0

Keresés:

Irodalomtudomány

Rendezés:
 • 77 Szövegalkotási Feladat Magyar Nyelv és Irodalomból

  Bujdosó Hajnalka-Tóth Ákos
  Kiadó: Maxim Kiadó
  Kötetünk a kétszintű érettségi vizsga írásbeli részére való felkészülésben nyújt segítséget magyar nyelv és irodalomból nemcsak a leendő vizsgázóknak, hanem a pedagógusoknak is. Gyakorló, az érettségi rendszerét és követelményeit pontosan ismerőközépiskolai tanárok állították össze a feladatokat. A 77 szövegalkotási feladatban az érettséginek megfelelően három feladattípus fordul elő: érvelés, egy mű értelmezése, összehasonlító elemzés. A megoldások megadják a lehetséges tartalmi elemeket ahárom fő szerkezeti egységre (bevezetés, tárgyalás, befejezés) lebontva. Mivel a feladatok nehézségi sorrendben követik egymást, a kötetet nemcsak az érettségi előtt állók, hanem alsóbb évfolyamok tanulói is eredményesen használhatják. A könyvet ajánljukgyakorláshoz és ellenőrzéshez, iskolai vagy otthoni felkészüléshez egyaránt.
  Tovább
  ISBN: 9789632610184
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  1 780 Ft

  1 513 Ft(15%)

 • nincs raktáron

  Önéletrajzi Töredék, Talált Szöveg

  Z. Varga Zoltán
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  ISBN: 9789635069224
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  2 300 Ft

  1 955 Ft(15%)

 • Kölcsey Ferenc Minden Munkái - Levelezés IV 1834-1836.
  nincs raktáron

  Kölcsey Ferenc Minden Munkái - Levelezés IV 1834-1836.

  Szabó G. Zoltán
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  A Kölcsey Ferenc levelezésének negyedik kötetével folytatódott a Kölcsey Ferenc minden munkái sorozat alsorozata, a levelezésé, melyre a meglehetősen terjedelmes, részben publikálatlan vagy a korábbi közlésekben hiányos szövegek kritikai feldolgozása,illetve kiadásra való előkészítése után került sor. E munkálatok során az anyaggyűjtés, a könyvtári, kézirattári, levéltári források felkutatása és a lehetőségig teljes levélgyűjtemény összeállítása, másolása, ismételt szövegegyeztetése meglehetősmértékű kutatást igénylő tárgyi és nyelvi magyarázatokra szorul. A kevés megbízható biográfia, monográfia hiányában közvetett források, kézirattári, levéltári kutatások, egykorú sajtó, levelezések, megyei és országgyűlési jegyzőkönyvek, iratokfeldolgozása, továbbá Kölcseyék nemzedékének olvasmányélményei alapján tudjuk meghatározni azt a műveltséghátteret, eseménytörténetet, amelynek révén a levélszövegek utalásai megközelítő pontosságig kikövetkeztethetők, feltárhatók lehetnek.
  Tovább
  ISBN: 9789635069644
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 300 Ft

  2 805 Ft(15%)

 • Utazó Elméletek (Opus)
  nincs raktáron

  Utazó Elméletek (Opus)

  Horváth Györgyi
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  Angolszász politizáló elméletek kelet-európai kontextusbanA könyv a kilencvenes évek elejétől a kétezres évek közepéig vizsgálja az irodalom politikai és társadalmi funkciójára vonatkozó kortárs és közelmúltbeli irodalomszemléleteket, és ezen szemléletekintézmény- és társadalomtörténeti hátterét magyar,angolszász és kelet-európai kontextusban. Fókuszában az angolszász politizáló elméletek kilencvenes évekbeli magyar recepciójának sajátosságai - mindenekelőtt a recepció depolitizáló jellege - állnak, és ezeket a sajátosságokat a szerző a posztkommunistaKelet-Európa kultúr-, társadalom- és gondolkodástörténetébe ágyazva fejti ki. Egy nem szokványos irodalomelmélet-történeti áttekintés, mely, akárcsak egy szocialista krimi, sok szálat mozgat, és amelynek főhősei a hazánkba baráti látogatásra érkezettnyugati politizáló elméletekKiadás éve: 2014/ Terjedelem: 156 oldal/ Kötés: kartonált/ Formátum: A/5
  Tovább
  ISBN: 9789635069385
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  2 000 Ft

