0

Keresés:
 • új

  1 Hét Alatt Olaszul

  Czifra
  Kiadó: Czifra Éva
  ISBN: 9786155534157
  nyelv(ek): olasz
  Raktárkészlet: 10-100 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  2 450 Ft

  2 082 Ft(15%)

 • A Naih Gdpr-Ral Kapcsolatos 2019-Es Értelmezései
  új

  A Naih Gdpr-Ral Kapcsolatos 2019-Es Értelmezései

  Dr. Zavodnyik József
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatos 2019-es értelmezéseiAjánlóA kézirat lezárásának dátuma: 2020. január 1.Immáron két éve alkalmazandók az általános adatvédelmi rendelet, a GDPR rendelkezései. Ebben az időszakban a korábbiakhoz képest erőteljesebb figyelmet kapott az adatvédelem, amelyet 2018-ban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságelsősorban arra igyekezett felhasználni, hogy minél szélesebb körben ismertesse az új szabályozást és az azzal kapcsolatos jogértelmezéseit. A 2019. évben ugyanakkor már megszaporodtak a bírsággal záruló adatvédelmi hatósági eljárások. Mivel azadatkezelők (legyenek akár vállalkozások, akár önkormányzatok, akár más szervezetek) számára egyre nagyobb kockázatot jelent, ha az adatkezelési tevékenységüket nem a jogszabályi előírásokkal összhangban végzik, fontos számukra, hogy megismerjék, aNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság miként értelmezi a GDPR-ban foglaltakat.A kötet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a GDPR előírásait értelmező, elsősorban a nyilvánosságra hozott határozataiban megjelenő gyakorlatát dolgozza fel, témakörönként tekintve át a hatóság megállapításait.Ajánlott mindazoknak, akik meg kívánják ismerni, hogy az elmúlt évben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság milyen jogértelmezések alapján hozta meg határozatait. Segítséget kívánunk nyújtani ahhoz, hogy az adatkezelők adatkezelésitevékenységüket a Hatóság gyakorlatára tekintettel tudják folytatni. A kötet kiemelten hasznos lehet adatkezelők, adatvédelmi tisztviselők (DPO-k), adatvédelmi szakjogászok, ügyvédek, hatóságok, jegyzők, adatvédelmi szakjogászok, gazdasági társaságokjogtanácsosai, vezető tisztségviselői, HR-vezetői, illetve marketingvezetői számára. A kiadvány ugyanakkor nemcsak az adatkezelők, hanem az érintetteknek, azaz azon személyeknek is fontos információkkal szolgál, akiknek személyes adatai kezelésérekerülnek, támogatva őket és jogi képviselőiket az adatkezeléssel összefüggő jogok érvényesítésében.Részletes ismertetőA kiadvány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 2019-ben nyilvánosságra hozott, az általános adatvédelmi rendeletet érintő értelmezéseit dolgozza fel, megkönnyítve az azokban történő tájékozódást, az általános adatvédelmi rendelet alkalmazását.Célja a NAIH általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos, 2019-ben közzétett jogértelmezései megismerésének, az elvárások teljesítésének támogatása. Ennek érdekében az összeállítás tematikusan ismerteti a Hatóság releváns megnyilatkozásait:határozatokat, állásfoglalásokat, a NAIH-nak a 2018. évi tevékenységéről szóló, 2019-ben megjelent beszámolójában foglaltakat. Az anyag egyes témakörökhöz kapcsolódóan ismerteti a GDPR rendelkezéseit, és összefoglalja a NAIH e körben releváns
  Tovább
  ISBN: 9789632959214
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 340 Ft

  6 239 Ft(15%)

