszerűsítésére irányuló törekvéseket taglalja.A könyv segítségével érthetővé válik a hazai és az európai uniós közpénzügyi rendszer működése, körvonalazódnak az e területen jelentkező kihívások és a kihívásokra adott válaszok természete. A tárgyalásban nagy hangsúly helyeződik a közpénzügyek és apénzügyi rendszer más alrendszerei közti összefüggések bemutatására, a költségvetési kérdések és a gazdaságpolitika szoros kapcsolatának érzékeltetésére, így az Olvasó nemcsak a Milyen?, hanem a Miért? típusú kérdésekre is választ kap.A kötet rendkívül gazdag ábraanyaga, az összehasonlításra és értékelésre is alkalmat adó, adatokban bővelkedő táblázatok megkönnyítik a leírt ismeretek rendszerezését és az összefüggések elsajátítását. A kézikönyvként történő alkalmazást részletesszakmai értelmező szótár és tárgymutató segíti, s mindezeken túl hasznos tudásanyagot vonultat fel a könyvet kiegészítő hazai közpénzügyi kronológia, illetve európai uniós történeti kronológia is.A kiadványt a gazdaságtudományi, jogi és közigazgatási graduális és posztgraduális képzések hallgatóin túlmenően a közszolgálatban dolgozó gyakorló szakemberek is haszonnal forgathatják
  Tovább
  ISBN: 9789632952826
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 305 Ft

  3 659 Ft(15%)