  1 700 Ft(15%)

 • Apácaműveltség Magyarországon A Xv-Xvi. Század Fordulóján

  Apácaműveltség Magyarországon A Xv-Xvi. Század Fordulóján

  Lázs Sándor
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  Az anyanyelvű irodalom kezdeteiA középkori szerzetesek vagy apácák életmódjáról többnyire közhelyeket ismerünk. Pedig érdemes utánanézni: valójában mennyire voltak elzárva a világtól, mit tudhattak a kolostorfalakon túl zajló eseményekről? Bár az apácák alig-alig érintkezhettekidegenekkel, a kódexekben mégis nyoma maradt annak, hogy a fontos események híre eljutott hozzájuk, kéziratos könyveiket cserélgették, egy-egy legendát azonos formában több kolostorban is ismertek, s a szövegekbe olykor a népi vallásosság elemei isbeszivárogtak. Kötetünk azt vizsgálja, milyen szellemi hatások érték a magyar domonkos, ferences és premontrei nővéreket, akik életüket a kolostorokban Krisztus követésének szentelték. A XV. század utolsó harmadáig kevés anyanyelvű fordítást készítetteka számukra, csak a kibontakozó szerzetesi reformok nyomán jutottak megfelelő mennyiségű magyar nyelvű irodalomhoz. A közfelfogás ezekről a textusokról eddig az volt, hogy teljes egészében fordítások, és kifejezetten a nővéreknek készültek. A könyvrészletesen bemutatja, hogy az anyanyelvű szövegek különféle típusait hol, mikor és hogyan használták a nővérek. A kötet azt is igyekszik bizonyítani, hogy kolostori anyanyelvű kódexeink több prédikációja és passiója egyaránt szolgálta a világiakat és azapácákat. Hasonló átfogó elemzés magyar nyelvű kódexeinkről és anyanyelvű irodalmunk keletkezéséről utoljára nyolcvan évvel ezelőtt készült. Kiadás éve: 2016
  Tovább
  ISBN: 9789635069712
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 200 Ft

  2 720 Ft(15%)

 • Régi Magyar Költők Tára -Evangélikus és Református Énekek
  nincs raktáron

  Régi Magyar Költők Tára -Evangélikus és Református Énekek

  Hubert Gabriella
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  Régi Magyar Költők Tára XVII. Század, 17. kötet
  Tovább
  ISBN: 9789635069699
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  5 700 Ft

  4 845 Ft(15%)

 • Magyar Irodalom *Akadémiai Kézikönyv

  Magyar Irodalom *Akadémiai Kézikönyv

  Gintli Tibor
  Kiadó: Akadémiai Kiadó
  Szerb Antal óta nem jelent meg ilyen alapos, összefoglaló munka a magyar irodalomról. A kötet első írásos emlékeinktől kezdve egészen a kortárs írók munkásságáig végigköveti irodalmi kultúránk folyamatos változásait, s az egyes korszakokat ésirányzatokat a legismertebb művészek munkáin keresztül mutatja be. Bár a Magyar irodalom több szerző közös műve, a kötet nem egymástól különálló tanulmányok laza füzére, hanem összefüggő, közérthetően és szakszerűen megírt narrációval vezeti végig azolvasót az irodalom történetén, átfogó képet nyújtva arról, hogyan alakult, formálódott az, amit ma úgy nevezünk: magyar irodalom.A könyv az Akadémia kézikönyvek sorozat legújabb tagja
  Tovább
  ISBN: 9789630589499
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 250 Ft

  6 162 Ft(15%)