 • A Számvitel Nagy Kézikönyve 2020 * Meritum
  új

  A Számvitel Nagy Kézikönyve 2020 * Meritum

  Kardos Péter - Szakács Imre - Tóth Mihál
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Év közbeni és év végi számviteli teendők, a jogszabályok helyes alkalmazása, gyakorlati példák és tippekAjánlóA kézirat lezárásának dátuma: 2020. március 21.A kiadvány egy alapozó fejezetet követően egy cég életútján keresztül, a gazdasági eseményekhez kapcsolódóan részletezi az év közbeni és év végi számviteli teendőket, az elszámolásokat, a leltározást, a beszámoló-készítést, annak elemzését, jóváhagyását,könyvvizsgálatát és közzétételét.A számvitel nagy kézikönyve 2020-at főként mérlegképes könyvelőknek, könyvvizsgálóknak, pénzügyi/számviteli vezetőknek, adótanácsadóknak és adószakértőknek ajánljuk.A könyv a számvitel alapvető tudnivalóit, lényegét, értelmét, összefüggéseit, alkalmazását mutatja be általános és egyedi eseteken keresztül, indexszámos kiadásban (ez utóbbi a tárgymutató tárgyszavai szerinti keresést is megkönnyíti). A 2020-as kiadásújdonságai a számviteli törvény és a kapcsolódó törvények módosításaira vezethetők vissza.Egy-egy témakörön belül, illetve azokat követően a szerzők tanácsai olvashatók, melyek a munka megkönnyítését, a jogszabályok kreatív alkalmazását, egy-egy feladat alternatív megoldását segíthetik. A műben Számviteli tanácsadó fejezetrészek istalálhatóak, amelyek egy-egy szakmai problémát térképeznek fel, valamint a szerzők javaslatot tesznek benne a megoldásra. A kiadvány foglalkozik olyan speciális esetekkel is, mint például az átalakulás, az áttérés egyik devizanemről a másikra, azadóváltás, az áttérés eváról társasági adózásra, vagy éppen az üzleti év fordulónapjának megváltoztatása. A lehetséges döntési alternatívák bemutatásával ismerteti azokat a helyzeteket is, amikor a vállalkozónak vagy menedzsernek a számvitelt és azügyvitelszervezést érintő döntést kell hoznia. A könnyebb érthetőség kedvéért ábrák, példák, összefoglaló táblázatok szemléltetik a leírtakat.A könyv a gazdasági események ismertetésére helyezi a fő hangsúlyt. Ezeket a cég folyamatos működése tárgyalásánál a rendszerességüktől, jelentőségüktől, jellegüktől függően csoportosítva tartalmazza a mű. Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatbankitér az eseménnyel összefüggő dokumentumokra, feladatokra, felelősségi körökre és határidőkre.A gyakorlati hasznosíthatóság igényével megírt kötet szerzőinek célja az volt, hogy a leírtak áttanulmányozása után az Olvasó önállóan képes legyen az éves beszámoló elkészítésére, ellenőrzésére, vagyis megtanuljon könyvelni, leltározni, mérleget,eredménykimutatást, szöveges értékeléseket, számlarendet, számviteli politikát készíteni, valamint az Olvasó a munkájához kapcsolódó, a számvitelt érintő minden lényeges tudnivaló birtokába jusson.
  Tovább
  ISBN: 9789632959177
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  31 490 Ft

  26 767 Ft(15%)

 • Nagykommentár Az Európai Fizetési Meghagyásos Eljárásról ...
  új

  Nagykommentár Az Európai Fizetési Meghagyásos Eljárásról ...

  Rák Viktor
  Kiadó: Wolters Kluwer Hungary
  Nagykommentár az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethezAjánlóA könyv, e-könyv kéziratának lezárási dátuma: 2020. február 15.A nagykommentár Jogtár-kiegészítésének utolsó időállapota: 2017. július 14. A kézirat lezárásának dátuma: 2020. február 15. A jogszabályi környezet változása és a joggyakorlat bővítése miatt a rendelet két időállapota között is frissítve.A Rák Viktor által írt mű az első önálló monográfia magyar nyelven az európai fizetési meghagyásos eljárásról. Bár korábban is foglalkoztatta a magyar jogtudományt az európai eljárásjog egyes intézményeinek, így az európai fizetési meghagyásos eljárásnaka gyakorlati szempontú feldolgozása, e körben eddig inkább átfogó, az egész jogterületet feldolgozó szerkesztett művek láttak napvilágot, a nem vitatott pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló uniós eszközről önálló kommentár eddig még nem jelent meg.A kiadvány a szükséges mértékben és magas színvonalon dolgozza fel az európai fizetési meghagyásos eljárás létrejöttének történetét és a jogintézmény dogmatikai alapjait, majd kifejezetten gyakorlati szempontú, a már felmerült és a jövőben várhatóanfelmerülő jogalkalmazási kérdésekre koncentrálva tárgyalja az uniós jogi aktust cikkelyről cikkelyre. A szerző teljeskörűen feldolgozta az Európai Bíróság eddig napvilágot látott vonatkozó jogeseteit és a magyar felsőbíróságok tárgyban közzétettdöntéseit - a szükséges forráskritikát sem mellőzve. Ugyancsak feldolgozásra kerültek a nemzetközi és a magyar szakirodalom releváns művei, aminek eredményeképpen a kiadvány tágabb összefüggésben, a külföldi szerzők által képviselt álláspontokütköztetésével mélyebb ismereteket, biztosabb alapokon álló információkat közvetít az olvasó felé. A nagykommentár kiindulási alapként szolgálhat a jogalkalmazók számára, segítséget jelent az egyes tagállamok nemzeti szabályainak útvesztőjében valóeligazodáshoz.2018. január 1-jén új polgári perrendtartás lépett hatályba, s ezzel összefüggésben nagymértékben változtak a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény rendelkezései is. A nemzeti jog mellett változott az uniós jogi szabályozás is, ezenváltozásokat tartalmazza a nagykommentár, s részletesen foglalkozik a kis értékű követelések európai eljárásáról szóló uniós rendelettel, amelynek szabályai szerint az ellentmondás folytán perré alakuló eljárás lefolyhat.A gyakorlatban nehézséget okoz, hogy a végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési meghagyás végrehajtása nem került egységesítésre, s így 26 tagállam nemzeti szabályait kellene ismernie a jogalkalmazónak ahhoz, hogy követelését érvényesíteni tudja.
  Tovább
  ISBN: 9789632959153
  nyelv(ek): magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  8 390 Ft

