0

Keresés:

Irodalomtörténet

Rendezés:
 • Kutak (Humanizmus és Reformáció)

  Kutak (Humanizmus és Reformáció)

  Ritoókné Szalay Ágnes
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  TANULMÁNYOK A XV-XVI. SZÁZADI MAGYARORSZÁGI MŰVELŐDÉS KÖRÉBŐLKutak, a test és lélek megújuló erejének éltető forrásai. A kötetben két kút között igazodnak amagyarországi humanizmus jelenségeit vizsgáló tanulmányok. A ferrarai Castello oszlopcsarnokos udvarán ma is ott a kút, amelynek közvetlen szomszédságában volt Guarino mester otthona. Innen áradt az itáliai humaniz mus frissítő áramlata Janus Pannoniusonkeresztül Pannóniába, először a király környezetébe, majd az újra fogékony főpapi udvarokba. Száz évvel később az északi Wittenberg egyeteme vette át ugyanezt a szerepet. Az új tanításra vágyók Melanchthonnál otthonra leltek. A két kút időben is éstérben is messze esik egymástól. Mégis, a fejlődés íve a kettő között kirajzolódik. Részlet a szerző előszavából
  Tovább
  ISBN: 9789635068883
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 200 Ft

  2 720 Ft(15%)

 • A Reformáció Nyelve (Humanizmus és Reformáció)

  A Reformáció Nyelve (Humanizmus és Reformáció)

  Csepregi Zoltán
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  A reformációt azon tapasztalat miatt szerencsés nyelvi eseményként vizsgálni, hogy a reformátori tetteket rendszerint reformátori igehirdetés előzi meg (szóban vagy írásban). A reformáció mozgalma kifejleszti a maga zsargonját. A hazai hitújítástörténetében jó néhány eseménysor, illetve szövegcsoport akad, melyekben tetten érhető ennek az új egyházi nyelvnek a használata. Mindezekből a részletekből a magyarországi reformáció új, adatokban gazdag, európai összefüggésekbe helyezett, frissszemléletű, színes tablója rajzolódik ki, amely közelebb visz az egész folyamat mélyebb megértéséhez, és megold számos részletkérdést, vagy továbblendíti azok kutatását. A magyarországi hitújítás vizsgálatának térbeli kerete e könyvben a 16. századiMagyarországnak Soprontól Brassóig húzódó városkaréja. Időben az első reformációpárti megnyilatkozásoktól az 1548-as országgyűlésig tekinti át a reformáció nyelvi megnyilatkozásait a városi reformáció tudatos módszertani programjának jegyében.
  Tovább
  ISBN: 9789635067299
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 800 Ft

  3 230 Ft(15%)

 • nincs raktáron

  Mesék (Német-Magyar Kétnyelvű)

  Reinick
  Kiadó: Eötvös Jozsef Könyvkiadó Bt.
  ISBN: 9789637338526
  nyelv(ek): német , magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Ameddíg a készlet tart (utolsó 1-10 pld)

  Bolti ár:

  3 000 Ft

  2 550 Ft(15%)

 • Mitől Fordítás A Fordítás?

  Mitől Fordítás A Fordítás?

  Kiadó: Eötvös Jozsef Könyvkiadó Bt.
  ISBN: 9789639955493
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 740 Ft

  3 179 Ft(15%)

 • Tradíció és Propaganda Keresztútján (Humanizmus És Reformác)
  nincs raktáron

  Tradíció és Propaganda Keresztútján (Humanizmus És Reformác)

  Kruppa Tamás
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem uralmának időszakát egykorú történeti szövegek, illetve a latin és magyar nyelvű propagandisztikus művek alapján művelődés- és eszmetörténeti szempontból elemzi a szerző. Munkája első részében azt vizsgálja, hogy adinasztia népszerűsítésére szánt alkalmi művekben miként nyilvánul meg a miles christianus késő középkori alakja, amely a Báthoryak vallásosságát a családi hagyományokon és az egyéni tiszteletadáson keresztül erőteljesen meghatározta. A kötet másodikrésze a Báthory-dinasztia által kormányzott új állam irányítását, államformáját érintő vitákat és a katolikus vallásgyakorlatot idézi fel. Az elemzett művek új megvilágításba helyezik nemcsak az uralkodó és a rendek, illetve a különböző udvariérdekcsoportok egymás közti kapcsolatát, hanem a Báthory-dinasztiának pápasággal és a Habsburgokkal fennálló viszonyát is.
  Tovább
  ISBN: 9789635069682
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 100 Ft

  2 635 Ft(15%)

 • Hans-Georg Gadamer Művészet- és Költészetfelfogása Ükh
  nincs raktáron

  Hans-Georg Gadamer Művészet- és Költészetfelfogása Ükh

  Görföl Balázs
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  (OPUS sorozat)A könyv a XX. századi filozófia és esztétika klasszikusának, Hans-Georg Gadamernek aművészetelméletével foglalkozik, különös tekintettel a szerző költészettel kapcsolatos meglátásaira. A hermeneutikai gondolkodás sajátszerűségei mellett a hermeneutikával szemben kritikus vagy egyenesen elutasító álláspontokat is mérlegre tesz. A szövegaz irodalomtudomány, az esztétika, a filozófia, a nyelvészet, a germanisztika kutatói mellett esszéisztikus nyelvezete miatt az egyetemi hallgatók érdeklődésére is számot tarthat. A témáról magyar nyelven eddig nem született hasonló terjedelmű és aszélesebb összefüggéseket szem előtt tartó munka.
  Tovább
  ISBN: 9789635069750
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  2 500 Ft

  2 125 Ft(15%)