 • 1790 - Határ és Szabadság Az Irodalomban # Visszahívás

  1790 - Határ és Szabadság Az Irodalomban

  Pál József
  Kiadó: Akadémiai Kiadó
  A kötet a modern Európa létrejöttének kritikus korszakát mutatja be egy sorsfordító esztendő ideje alatt készült irodalmi művek elemzése alapján. A kor értelmisége ekkor kényszerült először szembesülni az elvek és a gyakorlat, az eszmények és a valóságantagonizmusával. A francia felvilágosodás sikeres, de naiv derűlátását, az ésszerűség terjedésébe és a társadalmi fejlődésbe vetett hitét maga az 1789-es francia forradalom és következményei tették kétségessé, s a helyzetet a nemzeti érdekek gátlástalanmegsértése tovább súlyosbította. A politikai állapotokra adott írói reakció egyetemes érvényű: mit jelent egy (politikai) rendszer határainak lebontása, mit a szabadságra jutás, s mi történhet azután?
  Tovább
  ISBN: 9789630591539
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Selejtezésre kijelölt termék

  Bolti ár:

  3 300 Ft

  1 650 Ft(50%)

 • Világirodalom *Akadémiai Kézikönyv

  Pál József
  Kiadó: Akadémiai Kiadó
  ISBN: 9789630585965
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 250 Ft

  6 162 Ft(15%)

 • Érettségi Mintafeladatsorok Magyar Nyelv és Irodalomból (12)

  Érettségi Mintafeladatsorok Magyar Nyelv és I. Középszint(12

  Brenyóné-Jankay
  Kiadó: Maxim Kiadó
  Érettségi mintafeladatsorokat tartalmazó sorozatunk kötetei a 2017. január 1-jén életbe lépő, új érettségi követelményrendszer elvárásai, valamint a hivatalos mintafeladatsorok alapján készültek. A kipróbált feladatsorok a valódi vizsgahelyzetetmodellezik, minden érettségi feladattípust és témakört érintenek, ezáltal összefoglalásra és ismétlésre is alkalmasak. Szerzőink nagy hangsúlyt fektettek a követelményrendszer újdonságainak kiemelésére, így hatékony segítséget nyújtanak a felkészüléshezés felkészítéshez. 12 középszintű írásbeli érettségi mintafeladatsort tartalmazó kötetünkben minden feladat megoldása és lehetséges értékelése megtalálható. Tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk.
  Tovább
  ISBN: 9789632618081
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  2 480 Ft

  2 108 Ft(15%)

 • The Oxford Dictionary of Literary Terms 4E*

  The Oxford Dictionary of Literary Terms 4E*

  Baldick Chris
  Kiadó: Oxford University Press
  The Oxford Dictionary of Literary Terms provides clear and concise definitions of even the most complex literary terms from abjection to zeugma. An essential reference tool for students of literature in any language. Recommended web links are availablevia a companion website.Table of ContentsPrefacePronunciationLiterary Terms A-ZBibliography
  Tovább
  ISBN: 9780198715443
  nyelv(ek): angol
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  4 490 Ft

  3 816 Ft(15%)

 • Coetus Ungaricus.A Wittenbergi Magyar Diáktársaság 1555-1613

  Coetus Ungaricus.A Wittenbergi Magyar Diáktársaság 1555-1613

  Szabó Zoltán
  Kiadó: Balassi Kiadó Terjesztési Iroda
  A wittenbergi magyar diáktársaság. 1555-1613A 16. században - hazai felsőfokú tanintézmény híján - a magyarországi protestánsok legfontosabb egyeteme awittenbergi volt. A század végéig mintegy 1200 hallgató fordult meg itt, közülük a magyar nemzetiségűek a század közepén egy diáktársaság, coetus megalakítását határozták el. Az egyesület 1555. június 24-én jött létre, részben érdekvédelmi, részbenönképzési funkciói voltak. Philipp Melanchthon meghatározó szerepet játszott a megalakulásában, és élete végéig elnökölt a társaság kéthetente tartott rendszeres disputációin is. A coetus az 1560-as évek közepétől elsősorban a református diákokgyűjtőhelye lett
  Tovább
  ISBN: 9789634560012
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 100 Ft

  2 635 Ft(15%)