  7 131 Ft(15%)

 • új

  Rotkehlchen

  Nesbo,Jo
  Kiadó: Ullstein Taschenbuch
  Harry Hole wurde vor kurzem zum Staatsschutz versetzt. Seine Kollegen sind in Alarmbereitschaft, weil eine seltene südafrikanische Spezialwaffe nach Norwegen importiert wurde. Sie wird bevorzugt von Auftragskillern verwendet. Doch der Käufer soll einalter Mann sein. Hole spürt, dass er sich heraushalten sollte. Alle Spuren weisen in die Vergangenheit, auf eine Gruppe von Kollaborateuren hin, die während des Zweiten Weltkriegs an der Seite der Nationalsozialisten gekämpft haben. Offenbar planen dieseKräfte ein Attentat. Es gibt viele potentielle Täter, alte und neue Nazis, und Hole hat plötzlich den Verdacht, dass er sich einen neuen mächtigen Feind gemacht hat. Und dass er längst selbst zu den Gejagten gehört ...
  Tovább
  ISBN: 9783548061658
  nyelv(ek): német
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  6 435 Ft

  5 470 Ft(15%)

 • nincs raktáron
  új

  Dabei B1.1 Medienpaket

  Kiadó: Hueber,M.Verlag
  ISBN: 9783190217823
  nyelv(ek): német
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  7 650 Ft

  6 502 Ft(15%)

 • új

  Dabei B1.1 Kursbuch

  Kiadó: Hueber,M.Verlag
  - Das Kursbuch gliedert sich in 4 Module (Themenkreise) mit je 3 kurzen, abwechslungsreichen Lektionen.- Den Moduleinstieg bildet eine Bild-Text-Seite mit einer Einstiegsaufgabe und der Ankündigung aller Modulthemen und Lernziele.- In jedem Modul entwickelt sich eine humorvolle Protagonisten-Geschichte, die den Jugendlichen vielfältige Identifikationsmöglichkeiten bietet.- am Ende jedes Moduls wiederkehrenden Rubriken wie z.B. Landeskunde, Projektarbeit, Sprachmittlung, Aufgaben zu den Filmen sowie eine Modul-Zusammenfassung mit Beispielen- Magazin-Seiten PluMa mit Spielideen, landeskundlichen Infos zu Festen und Feiern sowie Aufgaben zu den Filmen aus dem Medienpaket am Ende vom Kursbuch- viele Hörtexte als Impuls, zum Mitlesen und zur Kontrolle- integrierte Ausspracheübungen- viele Übungen mit der Möglichkeit zur Selbstkontrolle- Extra-Spalte zur Systematisierung und Wiederholung des Gelernten
  Tovább
  ISBN: 9783190017829
  nyelv(ek): német
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 455 Ft

  2 937 Ft(15%)

 • nincs raktáron
  új

  Jana Und Dino 2 Medienpaket (Audio Cd+ Dvd-Rom)

  Kiadó: Hueber,M.Verlag
  Jana und Dino - Medienpaket, 2 Audio-CDs und 1 DVD zum Kursbuch Für nicht alphabetisierte Kinder bzw. Kinder, die parallel in ihrer Muttersprache alphabetisiert werden.Band 2: Hören und Sprechen mit erstem Lesen und SchreibenDas Medienpaket enthält:- 2 Audio-CDs mit Liedern, Hörtexten und Reimen zum Kursbuch- eine DVD mit 8 animierten Bildgeschichten pro BandJana und Dino vermittelt handlungsorientiert und kommunikativ die deutsche Sprache auf der Basis einer humorvollen Protagonistengeschichte.Die Sprache erfolgt imitativ mit einer sanften Hinführung zu erstem Lesen und Schreiben.Im Vordergrund steht das rhythmisierte Lernen mit zusätzlichen Übungen zum Malen, Ausschneiden, Rätseln und Basteln, die die Kinder zum Sprechen animieren.Sprechblasen mit Musterlösungen helfen Lehrern, Eltern und Kindern.
  Tovább
  ISBN: 9783192210617
  nyelv(ek): német
  Raktárkészlet: nincs raktáron
  Rendelhető

  Bolti ár:

  8 290 Ft

  7 047 Ft(15%)

 • új

  Dabei B1.1 Arbeitsbuch

  Kiadó: Hueber,M.Verlag
  - Das Arbeitsbuch enthält Übungen zu Grammatik, Wortschatz und Redemitteln- Moduleinstiegsseite zur Wiederholung des bereits Gelernten und Bekannten- am Ende jedes Moduls: zwei Seiten Selbstevaluation mit Selbstkontrolle Das habe ich gelernt sowieein Modultest zu Kommunikation, Wortschatz und Grammatik- Anhang mit gesamten Lernwortschatz - illustriert und kontextualisiert- integrierte Grammatik zum Selbstentdecken- viele Übungen mit der Möglichkeit zur Selbstkontrolle und zur Binnendifferenzierung- transparentes, übersichtliches Layout mit vielen Fotos und Illustrationen sowie modernen Textsorten (z.B. Chat)- wechselseitiges Verweissystem zwischen Kurs- und ArbeitsbuchV
  Tovább
  ISBN: 9783190117826
  nyelv(ek): német
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  3 455 Ft

  2 937 Ft(15%)

 • új

  Finn Nyelvtani Áttekintés

  Kiadó: Lingea Kft.
  - a mai nyelvtani jelenségek használata- világos és tömör magyarázat- praktikus példák- megjegyzések, kivételek, érdekességek- keresztutalások- részletes szójegyzék- áttekinthető szerkezet- színes nyomtatás
  Tovább
  ISBN: 9789635050185
  nyelv(ek): finn , magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  2 990 Ft

  2 542 Ft(15%)

 • új

  Lengyel Társalgás Light

  Kiadó: Lingea Kft.
  A Lengyel társalgás egyszerűsített ill. könnyített változata, melynek segítségével utazásai során megbirkózhat könnyebb és bonyolultabb kommunikációs helyzetekkel is.A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük. A kiadvány 1200 mondat és szókapcsolat mellett 5000 szótári címszót is tartalmaz. A praktikus példamondatokat az olyan általános, hétköznapokonhasznált témák esetében gyűjtöttük össze, mint a család, utazás, szállás, étkezés, vásárlás, sport, szabadidő.
  Tovább
  ISBN: 9789635050352
  nyelv(ek): lengyel , magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  1 990 Ft

  1 692 Ft(15%)

 • új

  Horvát Társalgás Light

  Kiadó: Lingea Kft.
  A Horvát társalgás egyszerűsített ill. könnyített változata, melynek segítségével utazásai során megbirkózhatkönnyebb és bonyolultabb kommunikációs helyzetekkel is.A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük. A kiadvány 1200 mondat és szókapcsolat mellett 5000 szótári címszót is tartalmaz. A praktikus példamondatokat az olyan általános, hétköznapokonhasznált témák esetében gyűjtöttük össze, mint a család, utazás, szállás, étkezés, vásárlás, sport, szabadidő.
  Tovább
  ISBN: 9789635050345
  nyelv(ek): horvát , magyar
  Raktárkészlet: 1-10 pld
  Rendelhető

  Bolti ár:

  1 990 Ft

  1 692 Ft(15%)